Jaki potencjał wzrostu dla MŚP?

60 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce za swoją główną szansę rozwoju uznaje akwizycję innego biznesu. To wniosek z badania Global Business Monitor przeprowadzonego na zlecenie Bibby Financial Services.

20 proc. badanych przedsiębiorstw uważa, że to rozwój nowych produktów i usług jest dla nich gwarancją wzrostu, a zaledwie 8 proc. upatruje swoją szansę w handlu międzynarodowym. W innych krajach wśród firm badanach w ramach Global Business Monitor nie ma już takich zdecydowanych entuzjastów akwizycji. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii 20 proc. przedsiębiorców uważa, że to rozwój produktów jest szansą wzrostu, a zainteresowanie akwizycjami zgłasza zaledwie 3 proc. W Irlandii, Niemczech i Hong Kongu to prace nad nowymi produktami uznawane są za największe wyzwanie. Nieco inaczej przyszłość widzą MŚP z USA: podkreślają bowiem znaczenie social mediów w dalszym rozwoju.

Oceniając swoje perspektywy wzrostu i występujące bariery, polskie MŚP zwracają uwagę na następujące elementy: wzrost kosztów (47 proc.), regulacje rządowe i legislacja (40 proc.), brak popytu (34 proc.). Nie różnią się w tej mierze od firm z innych badanych rynków. Co ciekawe, jeśli chodzi o plany inwestycyjne, to polskie MŚP deklarują głównie zamiar inwestowania w maszyny i wyposażenie (39 proc.), a także sprzedaż i marketing (29 proc.). Tymczasem dla MŚP z krajów o dłużej tradycji biznesowej najważniejsze okazują się szkolenia i rozwój pracowników (65 proc. w Wielkiej Brytanii, 62 proc. w Niemczech, 60 proc. w Irlandii, 50 proc. w USA – a w Polsce tylko 20 proc.).

- Analizując wyniki badań widzimy wyraźnie, że przedsiębiorcy potrzebują finansowania dla swoich planów – komentuje Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – Dotyczy to zarówno bieżącej działalności, jak i rozwoju na rynku krajowym i za granicą. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca uzyskuje gotówkę, która poprawia jego pozycję w relacjach z dostawcami, a często umożliwia otrzymanie konkretnych rabatów. Ponadto firma faktoringowa może wspomóc swojego klienta w wejściu na rynki zagraniczne. Faktor nie tylko udziela informacji o wiarygodności finansowej wybranych kontrahentów, ale także doradza w aspektach prawnych, językowych czy administracyjnych.

Data publikacji 13 grudnia 2016

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 13 grudnia 2016


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub