Finansowa paleta dla przedsiębiorstw

Pytanie: Czy nowoczesne produkty finansowe mogą wspomóc innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa?

Odpowiedź: Tak, jeżeli firma dopasuje propozycje banków do swoich potrzeb. Na rynku dostępna jest cała paleta usług dla przedsiębiorstw. Poczynając od najbardziej oczywistych, czyli kredytów, przez leasing i faktoring, po cash management. Jednym z takich rozwiązań jest cieszący się coraz większą popularnością faktoring.

Na czym polega?

Firma faktoringowa odkupuje od przedsiębiorcy faktury z odroczonym terminem płatności i przekazuje na jego konto ok.80 proc. wierzytelności. Pozostała należność zostaje wypłacona, gdy dłużnik zapłaci za fakturę. - To doskonałe narzędzie dla firm, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności i chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową. Doskonale sprawdza się tam, gdzie występuje długi cykl ściągania należności, a firmy mają ograniczone możliwości zaciągania kredytów lub pożyczek - wyjaśnia Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o. Faktoring można też zastosować, gdy przedsiębiorca z powodu braku gotówki nie może zwiększać obrotów lub odczuwa tymczasowe spadki sprzedaży. Faktor zapewnia też pakiet usług związanych z należnościami objętymi umową. - Zdejmujemy z przedsiębiorcy znaczną część papierkowej roboty, oferując mu nie tylko szybki dostęp do gotówki, ale i obsługę należności, które dla niego finansujemy - mówi Krzysztof Kuniewicz.

O czym mowa?

Do takich usług należy m.in. weryfikowanie kontrahentów, obsługa wierzytelności, administrowanie księgowości oraz ewentualne działania windykacyjne. - W efekcie daje to firmom więcej przestrzeni i swobody w planowaniu rozwoju i inwestycji - podsumowuje Kuniewicz.

Zarządzenie i inwestycja

Trochę mniej popularny jest inny produkt finansowy - cash management, czyli zarządzanie środkami finansowymi. To cały pakiet usług, które mają ułatwić przedsiębiorcom planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi, sprawne realizowanie płatności i koordynowanie spływu należności. W skład tej usługi często wchodzą m.in., kredyty krótkoterminowe, karty debetowe dla pracowników, zarządzenie płynnością finansową. Bank lokuje też nadwyżki na koncie. Inaczej mówiąc zdejmuje z przedsiębiorstw problemy związane z aktywnym i skutecznym zarządzeniem swoimi finansami, np. z pilnowaniem terminów przelewów. - Z tego rozwiązania korzystają najczęściej duże i średnie firmy. Barierą dla małych firm często jest cena usługi i liczba produktów, które się w niej znajdują - w dużej mierze niewykorzystywanych - mówi Rafał Młodawski - Prezes kancelarii Profinance.

Źródło: Rzeczpospolita

Data publikacji 29 czerwca 2010


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub