Efekt synergii

Faktoring a inne źródła finansowania. Rola windykacji w działalności przedsiębiorstwa (Krzysztof Kuniewicz).

Prowadząc biznes przedsiębiorcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwych źródeł finansowania działalności firmy. Banki oraz inne instytucje świadczące usługi finansowe oferują różnego rodzaju kredyty, leasing, a także faktoring. Wybierając sposób finansowania firmy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę szereg czynników, tak aby w końcowym efekcie pozyskać środki pieniężne w najbardziej efektywny sposób.

Każde z wymienionych źródeł finansowania rządzi się swoimi prawami i oferuje przedsiębiorcy określoną paletę możliwości i korzyści.

Analiza źródeł finansowania

Pierwszym punktem analizy źródeł finansowania powinna być ocena, na którym etapie działalności znajduje się firma. W momencie rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwo nie posiada zdolności kredytowej, jego działalność jest finansowana najczęściej ze środków własnych właścicieli i wpłat od pierwszych kontrahentów. W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo nie jest jeszcze atrakcyjnym partnerem dla banku, a udzielenie mu kredytu oceniane jest często jako zbyt ryzykowne. W takiej sytuacji faktoring jest jedynym z dostępnych, zewnętrznych źródeł finansowania. Faktor nie wymaga twardych zabezpieczeń, takich jak zastaw hipoteczny czy zastaw rejestrowy na majątku. Podstawowym zabezpieczeniem faktoringu jest wykupiona wierzytelność, a także zdywersyfikowanie portfela odbiorców. Na etapie dynamicznego rozwoju, wraz ze wzrostem liczby kontrahentów i obrotów, zaczynają się pojawiać możliwości skorzystania z nowych źródeł finansowania. Dostępne stają się różne formy kredytu, a także leasing. W takim momencie należy rozważyć wykorzystanie każdej z tych form w taki sposób, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać i przynieść maksymalne korzyści firmie. Faktoring wspierający firmę od początku istnienia to doskonały sposób finansowania bieżącej działalności - to bardzo elastyczna usługa, która umożliwia przedsiębiorcy praktycznie natychmiastowy dostęp do środków finansowych po wystawieniu faktury. Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość regulowania należności w terminie i pozbywa się problemów z płynnością finansową. Wysokość finansowania uwarunkowana jest wielkością i jakością portfela należności przedsiębiorcy, a uzyskane środki mogą być przeznaczone na dowolny cel. Korzystanie z faktoringu automatycznie podnosi konkurencyjność firmy, a także zwiększa jej wiarygodność w ocenie instytucji finansowych. Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu skutecznie zwiększa swoją zdolność kredytową, a tym samym staje się bardziej atrakcyjnym partnerem handlowym. W przypadku starania się o kredyt bankowy, konieczne jest przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń oraz precyzyjne ustalenie celu finansowania. Kredyty zaciągane są najczęściej z myślą o długoterminowych inwestycjach wspomagających realizację przyjętej strategii rozwoju firmy.

Zastrzyk gotówki także może być bolesny

Inną formą finansowania jest leasing. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw najbardziej popularną formą leasingu jest leasing operacyjny, gdzie przedmiot leasingu pozostaje składnikiem majątku leasingodawcy. Przy minimalnym wkładzie środków własnych leasingobiorca może sfinansować zakup nowego środka trwałego. Przychody generowane z tej inwestycji pozwolą przedsiębiorcy spłacać raty leasingowe. W praktyce często okazuje się jednak, że samo pozyskanie środków trwałych, np. nowych maszyn, linii produkcyjnej czy większej floty, nie przekłada się automatycznie na przyspieszenie rozwoju firmy. Nowi i dotychczasowi odbiorcy nadal będą wymagać odroczonych terminów płatności, a firma chcąc pozostać konkurencyjną i zdobywać nowe rynki musi je zapewniać. Tymczasem po dokonaniu inwestycji sfinansowanych kredytem czy leasingiem, w portfelu zobowiązań pojawiają się jednocześnie nowe płatności wymagające terminowego regulowania. W takiej sytuacji ponownie z pomocą przychodzi faktoring. Uzupełnienie leasingu lub kredytu faktoringiem daje przedsiębiorcy możliwość spłacania kosztów rat ze środków wypłacanych z tytułu umowy faktoringowej. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest zoptymalizowanie źródeł finansowania działalności - każde spełnia inną rolę i stymuluje inny aspekt rozwoju firmy. Tym samym przedsiębiorstwo może działać na pełnych obrotach i jednocześnie dynamicznie się rozwijać. Dodatkowo firma uzyskuje zdywersyfikowanie źródeł pozyskiwania środków i przestaje być zależna od jednej instytucji finansującej jej działalność. Dywersyfikacja jest szczególnie ważna w czasie dekoniunktury, kiedy instytucje finansujące często gwałtownie zaostrzają kryteria przyznawania, a nawet ograniczają dostęp do środków finansowych dla firm. Przeinwestowanie Przedsiębiorstwo w fazie stabilnego rozwoju może napotkać zjawisko przeinwestowania. Poniesione inwestycje generują wzrost kosztów stałych, które z różnych powodów nie są równoważone zwiększeniem przychodów ze sprzedaży. Problemem mogą być na przykład przeciągające się terminy płatności od kontrahentów czy zaostrzająca się konkurencja. W efekcie zjawisko przeinwestowania może doprowadzić do powolnej utraty płynności finansowej. To z kolei prowadzi do wstrzymania przez banki i firmy leasingowe przyznanego wcześniej finansowania. Często jedynym wyjściem jest współpraca z firmą faktoringową. Faktor pomoże przedsiębiorstwu odzyskać płynność, a w ramach oferowanych usług dodatkowych poprawi kontrolę nad terminowością spłat należności i zrestrukturyzuje przeterminowane płatności opóźniających się dłużników. W dyskusji o faktoringu często pojawia się temat windykacji. Faktor wykorzystuje windykację jako sposób rozwiązania problemu braku zapłaty od kontrahenta - sytuacji będącej wyjątkiem, a nie regułą. Dysponując wachlarzem instrumentów kontrolnych i efektywnym systemem zarządzania należnościami, faktor w imieniu klienta skutecznie eliminuje sytuacje, w których pojawia się ryzyko braku zapłaty zobowiązania. Podsumowując należy stwierdzić, że korzystanie ze zróżnicowanych źródeł finansowania skutecznie przyczynia się do rozwoju firmy. Kredyt, leasing i faktoring nie wykluczają się, mogą natomiast doskonale się uzupełniać, wywołując efekt synergii. Przed wyborem źródła finansowania warto porozmawiać z niezależnym ekspertem, który doradzi, jak podjąć właściwą decyzję, mając na uwadze całościowy obraz firmy, jej potrzeby i wizję rozwoju.

Autor tekstu: Krzysztof Kuniewicz - Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services

Podziel się tym artykułem z innymi:

Data publikacji 1 października 2010


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub