Konsekwencje nieterminowych płatności, z którymi zmaga się sektor MŚP

pogorszenie relacji biznesowych i trudności w pozyskaniu nowych kontrahentów spowodowane opóźnieniami w płatnościach – wynika z 14. fali cyklicznego badania Bibby MSP Index. W opinii niemal 40% ankietowanych negatywnym efektem tego zjawiska jest utrata dobrego wizerunku firmy na rynku.

Prawie ¼ badanych przyznaje, że zetknęła się również z utratą wieloletniego partnera biznesowego. Jako następstwa nieopłaconych w terminie faktur przedsiębiorcy wymieniają również wpis do KRD (4,9%), nadzór komorniczy (1%), wszczęcie postępowania karnego (0,3%) oraz bankructwo (2,3%).

Ponad 80% ankietowanych w ramach badania Portfel należności polskich przedsiębiorstw zadeklarowało, że dotyka ich problem opóźnień w przepływie należnoścí. Prawie 17% respondentów 14. fali badania Bibby MSP Index uważa, że problemy te nasiliły się w stosunku do poprzedniej tury badania realizowanej w marcu 2017 roku, a odsetek firm płacących nieregularnie wzrósł o 5%.

Warto zwrócić uwagę, że prawie 70% polskich przedsiębiorców z sektora MŚP nie otrzymuje płatności za wystawione faktury w terminie. Problem zatorów płatniczych jest powszechny, dlatego tak ważna jest edukacja jak przeciwdziałać temu zjawisku i promowanie dobrych praktyk biznesowych, szczególnie istotnych dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services w Polsce – firmy oferującej usługi finansowe – inicjatora kampanii „Płacę faktury, jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Według Bibby MSP Index obecnie co 10 firma korzysta z faktoringu, a jako główną przyczynę korzystanie z tej usługi firmy wskazują właśnie poprawę płynności finansowej.

Z jesiennego badania na temat zatorów płatniczych przedsiębiorców z sektora MŚP przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor wynika, że prawie 30% przedsiębiorców ma problem z zachowaniem płynności finansowej w swojej firmie. W grupie przedsiębiorstw sprzedających towary bądź usługi z odroczonym terminem płatności, kłopot z płynnością dotyka niemal co 3 ankietowanego. Ponad połowa firm deklaruje, że występowanie opóźnień́ jest barierą dla prowadzonej przez nie działalności.

Sektor MŚP jest szczególnie mocno wrażliwy na brak terminowych płatności ze strony swoich kontrahentów. Podstawowym problemem sektora MŚP jest niska kapitalizacja, czyli brak zaplecza finansowego, które pozwoliłoby bez stresu przetrwać opóźnienia w płatnościach. W efekcie firmy z segmentu MŚP, których dotknął ten problem,  same zaczynają opóźniać płatności względem swoich dostawców. To z kolei może wiązać się z ograniczeniem dostępności do kredytu kupieckiego, ograniczenia zakupów niezbędnych materiałów oraz usług i w efekcie braku możliwości konkurowania na rynku. Problem „krótkiej kołderki finansowej” skutecznie zniechęca wielu małych przedsiębiorców do zwiększenia skali działalności, a to bardzo często oznacza stagnację i szybki kres działalności. Najgorszym możliwym scenariuszem jest brak płatności ze strony kontrahenta, którego efektem jest całkowita utrata płynności i potencjalne zamknięcie prowadzonej działalności – komentuje Maciej Kalbus, Zastępca Dyrektora, Departament Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh Polska.

75% badanych firm próbuje przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach. Jak wynika z badania Bibby MSP Index nadal główną metodą zabezpieczania się (w 65,4% przypadków) jest sprawnie działający dział księgowy monitorujący i pilnujący należnych zaległości.

Jako główne sposoby zabezpieczania się przed niewypłacalnymi kontrahentami badani wskazali weryfikację klienta w KRD lub BIG przed podpisaniem umowy (57,3%) oraz ubezpieczanie transakcji (10%). Warto zwrócić uwagę, że nadal aż ponad 22% respondentów nie zabezpiecza się przed zagrożeniami wynikającymi ze współpracy z niewypłacalnymi kontrahentami.

Zaniepokojeni niską świadomością o sposobach poprawy płynności finansowej i jej zapobiegania, uruchomiliśmy kampanię edukacyjną stworzoną z myślą o przedsiębiorcach z sektora MŚP, Płacę Faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny. Jej celem jest propagowanie dobrych praktyk, i pokazanie, że regulowanie swoich należności na czas uruchamia reakcję łańcuchową – firmy mogą regulować swoje zobowiązania na czas m.in. terminowo wypłacać wynagrodzenia, płacić podatki, składki ZUS, a także inwestować i rozwijać się. Na stronie placefaktury.pl przedsiębiorcy znajdą materiały poradnikowe oraz prawdziwe historie przedsiębiorców, którzy przywrócili swojej firmie płynność finansową – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services w Polsce.

Patroni kampanii

Patroni kampanii: Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej, Marsh, Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Vindicat.

Patroni medialni

Patroni medialni kampanii: 6krokow.pl, biznes2bizes.com, CEO.com.pl, Gazeta MŚP, Euro Logistics, fintek.pl, lifeandmore.pl, log24.pl, My Company,  Truck&Business, przedsiebiorcy.eu, qbusiness.pl.

Więcej informacji o kampanii znajdą Państwo na stronie: http://placefaktury.pl/

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

7 na 10 polskich przedsiębiorców z sektora MŚP odnotowało w swoim otoczeniu biznesowym

Data publikacji 7 listopada 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub