Finansowanie Handlu Zagranicznego: Faktoring Międzynarodowy

Rozwój firmy wymaga wielu działań, które powinny wpływać na jej lepszą kondycję i konkurencyjność. Jest to ważne na rodzimym rynku, czyli w środowisku, w którym działa większość firm, ale także w handlu zagranicznym.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że jeśli mamy ambitne plany, by zaprezentować swój produkt dla konsumentów i przedsiębiorców z innych krajów, powinniśmy wiedzieć, jak najlepiej finansować takie działania, by zyskać jak najwięcej i zbudować silną pozycję na bardzo wymagającym rynku. Doskonałym sposobem na to jest faktoring.

Różne oblicza faktoringu

Faktoring to zarządzanie wierzytelnościami, jak również dochodzenie i inkasowanie wierzytelności. W pierwszym przypadku mamy sytuację, gdy faktor odpowiada za wszelkie czynności, jakie mają związek z rozliczeniami pomiędzy dostawcą (czyli klientem), a jego dłużnikami. Do takich działań zaliczamy rozliczenia spłat wierzytelności czy wykonanie dokumentacji z zapisów księgowych.

Druga sytuacja, czyli dochodzenie i inkasowanie wierzytelności, to dokonywanie przez faktora każdej z czynności, która prowadzi do uzyskania zapłaty od dłużnika. Mamy tu na myśli ponaglenie, dochodzenie spłaty w ramach rozprawy sądowej czy windykacja z majątku.

Przeprowadzanie badań wiarygodności partnerów biznesowych

Faktor ponadto wykonuje inne niezbędne działania, jak przeprowadzanie badań, które pokazują, jaka jest wiarygodność i wypłacalność dłużników. Jednocześnie analizuje, jak prezentuje się terminowość dokonywanych przez nich płatności. Wszystko przedstawiane jest w szczegółowych raportach, dzięki którym każdy przedsiębiorca jest w stanie efektywnie zarządzać sprzedażą. Pozwala to na świadome i odpowiedzialne decyzje o przedłużaniu lub skracaniu terminów płatności, określania cen czy tego, jak będzie prezentować się dalsza współpraca z odbiorcami.

Podnoszenie konkurencyjności firm

W Bibby Financial Service rozumiemy to doskonale, zwłaszcza gdy dotyczy to tak wymagających działań, jak handel zagraniczny. Dodatkiem do naszych kompleksowych - wymienionych wyżej - działań jest funkcja administracyjna, dzięki której rozsądnie można zarządzać należnościami w przedsiębiorstwie. Zasoby firmy, które są przeznaczone właśnie na ten cel, można przenieść do ważniejszych, bardziej kluczowych obszarów - jak produkcja i sprzedaż. To podnosi konkurencyjność każdej firmy, bo w ten sposób poprawiamy wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Uproszczenie procedur i mechanizmów

Usługa faktoringu oferowana przez Bibby Financial Service to przyspieszenie i uproszczenie zadań w firmie, co w konsekwencji zmniejsza koszty związane z obsługą wierzytelności. Jeśli marzymy, by nasza firma była konkurencyjna na zagranicznych rynkach, warto o tym pomyśleć, najlepiej kontaktując się z naszymi konsultantami. Nasza firma ma długą tradycję, wywodzi się z Wielkiej Brytanii, a tam rynek faktoringowy istnieje od dawna i jest najlepiej rozwinięty. Mamy długoletnie międzynarodowe doświadczenie - oddziały w 15 krajach, na 4 kontynentach.

Wsparcie dla handlu zagranicznego

Faktoring międzynarodowy - jak wspomnieliśmy - to najlepszy sposób na finansowanie handlu zagranicznego. Występuje kilka rodzajów takich działań. Może być to faktoring eksportowy bezpośredni, który polega na wykupie wierzytelności od krajowego eksportera wobec zagranicznego podmiotu.

Odmiennie wygląda faktoring importowy bezpośredni, czyli wykup wierzytelności od podmiotu z zagranicy wobec krajowego importera. Jest także trzeci sposób, który nazywamy system dwóch faktorów. Polega to na tym, że eksporter sprzedaje wierzytelności faktorowi z państwa eksportera, ten natomiast zbywa ją faktorowi z kraju importera.

Gwarancja poprawy płynności finansowej

Warto korzystać z faktoringu - czy to w skali rynku krajowego, czy omawianego tu międzynarodowego. Współpracując z Bibby Financial Service, mają Państwo gwarancję, że poprawi się płynność Państwa przedsiębiorstwa dzięki przedterminowym wpływom należności z tytułu dokonanej transakcji. Co ważne, faktoring to szansa dla firm, jakie nie mają szans na kredyt bankowy. Co do samego kredytu, to nie wpływa on negatywnie na wiarygodność kredytową, co więcej, polepsza zaś wiele wskaźników finansowych, sprawiając de facto, że firma może starać się o kredyt bankowy. To na pewno ważna informacja dla firm, które obawiają się, że wybierając faktoring, utracą prawo do uzyskania kredytu. Nic z tych rzeczy.

Wydłużenie terminów płatności

Ponadto faktoring pozwala na wydłużenie terminów płatności dla odbiorców, gwarantuje lepsze warunki finansowe dla każdego odbiorcy, co buduje przewagę konkurencyjną. No i wreszcie dzięki temu zmniejszamy znacząco koszty administracyjne i księgowe, ponieważ za monitorowanie i administrowanie należnościami odpowiada faktor. Zapraszamy do skorzystania z usług Bibby Financial Service, by zyskać te korzyści, a w konsekwencji, aby zbudować swoją silną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym.


Data publikacji 1 marca 2017


Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 1 marca 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub