Wpływ płynności finansowanej na prowadzenie przedsiębiorstwa i sposoby na poprawę płynności.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych czynników decydujących o jego sukcesie na rynku. Od niej zależy to, jak dana firma będzie postrzegana przez swoich klientów, dostawców, partnerów biznesowych, a także pracowników.

Terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców ma także istotny wpływ na wzrost możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Z płynnością finansową związana jest cała sieć powiązań, na którą składają się między innymi:

 • wypłacanie pracownikom wynagrodzeń na czas
 • rozliczanie się z partnerami biznesowymi
 • realizacja kolejnych zamówień w terminie

Waga płynności finansowej

Nierzadko płynność finansowa jest ważniejsza od generowanego przez dane przedsiębiorstwo zysku, nawet spory przychód nie będzie miał kluczowego znaczenia, jeśli na konto firmy nie wpłyną środki umożliwiające wywiązanie się z aktualnych zobowiązań wobec dostawców. Czasami nawet bardzo rentowne firmy upadają w momencie, gdy ich problemy z przepływem gotówki na bieżące wydatki są zbyt dużym obciążeniem. Jeżeli chodzi o płynność finansową, możemy mówić o dwóch przypadkach, kiedy jest:

 1. wysoka, co powoduje, że część kapitału obrotowego jest zamrożona i wpływa na obniżoną rentowność
 2. niska, przez co partnerzy biznesowi oraz instytucje finansowe stają się bardziej ostrożne podczas podejmowania decyzji o dalszej współpracy czy np. udzielaniu kredytów na inwestycje

Płynność finansowa wpływa na wizerunek firmy

Podsumowując, firma która będzie miała problemy z płynnością finansową, może zrazić do siebie potencjalnych kontrahentów oraz generować znaczne niezadowolenie pracowników. Nie będzie mogła także kupować na czas potrzebnych materiałów oraz surowców, umożliwiających prowadzenie rentownej działalności. Do tego dochodzą rozmaite kary czy odsetki, które firma musi zapłacić za nieterminowe wywiązywanie się z zobowiązań. Po jakimś czasie może nastąpić efekt śnieżnej kuli, doprowadzający przedsiębiorstwo na skraj bankructwa. Za upadek firmy może więc w równym stopniu odpowiadać brak dochodów, jak i utrata płynności finansowej.

Co wpływa na pogorszenie płynności finansowej w firmie?

Największe problemy z płynnością finansową, co pokazują dane statystyczne, wciąż mają podmioty z sektora MŚP. Czynników sprzyjających powstawaniu kłopotów z przepływem gotówki jest bardzo wiele i nieraz są one niezależne od właścicieli firmy. Mogą to być:

 • nieregularne bądź znacznie spóźnione płatności od kontrahentów
 • wejście na rynek konkurencji
 • spadek popytu na dany produkt
 • zmieniające się ceny surowców
 • pojawienie się na rynku nowej technologii

Czynniki zewnętrzne mogące wpływać na płynność finansową firmy

Duże znaczenie mogą mieć także pozornie niezwiązane z daną firmą wydarzenia, jak wybory parlamentarne, decyzje polityczne czy zmiany na rynkach zagranicznych. Jak widać bardzo wiele z tych czynników w ogóle nie zależy od przedsiębiorców, co stawia ich nierzadko w bardzo trudnej sytuacji, nawet jeżeli posiadają wystarczającą wiedzę oraz umiejętność skutecznego interpretowania procesów mikro i makroekonomicznych. Aby rozwijać działalność, potrzebują dobrej płynności finansowej, jednak nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami, aby ją sobie zapewnić. Ten problem urasta do jeszcze większego w przypadku najmniejszych firm, które co miesiąc muszą spłacać raty kredytu. Czasami ich właściciele zebrali środki na inwestycje od najbliższych im osób z rodziny lub wśród znajomych, a brak płynności finansowej uniemożliwia im spłatę zadłużenia.

Narzędzia poprawiające płynność finansową

Kiedy pojawiają się w firmie pierwsze oznaki, że płynność finansowa może być zagrożona, warto przeprowadzić głęboką analizę, aby zidentyfikować przyczyny oraz znaleźć odpowiednie rozwiązania. Do sygnałów świadczących o problemach można zaliczyć m.in.:

 • zbyt mało lub zbyt dużo gotówki na firmowym rachunku bankowym
 • zaleganie z wypłatami wynagrodzeń dla pracowników
 • problemy z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w niezbędne do prowadzenia działalności surowce lub towary
 • mniejsza niż zazwyczaj ilość środków finansowych na inwestycje długoterminowe
 • znaczny wzrost zobowiązań finansowych wobec dostawców i partnerów biznesowych

Do najpopularniejszych narzędzi, dzięki którym można poprawić płynność finansową firmy należą:

 1. kredyt obrotowy przyznawany przez bank z reguły na 12 miesięcy – dzięki niemu firma może szybko pozyskać środki na zakup towarów czy uregulowanie należności
 2. linia kredytowa, czyli ustalenie limitu, do którego przedsiębiorca może się zadłużyć. Jest ona automatycznie przedłużana na kolejny rok, a w przypadku szybkiej spłaty istnieje możliwość uniknięcia płacenia odsetek
 3. windykacja miękka lub twarda, co może oznaczać utratę znacznej części zaległych należności
 4. pozyskanie inwestora
 5. faktoring, czyli wykup przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług – narzędzie to jest wyjątkowo skuteczne i z roku na rok coraz częściej wykorzystywane przez podmioty z sektora MŚP.

Istnieją także inne, bardziej bezpośrednie metody, aby poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Przede wszystkim warto przeprowadzić negocjacje z kontrahentami na temat niezapłaconych faktur lub skrócić terminy płatności, a także porozumieć się z dostawcami i odroczyć spłatę należności. Jednak takie rozwiązania nie zawsze przynoszą efekty, a czasami działają tylko przez krótki czas, po czym kontrahenci znów zaczynają zalegać z płatnościami. Dobrym pomysłem może być także wprowadzenie systemu monitorowania należności, który umożliwi dokładne śledzenie zobowiązań finansowych kontrahentów i będzie na bieżąco przypominał im o zbliżających się terminach płatności.

Zalety faktoringu

Z pozoru może wydawać się, że usługa faktoringu bardzo przypomina pozyskanie kredytu w banku. Jeśli jednak bliżej się im przyjrzeć, okazuje się, że nie mają aż tak wiele wspólnego. Przede wszystkim wzięcie kredytu wymaga, aby przedsiębiorca posiadał zdolność kredytową, co obecnie, kiedy banki stosują bardzo restrykcyjne zasady, może okazać się trudne. W przypadku faktoringu nie ma takiej potrzeby, a należy jedynie prowadzić „zdrową” działalność. Poza tym faktoring nie powoduje zadłużenia przedsiębiorcy. Usługa ta obejmuje:

 • zawarcie umowy z faktorem, któremu przedsiębiorca przekazuje kopię faktury, po czym od razu otrzymuje od niego środki w wysokości do 90% jej wartości
 • powiadomienie odbiorców o zawartej umowie, co spowoduje, że będą oni przekazywać środki finansowe na konto faktora
 • brak obowiązku ustanawiania zabezpieczeń, gdyż przeważnie są nimi same faktury; w zależności od wybranego rodzaju faktoringu, większe ryzyko może ponosić faktor lub przedsiębiorca

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost faktoringu, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy działający w sektorze MŚP. Posiada on wiele zalet, dzięki którym można szybko i skutecznie poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa, m.in:

 • ·nie bierze się pod uwagę zdolności kredytowej, a jedynie okoliczności, które mogą wpłynąć na utrudnienie pozyskania należności od kontrahentów
 • ·otrzymane od faktora pieniądze można od razu przeznaczyć na istotne dla działalności firmy inwestycje, zakup surowców czy wypłacenie wynagrodzeń pracownikom
 • ·następuje przeniesienie (w przypadku faktoringu bez regresu) ryzyka niewypłacalności kontrahenta na faktora, co uwalnia przedsiębiorcę od stresu i problemów wynikających z braku gotówki na bieżące wydatki
 • przedsiębiorca ma szybki dostęp do elastycznego źródła finansowania
 • ·obecność i wsparcie faktora na wszystkich etapach współpracy, możliwość weryfikacji kontrahentów oraz monitorowanie poprawności zarządzania płatnościami, co nie występuje w przypadku, gdy przedsiębiorca decyduje się na kredyt.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 6 czerwca 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub