Test Analyst (Manual & UAT)

Dołącz do nas

team work

Podstawowe obowiązki:

 • Projektowanie I tworzenie ręcznych skryptów testowych
 • Tworzenie i uruchamianie skryptów testowych za pośrednictwem platformy Azure DevOps
 • Wsparcie projektów i doradztwo dla użytkowników biznesowych w ramach testów akceptacyjnych (UAT)
 • Współpraca z użytkownikami biznesowymi, symultanicznie nad kilkoma projektami UAT
 • Działanie w ramach społeczności Agile w celu zapewnienia, że wprowadzane zmiany zostały przetestowane i gotowe do przejścia do etapu produkcji
 • W razie potrzeby, zarządzania procesem dokumentowania wszelkich zmian na tablicach Agile (tablicach Kanban)
 • Współpraca z Test Managerem, z zespołami: projektowymi, zarządzania zmianą, z zespołem ds. aplikacji, IT, a także z podmiotami zewnętrznymi (dostawcami oprogramowania i deweloperami) i użytkownikami końcowymi
 • Wsparcie przygotowań planów testowych, na potrzeby zmian w centralnych aplikacjach biznesowych
 • Przygotowywanie danych potrzebnych do wykonywania skryptów testowych – zarówno automatycznych jak i ręcznych
 • Wsparcie dla testerów automatycznych w zakresie posługiwania się skryptami (ręczne tworzenie skryptów, wsparcie w przygotowywaniu automatycznych skryptów)
 • Uruchamianie skryptów testowych oraz rejestrowanie defektów w oprogramowaniu i właściwe ich dokumentowanie
 • Raportowanie do Test Managera
Aplikuj

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w roli testera, w środowisku rozwoju oprogramowania lub w środowisku użytkownika końcowego
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu ręcznych testów funkcjonalnych i regresyjnych, w testach przeglądarkowych i mobilnych aplikacji eCommerce, w testach transakcyjnych i w testach API
 • Znajomość metodologii testowych (V-model, Waterfall, Agile)
 • Umiejętność wykorzystywania narzędzi testowych w praktyce (np. HP Quality Centre, Azure DevOps itp.)
 • Doświadczenie w tworzeniu ręcznych skryptów testowych i doświadczenie w koordynacji zadań UAT
 • Znajomość zagadnień testów UX i procesów biznesowych

 • Certyfikaty: BCS (ISEB) / ISTQB na poziomie Foundation
 • Praktyczna znajomość Excel, Word, MS SharePoint i innych narzędzi IT
 • Wykształcenie wyższe
 • Mile widziana znajomość usług finansowych ogólnie (doświadczenie w faktoringu będzie dodatkowym atutem)
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne
 • Orientacja na cel, decyzyjność i umiejętność perswazji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (min. C1) i polskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną

współpraca

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w modelu hybrydowym
 • 26 dni urlopu niezależnie od stażu zatrudnienia
 • możliwości rozwoju
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • benefity przysługujące w ramach firmowej Polityki Benefitowej
 • bezpłatne zajęcia językowe online
 • 3 dni płatne na wolontariat w każdym roku
 • 2 dni dodatkowo wolne w roku decyzją Zarządu
 • bardzo dobrą atmosferę pracy

Klauzula informacyjna i zgody

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BIBBY FINANCIAL SERVICES SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 134 WARSZAWA 02-305 (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: Test Analyst (Manual & UAT) (praca w oparciu o umowę o pracę).

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć obie zgody, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl lub pod adresem: aliana@bibbyfinancialservices.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: Test Analyst (Manual & UAT) przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu ich przedawnienia (obecnie jest to okres 3 lat).  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami, otrzymanych dokumentów nie zwracamy, lecz – po zakończeniu okresu przechowywania – usuwamy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać, pracownikom administratora danych, uczestniczącym w rekrutacji, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

W związku z rekrutacją na stanowisko Test Analyst (Manual & UAT) dane osobowe zostaną przekazane do Bibby Financial Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej ważną do 27 czerwca 2025 r., Wielka Brytania zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@bibbyfinancialservices.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem IOD@bibbyfinancialservices.pl