Sektor MSP z lekkim optymizmem spogląda w przyszłość

Ponad 1/5 ankietowanych przedsiębiorców z sektora MSP uważa, że kondycja ekonomiczna ich firmy w najbliższym czasie zmieni się na lepsze (wzrost o 1,6 pkt. proc), a ponad połowa (54,4 %) badanych jest zdania, że ich sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie, co oznacza niewielki (o 2,4 pkt. proc.) wzrost.

W 13. fali cyklicznie prowadzonego przez Bibby Financial Services badana wartość wskaźnika Bibby MSP Index obrazującego kondycję małych i średnich przedsiębiorców wyniosła 54,7 pkt. co oznacza niewielki wzrost w stosunku do ubiegłego roku (o 3 punkty).

Bibby MSP Index to wskaźnik obrazujący kondycję firm z grupy MSP

Bibby MSP Index to wskaźnik obrazujący kondycję firm z grupy MSP. Jest on wyznaczany na podstawie danych dotyczących zatrudnienia, sprzedaży, inwestycji, płynności finansowej oraz zadłużenia przedsiębiorstw. Cieszymy się ze wzrostu wartości Bibby MSP Index, ponieważ sektor ten ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Według PARP większość (99,8%) stanowią przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie a ich udział w tworzeniu PKB wynosi 50%. Wyższy wskaźnik Bibby MSP Index pokazuje, że wcześniejsze obawy w sprawie nadchodzącego kryzysu polskiej gospodarki okazały się nieco na wyrost. Sektor MSP jest jeden z najbardziej stabilnych i elastycznych gałęzi naszej gospodarki - komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Minimalnie niższy indeks zanotowały branże handel i transport. Przedstawiciele branży handlowej czują niepewność, w związku z nierozstrzygniętą sprawą ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Pojawiają się jednak sygnały, które wskazują, że nie będzie ona tak restrykcyjna, jak pierwotnie zakładano co jest dobrym prognostykiem dla tego sektora - dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Dane z najnowszej fali badania generalnie wskazują na nieznaczną poprawę nastrojów

Dane z najnowszej fali badania generalnie wskazują na nieznaczną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. Obecnie 26% badanych uważa, że klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnim półroczu był sprzyjający, co stanowi wzrost o 3,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania z października 2016 r.

Według respondentów główne czynniki utrudniające dalszy rozwój firm to: wysokie koszty pracy (62,7%), niepewność związana z nowymi regulacjami prawnopodatkowymi (51,1%) oraz niejasność przepisów prawnych i handlowych związanych z prowadzoną działalnością (36,6%).

30% badanych spodziewa się wzrostu wielkości sprzedaży (+0,4 pkt. proc.), ale co istotniejsze blisko 45% badanych jest zdania, że sprzedaż nie spadnie (+ 2,8 pkt. proc.).

Podobne opinie wśród badanych panują także w odniesieniu do płynności finansowej

Podobne opinie wśród badanych panują także w odniesieniu do płynności finansowej przedsiębiorstwa. O 2,1 pkt. proc. wzrósł odsetek tych, którzy uważają, że ich sytuacja w tym aspekcie nie zmieni się (wynosi obecnie 57,6%), a o 1,3 pkt. proc. spadł odsetek pesymistów wieszczących pogorszenie płynności finansowej.

Nieznacznie, ale wzrósł także odsetek badanych, którzy chcą zwiększyć wydatki na inwestycje (+2,3 pkt. proc.) przy jednoczesnym spadku odsetka osób, planujących niższe wydatki na inwestycje (14,4%, spadek o 1,9 pkt. proc.)

Różnice pomiędzy obecną a poprzednią falą są najmniejsze.

W przypadku danych dotyczących planowanych zmian w zatrudnieniu, różnice pomiędzy obecną a poprzednią falą są najmniejsze. Z jednej strony w dalszym ciągu branża handlowa obawia się konieczności redukcji zatrudnienia związanego z ustawą zakazującą handlu w niedzielę, z drugiej jednak strony w okresie wiosenno-letnim branże budowlana i usługowa tradycyjne planują zwiększać liczbę pracowników.

W 13. fali badania odnotowano wzrost liczby przedsiębiorców, którzy uważają, że płynność finansowa w ich firmie nie ulegnie zmianie (57,6%) zaś o 1,3 pkt. proc. zmniejszył się odsetek pesymistów wieszczących pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Data publikacji 8 maja 2017


Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 8 maja 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub