Najniższy wynik od czasu kryzysu! Komentarz wyników wskaźnika Bibby MSP Index

Firmy źle oceniają ostatnie półrocze, pesymistycznie patrzą również w przyszłość. W październiku wskaźnik Bibby MSP Index – 12 już fali cyklicznie prowadzonego przez Bibby Financial Services badania - wyniósł 51,7 pkt. Jest to najniższy wynik od czasu spowolnienia gospodarczego na przełomie 2012 i 2013 roku.

Jednocześnie odnotowuje się spadek wskaźnika o prawie 10 pkt w porównaniu do wiosennej fali z 2011 roku, kiedy Bibby MSP Index osiągnął najwyższy, przekraczający 60 pkt, wynik. Tylko jedno na pięć małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnim półroczu sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto połowa respondentów pesymistycznie nie przewiduje, by ta sytuacja w najbliższym czasie uległa poprawie. Dodatkowo, w porównaniu do poprzedniej, kwietniowej, fali badania wzrasta odsetek firm, które źle oceniają swoją kondycję (o 1,4 pkt proc.).

Coraz więcej przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia płynności finansowej o prawie 18 proc. (zob. 5 skutecznych sposobów na poprawę płynności finansowej firmy). Prawie jedna piąta badanych boi się również mniejszego popytu na ich produkty. Firmy liczą się też ze spadkiem zatrudnienia w najbliższych miesiącach.

- Na rynku widoczny jest także spadek wydatków na inwestycje, a co za tym idzie – na zewnętrzne finansowanie. Z drugiej strony pogarsza się dyscyplina płatnicza, a przedsiębiorcy uskarżają się na wysokie koszty pracy i poszukują sposobów na utrzymanie płynności finansowej – komentuje Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Pogorszenie nastrojów widać szczególnie w branży handlowej, produkcyjnej, transportowej i budownictwie. Wyjątkiem jest sektor usługowy, który patrzy w przyszłość z optymizmem.

- Obawy polskich małych i średnich firm wynikają w głównej mierze z wprowadzanych zmian w regulacjach prawnych – o ile kilka miesięcy temu na nastroje przedsiębiorców wpływał przede wszystkim podatek bankowy (zob. porównanie kredytu i faktoringu), o tyle w tym momencie głównym powodem do niepokoju są nieznane jeszcze regulacje podatkowe dotyczące podatku od handlu i zakazu handlu w niedziele – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Bibby MSP Index potwierdziło, że przedsiębiorcy z poszczególnych regionów Polski różnie oceniają swoją sytuację ekonomiczną. W najgorszej kondycji są przedsiębiorstwa z regionu południowo-zachodniego i północnego (wartość Bibby MSP Index wyniosła tam odpowiednio 47,6 pkt oraz 48,9 pkt), w najlepszej zaś: z regionu centralnego (56,7 pkt) oraz wschodniego (54,6).


Data publikacji 16 listopada 2016


Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 16 listopada 2016


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub