Bibby Fair Pay Run

Jedyny bieg, który dba nie tylko o kondycję fizyczną uczestników, ale także o kondycję finansową polskich firm!


bibby fair pay run logo

Zatory płatnicze – w czym problem?

Bibby Financial Services jako firma wpierająca polskie przedsiębiorstwa od lat stara się zwalczać zatory płatnicze.

Płynność finansowa to w sektorze MSP jeden z najważniejszych elementów. Nieterminowe płatności prowadzące do zatorów płatniczych skutecznie utrudniają utrzymanie tzw. cashflow w firmie. Ten problem nie jest nowy, o jego destrukcyjnym wpływie na gospodarkę świadczyć mogą kolejne ustawowe próby ograniczenia tego zjawiska.

Niestety terminowe płatności, które są jedynym lekiem na rosnące zatory to wciąż rzadkie zjawisko. Według danych rynkowych około 80-90 proc. polskich firm ma problemy z przeterminowanymi płatnościami. Dlatego tak ważne jest dla nas promowanie kultury płatniczej i terminowych płatności. W tym roku chcemy to szczególnie wyeksponować.


biegacz bibby fair pay run

Bibby Fair Pay Run - zapoBIEGAJ zatorom płatniczym

Zapraszamy serdecznie na pierwszą edycję biegu

Ten wirtualny bieg to niestandardowy sposób na zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw kwestię zatorów płatniczych, szczególnie istotną w obecnej sytuacji. Chcemy przypomnieć wszystkim uczestnikom życia gospodarczego w kraju, że terminowe opłacanie faktur to podstawa zdrowej i prężnie działającej gospodarki.

Postanowiliśmy zrobić to w aktywny i zdrowy sposób - podczas wspólnego wyzwania biegowego. Poniżej dowiesz się, na czym ono polega.biegaczka z telefonem

Bieg wirtualny - na czym polega?

Bibby Fair Pay Run to bieg wirtualny. Oznacza to, że uczestnik może pokonać jego dystans w wybranym przez siebie miejscu i czasie – warunkiem jest rejestracja wyników przy pomocy urządzeń mierzących aktywność (typu: Garmin, Strava, Polar, Suunto, itp.), a następnie wgranie na stronie biegu.

Trasę wyznaczyliśmy dookoła miejscowości Zator, ze startem i metą na Rynku w Krakowie, po malowniczych, pagórkowatych terenach Małopolski. W ten sposób chcemy symbolicznie obiec wszystkie zatory płatnicze.

Pobiegnij wirtualnie z nami

Bibby fair pay run fundacja super sprawni

Pomagamy nie tylko przedsiębiorcom

Jedną z wartości, które również chcemy promować to wspieranie innych. Właśnie dlatego biorąc udział, możesz wesprzeć Fundację Super Sprawni, która stawia czoło ograniczeniom i wspiera najmłodszych w pokonywaniu ich barier.

Fundacja Super Sprawni pomaga dzieciom z niepełnosprawnością sprzężoną, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Fundacja prowadzi żłobek, przedszkole, rehabilitację oraz szereg zajęć terapeutycznych.

Zapisując się na Bibby Fair Pay Run możesz przyczynić się do rozwoju tych miejsc.

Odwiedź stronę Fundacji Super Sprawni

pakiet startowy bibby fair pay run

Wirtualna trasa, realna rywalizacja i nagrody

Bibby Fair Pay Run to pełnoprawny bieg, w którym każdy może wziąć udział.

Każdego uczestnika, który rozpocznie bieg i w ciągu 30 dni pokona minimum 50 km nagrodzimy unikalnym medalem i dyplomem ukończenia biegu oraz gadżetami od partnerów.

Pakiet startowy: Każdy zawodnik podczas zapisów ma również możliwość rozszerzenia pakietu startowego o pamiątkową koszulkę oraz opaskę.