Bibby MSP Index 2011: Spadek nastrojów i oceny perspektyw w sektorze MSP

W obliczu wyborów przedsiębiorcy oczekują jednolitych przepisów i uproszczenia zasad prowadzenia biznesu. Druga fala badania Bibby MSP Index przynosi spadek nastrojów i oceny perspektyw rozwoju dla polskiego sektora MSP.  

W najbliższych 6 miesiącach firmy oczekują spadku zamówień i rosnących problemów z utrzymaniem płynności, ale nie przewidują zatrzymania inwestycji i redukcji zatrudnienia.

Druga fala badania Bibby MSP Index

Bibby Financial Services – międzynarodowy dostawca usług finansujących działalność małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadził drugą falę badania Bibby MSP Index diagnozującego kondycję sektora MSP w Polsce. Wskaźnik Bibby MSP Index, obrazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w małych i średnich firmach spadł w drugiej, wrześniowej fali pomiaru do poziomu 52,2 pkt. Index osiągnął wartość niższą, aż o 8 pkt. wobec poprzedniego badania.

Drugie dno kryzysu?

Przedsiębiorcy w odpowiedzi na pytanie: „Czy faktycznie spodziewa się Pan/Pani „drugiego dna kryzysu”, biorąc pod uwagę własne doświadczenia w prowadzonym biznesie”, aż 48,1 proc. badanych ocenia, że taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy i wskazują odpowiedź zdecydowanie tak lub raczej tak.  Istotnym czynnikiem kształtującym oczekiwane spadki jest przede wszystkim spodziewana regresja sprzedaży i w związku z tym dużo poważniejsze obawy o utrzymanie płynności finansowej.

Oczekiwanie dot. jednolitych interpretacji prawa

Przedsiębiorcy pytani o oczekiwania wobec instytucji państwowych wyłonionych po wyborach postulują przede wszystkim wprowadzenia jednolitych interpretacji prawa i zdecydowanego ukrócenia uznaniowości urzędników. To priorytetowy postulat, ważny dla 46,2 proc. badanych przedsiębiorców. Ponad 30 ankietowanych oczekuje uproszczenia formalności podatkowych oraz skrócenia terminów rozpatrywania spraw w urzędach i sądach. Przedłużenia „pakietu antykryzysowego” oczekuje tylko 6,4 procent właścicieli małych i średnich firm.

Poziom indeksu nadal powyżej stanu kryzysowego

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services komentuje: „Cieszy nas, że pomimo znaczącego pogorszenia nastrojów poziom naszego indeksu znajduje się nadal powyżej stanu kryzysowego. Pomimo obaw o spadek zamówień przedsiębiorcy nie planują na chwilę obecną zastopowania przewidzianych inwestycji ani redukcji zatrudnienia.  Widzimy jednak daleko idącą ostrożność w ocenie nowej sytuacji ekonomicznej. Firmy MSP w wyjątkowo szybki i elastyczny sposób reagują na zmiany otoczenia. Przedsiębiorcy nauczeni pierwszą falą kryzysu wolą budować firmy w oparciu o ostrożne prognozy i dlatego poważnie biorą pod uwagę wiadomości z europejskich rynków."

Bibby Indeks MSP wzorowany na najlepszych

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów (PMI). Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi kilka kluczowych obszarów. Należą do nich sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy. Są one szczegółowo analizowane zarówno w ujęciu aktualnym a także kontekście przyszłej średniookresowej perspektywy rozwoju. 

Zakres oceny w badaniu

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki >50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu, wynikającego z pogarszającej się kondycji firm.

Kompleksowy obraz polskiego sektora MSP

Obok pomiaru Bibby MSP Indexu, diagnozującego obecną i prognozowaną kondycję małych i średnich firm, badanie prezentuje kompleksowy obraz polskiego sektora MSP. Respondenci oceniali w nim klimat ekonomiczny a także prognozy rozwoju gospodarczego w najbliższym półroczu, główne bariery blokujące rozwój firm oraz udogodnienia w prowadzeniu biznesu. Oceniano również kulturę płatniczą i skalę opóźnień w regulowaniu należności wśród polskich przedsiębiorców, oczekiwania wobec instytucji finansowych oraz instytucji państwowych po najbliższych wyborach.

Podsumowując

W badaniu wzięło udział 450 firm z sektora MSP z całej Polski (z wyłączeniem mikrofirm o poziomie zatrudnienia do 9 osób). Badanie przeprowadzone techniką CATI zostało zrealizowane przez firmę Keralla Research, specjalizującą się w badaniach firm.

Data publikacji 6 października 2011Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 6 października 2011


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub