Kolejny dobry rok dla branży faktoringowej

W roku 2012 branża faktoringowa na świecie wzrosła o 6%.

Według danych stowarzyszenia Factors Chain International światowy faktoring urósł w skali globalnej o 6%. Polska w czołówce pod względem tempa wzrostu.

Międzynarodowe stowarzyszenie firm faktoringowych Factors Chain International podsumowało wyniki branży faktoringowej na świecie za rok 2012. W sytuacji globalnego spowolnienia gospodarczego i rosnącego popytu na alternatywne źródła finansowania  popularność faktoringu rosła na wszystkich kontynentach. W skali globalnej obroty faktorów w 2012 roku wzrosły o około 6%. Według danych FCI prym pod względem tempa wzrostu wiodły Rosja (wzrost + 66%), Chiny (wzrost + 26%), Meksyk (wzrost + 24%) i Hong Kong (wzrost + 69%). W skali kontynentu europejskiego branża faktoringowa odnotowała 5% wzrost osiągając łączne obroty stanowiące 10% całego PKB Unii Europejskiej.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Bibby Financial Services komentuje. „Oceniając i porównując dane widzimy, że blisko 20% tempo wzrostu faktoringu w Polsce w roku 2012 to bardzo dobry wynik.  Mimo spowolnienia w pierwszym kwartale 2013 roku mamy nadzieję na kolejny udany rok dla branży. Ważnym wskaźnikiem jest udział  faktoringu w porównaniu do PKB. W naszym kraju wynosi on obecnie około 6%, a zatem pod tym względem daleko nam jeszcze do europejskich liderów – dla przykładu w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi 15%, we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Francji wacha się między 10 a 12%.” komentuje Krzysztof Kuniewicz.

Wciąż niewielka liczba firm korzystających z faktoringu.

Podsumowując aktualne wyniki branży faktoringowej należy ocenić również liczbę klientów obsługiwanych przez faktorów w poszczególnych krajach. Według ostatnich danych światowego stowarzyszenia International Factors Group w Wielkiej Brytanii, na największym rynku faktoringowym w Europie faktorzy obsługują około 50 000 klientów. Na innych kluczowych rynkach takich jak Niemcy, faktorzy obsługują około 17 000 klientów, we Francji 36 000, w Hiszpanii 17 000, a we Włoszech 19 000 firm.

Krzysztof Kuniewicz komentuje: „Z perspektywy faktora specjalizującego się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, kluczową liczbą mówiącą o popularności faktoringu jest liczba firm korzystających z tej formy finansowania. W Polsce z faktoringu korzysta około 6000 klientów. To niewiele jeśli naszymi aspiracjami jest dorównanie europejskim liderom. Jedną z głównych zalet faktoringu jest jego dostępność dla przedsiębiorstw, które nie są w stanie skorzystać z tradycyjnego kredytu bankowego. Polskie statystyki wyglądają również nie najlepiej, biorąc pod uwagę, że  napędem naszej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Na rozwiniętych rynkach właśnie dla nich faktoring jest jednym z głównych motorów finansowania działalności i skutecznym narzędziem wspierającym płynność finansową. Patrząc na międzynarodowe statystyki wiemy, że około 70% całego obrotu faktoringowego jest generowane przez małe i średnie firmy, które jednocześnie stanowią 80% klientów faktorów.

Z perspektywy firmy skupiającej się na obsłudze sektora MSP to właśnie w upowszechnieniu faktoringu wśród nowych klientów widzimy jedno z głównych źródeł wzrostu. Rozmawiając z przedsiębiorcami, którzy zgłaszają się do nas z zapytaniami o finansowanie widzimy jak wiele nieścisłości i błędnych opinii panuje na rynku na temat faktoringu. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wprowadzenie oferty trzymiesięcznego testowania faktoringu bez dodatkowych opłat. Dzięki niej wszyscy potencjalni klienci będą mogli przekonać się w praktyce jak wygląda współpraca z faktorem. W czasie 3 pierwszych miesięcy trwania umowy faktoringowej, będących jednocześnie okresem próbnym, każda firma może wypowiedzieć umowę finansowania bez konsekwencji ponoszenia dodatkowego kosztu. Szczegóły akcji i formularz zgłoszeniowy umieszczone są na stronie internetowej testujfaktoring.pl komentuje Krzysztof Kuniewicz.

Data publikacji 24 kwietnia 2013


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub