Umowa faktoringu dostosowana do Klienta

Umowa faktoringu jest umową nienazwaną i w związku z tym łączy elementy różnych umów: cesji wierzytelności, sprzedaży, pożyczki, zlecenia, świadczenia usług, dyskonta, umowy o dzieło.

Nie każdy zna pojęcie faktoringu, a to dzisiaj jedna z szybciej się rozwijających usług finansowych. Dzięki niej faktor nabywa wierzytelności, finansuje je i zarządza nimi. W rezultacie faktorant (czyli dostawca) zyskuje zapłatę bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży oraz przesłaniu do faktora kopii faktur i dokumentów, jakie są potwierdzeniem odbioru towarów.

Faktoring to doskonałe rozwiązanie dla wielu podmiotów. Skorzystają z tego firmy, jakie stosują odroczone terminy płatności, jak i te, dla których najważniejsze jest poszukiwanie ciekawych, alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności. Faktoring pomoże przedsiębiorcom, którzy pragną zabezpieczyć się przed nieuczciwymi odbiorcami, jacy są niewypłacalni. To sprawia, że nie trzeba się obawiać najgorszego, że zostaniemy bez pieniędzy, a przecież płynność finansowa w firmie to podstawa jej bytu. Faktoring na pewno przypadnie też do gustu tym przedsiębiorcom, którzy starają się lepiej zdyscyplinować swoich kontrahentów do terminowego spłacania zobowiązań. To wreszcie optymalne rozwiązanie dla podmiotów gospodarczych poszukujących kompleksowych, elastycznych usług finansowych. Jeśli jesteśmy w którejś z tych grup, wiedzmy, że faktoring będzie dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem.

Jak jednak zacząć, jak wygląda umowa faktoringu?

Taka umowa ma tak zwany dwustronny charakter, poza tym jest nienazwana, bo powstaje w oparciu o zasadę swobody umów. Oznacza to, że może łączyć elementy różnych umów, a więc cesji wierzytelności, pożyczki, sprzedaży czy umowy o dzieło. W tej grupie jednak mogą się znaleźć i takie elementy jak świadczenie usług, zlecenie czy dyskont.

Prawo do zawierania takich umów wynika z art. 353 Kodeksu Cywilnego o swobodnym zawieraniu umów i dowolnego ich kształtowania przez strony. Umowa faktoringowa to długookresowa współpraca między faktorantem (dostawcą) a firmą, która się tym specjalizuje (faktorem), czyli Bibby Financial Service. Szczególnie że wedle Prawa Bankowego faktoring nie jest czynnością bankową obiektywną, więc świadczenie tego rodzaju usług nie jest zarezerwowane jedynie dla banków.

Umowa faktoringowa

Umowa faktoringu polega na tym, że dostawca (faktorant) przelewa na konto faktora krótkoterminowe wierzytelności pieniężne, faktor zaś gwarantuje finansowanie, zapewnia wszystkie działania związane z samym przelewem, jak i usługi dodatkowe. Do nich zaliczyć należy usługi marketingowe, prawne czy windykacyjne. Oczywiście, umowa faktoringowa każdorazowo jest negocjowana, aby dopasować ją do potrzeb konkretnego klienta. W Bibby Financial Service są klienci z różnych branż, a każdy z nich ma specjalne traktowanie, co oznacza, że umowy zostały ustalone tak, by największe korzyści były po stronie klienta. W tym miejscu ktoś bardziej zaznajomiony z tematem może powiedzieć, że faktoring to umowa adhezyjna, czyli szablonowa, o takiej samej treści, więc jak to się ma do elastyczności jej sporządzania? Trzeba pamiętać, że faktycznie taka jest, ale to nie znaczy, że nie podlega żadnym negocjacjom.

Jakie sprawy można negocjować?

Negocjacje najczęściej odnoszą się one do wysokości opłat, wynagrodzenia faktora czy terminów płatności. Mogą też jednak dotyczyć wysokości limitów finansowania czy dodatkowych zabezpieczeń. Warunki umowy zależą głównie od zakresu obsługi, wielkości transakcji i branży, w jakiej dana firma działa. Co ważne, faktoring nie wymaga ograniczających zabezpieczeń, jak hipoteka. Oczywiście inne zabezpieczenia występują. Najbardziej popularne zabezpieczenia w faktoringu to własny weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku i cesja wierzytelności.

Cesja wierzytelności

To prawo własności do faktur, które klient przekazuje faktorowi, w zamian otrzymując zaliczkę na poczet przyszłego uregulowania należności przez kontrahenta.

Weksel in blanco

Wystawca weksla zobowiązuje się, że dokona zapłaty kwoty wynikającej z umowy faktoringu osobie wskazanej na wekslu w wyznaczonym terminie.

Pełnomocnictwo do rachunku

W tym przypadku przedsiębiorca ustanawia dla faktora w formie pisemnej pełnomocnictwo do swojego rachunku bankowego. Pełnomocnictwo nie musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Faktoring to bardzo dobre rozwiązanie dla wielu firm, warto jednak dobierać sprawdzonego, doświadczonego faktora, jak Bibby Financial Service, aby współpraca była jak najbardziej udana.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Data publikacji 19 marca 2010


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub