"Płacę faktury - jestem gospodarczo odpowiedzialny"

Jesteśmy organizatorem kampanii społecznej "Płacę faktury - jestem gospodarczo odpowiedzialny". Projekt powstał z myślą o poprawie płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Według 14. Fali badania Bibby MŚP Index prawie 70% firm odnotowuje opóźnienia w płatnościach. Prawie ¼ badanych firm spotyka się z taką sytuacją aż 2-5 razy w miesiącu. Na płatność czekają od 14 dni do miesiąca po terminie. Problem zatorów płatniczych ze względu na swoją skalę występowania, ma istotne znaczenie dla sektora MŚP. Jest on szczególnie narażony na negatywne konsekwencje wynikające z nieotrzymywania swoich należności na czas. W ramach planowanych działań wyjaśniamy, dlaczego warto płacić faktury w terminie i co zrobić, gdy nie otrzymujemy płatności na czas. Przedstawiamy również historie przedsiębiorców, którzy będąc w trudnej sytuacji, znaleźli rozwiązanie i poprawili swoją płynność.


pracownik w biurze

Celem kampanii jest:

  • zwiększenie świadomości przedsiębiorców o wadze płynności finansowej
  • zwrócenie uwagi przedsiębiorców, że warto płacić faktury w terminie, ponieważ takie działanie uruchamia reakcję łańcuchową – firmy mogą regulować swoje
  • zobowiązania w terminie m.in. wypłacać wynagrodzenia na czas, płacić podatki, składki ZUS, a także inwestować i rozwijać się
  • dostarczenie osobom zarządzającym przedsiębiorstwem wiedzy, jak przeciwdziałać zatorom płatniczym
  • promowanie pozytywnych wzorców wśród przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej na: placefaktury.pl


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub