Czym jest faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to usługa dla firm sprzedających swoje usługi bądź towary z odroczonym terminem płatności kontrahentom zagranicznym. O przyznaniu finansowania decyduje rozproszenie, a także wiarygodność odbiorców. Przedsiębiorstwa korzystające z tej usługi otrzymują 80-90 proc. wartości swoich należności zaraz po wystawieniu faktury. Reszta środków, pomniejszona o należne honorarium faktora, przelewana jest po otrzymaniu zapłaty od importera.

Skorzystanie z faktoringu międzynarodowego pozwala szybko zamienić faktury na gotówkę, a tym samym wzmocnić płynność finansową firmy. Dodatkowo jedną z najważniejszych zalet tej usługi jest ograniczenie ryzyka transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Faktor - przed przyznaniem finansowania - sprawdza wiarygodność firmy, do której będą wysłane towary. Firmy faktoringowe najczęściej posiadają działy eksportu - zatrudnieni w nich specjaliści orientują się w regulacjach prawnych czy zwyczajach handlowych kraju, do którego trafia towar. Dzięki takiej wiedzy faktor może na przykład skutecznie poinformować kontrahenta o cesji należności, a także jest on w stanie monitować i zarządzać należnościami swoich klientów. Najczęściej wybieraną odmianą faktoringu eksportowego jest faktoring bez regresu (czyli tzw. faktoring z ubezpieczeniem). W tym przypadku, jeżeli ubezpieczenie zawarte jest na terytorium Polski, klient - w sytuacji braku zapłaty - uzyskuje 80-90 proc. środków.

Częstym rozwiązaniem stosowanym w przypadku faktoringu międzynarodowego jest tzw. system dwóch faktorów. Firmy faktoringowe należące do International Factors Group współpracują bowiem ze sobą przy obsłudze klientów zagranicznych. Oznacza to, że z klientem kontaktuje się faktor z danego państwa. W systemie tym przedsiębiorca - w razie powstania tzw. wypadku ubezpieczeniowego - najczęściej otrzymuje całość środków. Przy obliczaniu kosztów faktoringu międzynarodowego - obok standardowej prowizji naliczanej na kwotę faktury brutto i odsetek od kwoty finansowania, obliczanych w czasie finansowania klienta - należy wziąć pod uwagę koszty różnic kursowych, a także opłatę za ubezpieczenie transakcji. W praktyce podstawowe koszty faktoringu eksportowego są zbliżone do obsługi klientów lokalnych.

Źródło: Gazeta MSP

Data publikacji 1 grudnia 2010


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub