Jak rozwija się rynek faktoringu w Polsce?

Faktoring obecny jest na rynku polskich usług finansowych już od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pomimo że nie jest młodą usługą, to nadal jest bardzo elastycznym, rozwijającym się i stale zdobywającym popularność źródłem finansowania i poprawiania płynności pieniężnej małych i większych przedsiębiorstw. Podobnie jak na świecie, rynek faktoringowy w naszym kraju utrzymuje się stale w fazie wzrostowej.

Początki faktoringu w Polsce

Faktoring pojawił się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, wraz z rozwojem wolnorynkowej gospodarki oraz przenoszeniem na grunt polski rozwiązań i pomysłów z zachodnich rynków. Pierwsze quasi-faktoringowe transakcje, polegające na finansowaniu określonych faktur, pojawiły się już w 1992 roku, jednakże o właściwych początkach rynku można mówić dopiero od roku 1994, kiedy to swą działalność zaczęła spółka Handlowy Heller. W kolejnych latach pojawiły się kolejne polskie spółki-faktorzy, m.in. Forin, Pekao Faktoring czy też Polfactor. Początki nie były proste. Pierwsze firmy faktoringowe nie tylko edukowały, kształtowały popyt na oferowane przez siebie usługi oraz kreowały rynek, lecz również musiały opracowywać procedury, kompletować kadrę specjalistów czy projektować oraz wdrażać rozwiązania informatyczne dla swych usług.

W owym czasie na świecie istniało już 708 firm faktoringowych. Niektóre zorganizowane były w federacjach, m.in. Factors Group czy Factors Chain International, do której to – jako pierwszy w Polsce – włączył się w 1996 roku Polfactor. Wkrótce w Polsce powołano własną instytucję tego rodzaju, powstałą w 2001 roku Konfederację Instytucji Faktoringowych, mającą na celu koordynowanie działań edukacyjnych, współdziałanie oraz współpracę na rzecz promocji faktoringu, a także ochronę interesów swych członków. Pięć lat później powstała kolejna organizacja – Polski Związek Faktorów, której zadaniem było popularyzowanie tematyki factoringu, jak też wykonywanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa operacji oraz usług faktoringowych. PZF rokrocznie wydaje także wydawnictwo „Almanach Polskiego Związku Faktorów”, współpracuje również z uczelniami i akademickimi ośrodkami, organizuje konkurs o „Złote Pióro PZF” oraz wykłady dla studentów.

Rynek usług faktoringu w Polsce jest dynamicznie i stale rozwijającą się branżą. Obecnie polski rynek stanowi ok. 2% rynku światowego. Znaczny wzrost popularności jest widoczny szczególnie w ostatnich kilku latach.

Polski rynek faktoringowy w 2015 roku

W 2015 roku obroty faktoringowe na świecie wyniosły 2 373 003 miliony euro, z czego 32 137 milionów euro (131 146 milionów złotych) przypadło na rynek polski. Stanowiło to 8% PKB naszego kraju. To całkiem sporo, biorąc pod uwagę i porównując Polskę np. z:

   - USA (rynek faktoringu stanowił tam 1% ich PKB),
   - Niemcami (7% niemieckiego PKB),
   - Węgrami (3%),
   - Wielką Brytanią – tradycyjnym rynkiem faktoringowym, na którym usługi te wyniosły 15% PKB brytyjskiego.

Wskazane dane pokazują dojrzałość rynku usług faktoringowych w Polsce.

Usługi faktoringu w Polsce w 2016 roku

W kolejnym, czyli 2016 roku, według szacunków PZF, firmy faktoringowe zamknęły ów rok z łączną liczbą 7 853 firm-klientów. Wzrost względem roku poprzedniego w tej materii wynosi 10%.

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku przedsiębiorstwa przedłożyły ok. 3,3 miliona faktur dla 140 tys. odbiorców, o wartości łącznej ok. 73,5 miliarda złotych, co stanowiło niemal 7% z PKB naszego kraju. W całym 2016 roku łączne obroty faktoringowe wyniosły 158 157 milionów złotych przy finansowaniu łącznie prawie 7,5 miliona faktur, co stanowi wzrost o 14% względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Porównując rok do roku, polski rynek usług tego typu wzrósł całkowicie aż o 20,6%.
Polski faktoring w 2017 roku

Obecnie, w 2017 roku, branża usług faktoringowych w Polsce nadal dynamicznie rozwija się, zdobywając nowych klientów oraz powiększając roczne przychody i obroty. Firmy faktoringowe potrafią dobrze rozpoznawać potrzeby i wymagania polskich firm i przedsiębiorców. Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że najbardziej usługami faktoringu zainteresowane są podmioty z branży metalowej, chemicznej oraz spożywczej.

W I kwartale tego roku klienci firm i instytucji faktoringowych powierzyli podmiotom zrzeszonym w PZF wierzytelności o łącznej sumie 41,4 miliardów złotych (w tożsamym okresie w roku wcześniejszym obroty wynosiły 34,3 miliardów złotych). Rynek usług faktoringowych w naszym kraju odnotowuje więc nadal dwucyfrową dynamikę wzrostu. W tym czasie największym zainteresowaniem i popularnością cieszył się faktoring pełny. Warto dodać, że w tym roku również organizowany jest konkurs „Złote Pióro PZF” na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi.
Kto jest klientem usług faktoringowych w Polsce?

Firmy faktoringowe stale zdobywają nowych klientów. Dynamiczny i regularny wzrost rynku faktoringowego spowodowany jest głównie rosnącym zainteresowaniem usługami tego rodzaju ze strony największych przedsiębiorstw i firm w Polsce. Jednakże klientami banków oraz firm i instytucji faktoringowych, czyli tak zwanymi faktorantami, są przedsiębiorstwa z każdego obszaru rynkowego, tzn. zarówno niewielkie, rodzinne firmy, jak i wielkie korporacje i spółki o przychodach idących w miliardy złotych.

Jak wygląda rynek faktoringowy w Polsce?

Analizując rynek faktoringowy w Polsce, można stwierdzić, że prawie 80% obrotów uzyskanych z tego rodzaju usług od lat jest generowanych lokalnie, natomiast ok. 20% to finansowanie eksportu. Można jednakże zauważyć również, że faktoring eksportowy to branża, w której następuje stały rozwój.

Wyraźnie widać też cały czas zwiększającą się popularność i powszechność rozwiązań, które oparte są na przejęciu ryzyka odbiorców, czyli tzw. faktoringu bez regresu, inaczej zwanego pełnym. Faktoring krajowy pełny regularnie rośnie. W 2016 roku wzrósł w tempie niemal 25%, zwiększając obroty z 66 759 do 83 668 milionów złotych.

W Polsce sporą popularnością cieszą się również rozwiązania finansowe oparte o polisy ubezpieczeniowe oraz przejęcie ryzyka przez faktora (czyli bank lub wyspecjalizowaną firmę faktoringową) we współpracy z konkretnym ubezpieczycielem. Wzrasta też liczba transakcji bez owego wsparcia ubezpieczeniowego, które polegają na oparciu ryzyka na indywidualnej ocenie portfela klientów przez faktora. Faktoring z regresem rośnie jednakże w wolniejszym tempie aniżeli cały rynek. W 2016 roku wzrósł on (zarówno krajowy, jak i eksportowy) o niemal 16% względem roku poprzedniego, osiągając przychody na poziomie 72 855 milionów złotych względem 62 636 milionów złotych w roku 2015.

Zalety usług faktoringowych

Z czego wynika rosnąca popularność i zainteresowanie usługami faktoringowymi w Polsce? Przede wszystkim z poznania niewątpliwych zalet wynikających z tego sposobu finansowania działalności. Faktoring umożliwia bowiem szybką poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, bez konieczności ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, jak ma to miejsce np. w przypadku kredytów bankowych. Faktor może wypłacić swemu klientowi środki pieniężne już nawet następnego dnia po wystawieniu faktury przez firmę. Wpływa to znacznie na zmniejszenie lub całkowite usunięcie problemów dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Niewątpliwą zaletą faktoringu jest elastyczność, która wynika z samego zakresu i rodzaju usługi. Klienci mogą skorzystać zarówno z faktoringu niepełnego (kiedy interesuje tylko finansowanie), jak i niepełnego (zawierającego także przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta).

Dodatkowo faktorzy oferują także innego rodzaju usługi dotyczące zarządzania należnościami, m.in. monitorowanie oraz rozliczanie dłużników, weryfikację wiarygodności kontrahentów, monitoring kondycji finansowej klienta czy też odzyskiwanie wierzytelności (windykacja) itp.

Usługi faktoringowe w Bibby Financial Services

Warunki umowy faktoringowej pozwalają na stworzenie zakresu usług dopasowanych do każdego, konkretnego przedsiębiorstwa. Jeśli są Państwo zainteresowani faktoringiem dostosowanym idealnie do Państwa działalności, zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, wyjaśnią ewentualne wątpliwości i przedstawią najlepiej dopasowaną ofertę.

Data publikacji 23 czerwca 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub