Co to jest cesja wierzytelności?

Osoby mające własną działalność gospodarczą, wiedzą dobrze jak ważnym tematem jest płynność finansowa, a konkretnie jej zachowanie. Nie zawsze bywa to łatwe, szczególnie kiedy mamy wielu różnych klientów, a z wypłacalnością niektórych bywa różnie.

Oczywiście, szczególnie w przypadku dłuższej współpracy i większych kontaktów można sprawdzić w jakimś zakresie, czy dana firma jest wypłacalna, jednak do końca nie można być pewnym. Czasem zdarzają się sytuacje, gdy klient nie płaci w terminie za wykonaną usługę albo za towary. Wtedy warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje rynek.

Co to jest cesja wierzytelności? Jak się ona ma do faktoringu?

Cesja wierzytelności jest wtedy, gdy cedent, czyli spółka chcąca sprzedać wierzytelności (zob. na czym polega sprzedaż wierzytelności), pozbywa się praw do nich na rzecz cesjonariusza, czyli kogoś, kto te wierzytelności przejmuje. Wraz z taką umową stroną kupująca nabywa również wszelkie prawa związane z tą wierzytelnością, czyli na przykład ewentualne odsetki w przypadku opóźnień w spłacie. Jednak cesja to nie tylko prawa, ale i obowiązki, ponieważ wraz z przejęciem wierzytelności, cesjonariusz przejmuje na siebie również wszelkie czynności, jakie trzeba podjąć, by pieniądze odzyskać. Zatem w przypadku cesji to cesjonariusz bierze na siebie całe ryzyko związane z niepłaceniem pieniędzy w terminie, jak również wszelkie koszty, jakie wiążą się z administrowaniem zaległości. Dla przedsiębiorcy to na pewno dobre wyjście, ponieważ otrzymuje on dużą część zaległych środków od razu i nie musi zajmować się ściąganiem wierzytelności od swoich klientów. Trzeba także wiedzieć, że taka umowa cesji może nastąpić bez wiedzy i zgody samego kontrahenta, jaki zalega z wierzytelnościami.

Podobieństwa cesji i faktoringu – wspólny obszar

Z umową cesji kojarzony jest również faktoring, natomiast istnieją różne rodzaje faktoringu i nie w przypadku każdego z typów mamy do czynienia z cesją. W jakim wypadku w związku z tym można mówić o takim podobieństwie? W związku z tym, że cesja wiąże się z przeniesieniem wszelkich praw, ale także całego ryzyka na firmę kupującą wierzytelność, to jedynie w przypadku faktoringu pełnego, czyli właściwego można mówić o przejęciu przez faktora całego ryzyka związanego z niewypłacalnością klienta. W przypadku kiedy dłużnik nie przestrzega terminów spłaty i zalega z zapłatą, to właśnie firma faktoringowa musi podjąć kroki mające na celu odzyskanie zaległych środków finansowych. Oprócz wspomnianego faktoringu pełnego, czyli inaczej faktoringu bez regresu, mamy jeszcze faktoring niepełny, czyli z regresem, jak i mieszany. W przypadku dwóch ostatnich opcji potencjalne ryzyko niewypłacalności kontrahenta w całości lub części przyjmuje na siebie sam przedsiębiorca. Dlatego, jedynie faktoring pełny może być kojarzony z umową cesji.

Jakie są zalety skorzystania z faktoringu pełnego?

Wspomniane już mniejsze ryzyko, jeśli chodzi o niewypłacalność to na pewno ogromna zaleta. Do tego dochodzą również koszty, jakie związane są z administrowaniem potencjalnego długu kontrahenta. Jednak oprócz tego jest również coś jeszcze, a mianowicie kwestia lepszych kontaktów z klientami. W tym momencie to nie na przedsiębiorcy ciąży konieczność przeprowadzania niewygodnych rozmów, na temat zaległości finansowych. Trzeba także powiedzieć o tym, że niektórzy klienci znacznie bardziej przestrzegają terminów płatności, gdy w grę wchodzi rozliczanie się z faktorem. Zdają sobie oni sprawę z tego, że faktor podejmie bardzo szybko odpowiednie kroki, by ściągnąć swoją należność. Warto jednak wiedzieć, że również wybór odpowiedniego faktora ma wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa. Dlatego trzeba tutaj bezwzględnie korzystać z pomocy profesjonalistów. W przypadku Bibby Financial Services jak najbardziej możemy być pewni usług na doskonałym poziomie. Warto rozważyć faktoring z Bibby Financial Services.

Zobacz również:

Data publikacji 1 marca 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub