IT Asset Manager

Pracownik Biurowy do Zespołu Obsługi Klientów

Biuro w Warszawie

Już dziś zgłoś swoją kandydaturę jeżeli:

 • masz min. pomaturalne wykształcenie (ekonomiczne, księgowe) lub jesteś studentem/ką min. 3 roku studiów dziennych bądź studiów zaocznych rachunkowości, ekonomii lub kierunków pokrewnych

 

Jakiej osoby szukamy?

 • dyspozycyjnejmin. 30 godz. tygodniowo (od poniedziałku do piątku)
 • szybkiej w działaniu, bardzo dobrze zorganizowanej i dokładnej
 • z doświadczeniem w obsłudze dowolnego systemu księgowego
 • potrafiącej rozmawiać przez telefon
 • znającej jęz. angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji

 

Co oferujemy?

 • możliwość współpracy przez okres ok. 10-12 m-cy (umowa zlecenie)
 • zdobycie doświadczenia w zakresie rozliczania/księgowania operacyjnego należności
 • współpracę w pełnym pozytywnej energii zespole

 

Będziesz wspierać Dział Obsługi Klientów poprzez realizację następujących czynności:

 • sprawdzanie odbiorców w dostępnych bazach
 • zakładanie kont odbiorców w systemie operacyjnym
 • dokonywanie przeksięgowań
 • generowanie pism i przygotowywanie do wysyłki
 • archiwizowanie dokumentów operacyjnych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i podpisanej klauzuli informacyjnej (w postaci zdjęcia/skanu) na adres: rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl; w tytule maila prosimy o dodanie sygnatury: PB/WARSZAWA

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do  BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O., AL. JEROZOLIMSKIE 134 WARSZAWA 02-305 (Administrator danych/Zleceniodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych/Zleceniodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji Pracownika Biurowego (współpraca na umowę zlecenie)

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć obie zgody, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl   lub pod adresem: aliana@bibbyfinancialservices.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego Administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji Pracownika Biurowego przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu ich przedawnienia (obecnie, zgodnie z Kodeksem cywilnym jest to okres 3 lat).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami, otrzymanych dokumentów nie zwracamy, lecz – po zakończeniu okresu przechowywania – usuwamy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać, pracownikom Administratora danych, uczestniczącym w rekrutacji, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem IOD@bibbyfinancialservices.pl