Zainteresowanie faktoringiem na stałym poziomie.

Według 14. fali badania Bibby MSP Index, przeprowadzonej na zlecenie firmy faktoringowej Bibby Financial Services, zrealizowanej we wrześniu 2017 r., pojęcie faktoringu jest znane przez prawie 90% przedsiębiorców z sektora MŚP, a z usługi nadal korzysta niecałe 10% respondentów. Po trzech kwartałach 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w PZF zarządzały powierzonymi przez klientów wierzytelnościami o łącznej wartości 132,1 mld zł. To aż o ponad 17% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obserwowane jest zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców faktoringiem. Możemy zauważyć wzrost o ponad 13% względem ubiegłego roku,  8,5 tys. polskich firm korzysta z tego źródła finansowania.

Przedsiębiorcy najchętniej sięgają po faktoring krajowy z regresem

Wśród przedsiębiorców z sektora MŚP najpopularniejszym narzędziem finansowania bieżącej działalności firm jest faktoring krajowy z regresem (pełny), według danych PZF stanowił on 58,5% obrotów całego rynku. Faktorzy zrzeszeni w Polskim Związku Faktorów nabyli w ramach tych usług wierzytelności na łączną kwotę blisko 77,4 mld zł. Według 14. fali badania Bibby MSP Index faktoring krajowy bez regresu jest używany przez ponad 36% respondentów, a krajowy mieszany praktykuje prawie 14% badanych. Najmniejszym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców cieszy się faktoring importowy (5,6%), odwrotny (2,8%) oraz zagraniczny eksportowy (2,8%).

Ponad 47% badanych korzysta z tej formy finansowania, dlatego że poprawia ich sytuację finansową, a dla 72,5% badanych znacząco skraca czas oczekiwania na gotówkę. Według danych PZF usługami faktoringowymi najbardziej zainteresowane są firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Przedsiębiorstwa korzystają z usług firm faktoringowych nie tylko, aby usprawnić swoją płynność finansową, ale także by zminimalizować ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Warto zwrócić uwagę, że najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji i dystrybucji, ponieważ faktoring umożliwia im utrzymanie konkurencyjności dzięki przyznaniu swoim klientom dłuższych terminów płatności.

Faktoring a gospodarcza odpowiedzialność

Prawie 70% polskich przedsiębiorców z sektora MŚP nie otrzymuje płatności za wystawione faktury w terminie. Ponad 13% respondentów 14. fali badania Bibby MSP Index czeka na uregulowanie należności od 3 miesięcy i więcej po terminie. Problem tzw. zatorów płatniczych jest szczególnie dotkliwy dla  przedsiębiorców z sektora MŚP. Co czwarty mały i średni przedsiębiorca nie otrzymuje płatności na czas od 2 do 5 razy w miesiącu. W przypadku mikro firm nawet jedna nieopłacana faktura od kluczowego klienta może spowodować problemy z płynnością finansową. Podmioty gospodarcze tworzą łańcuch wzajemnych zależności. Gdy jedna firma nie otrzyma środków w terminie, nie jest w stanie uregulować swoich płatności wobec partnerów finansowych i podwykonawców. W konsekwencji powstają zatory płatnicze. Ich skutkiem są nie tylko problemy z regulowaniem własnych zobowiązań, dodatkowe koszty, jakie musi ponosić firma, ale również czynniki niewymierne takie jak czas, zwiększone ryzyko prowadzenia biznesu, ale również ograniczone możliwości rozwoju i nakłady na inwestycję.

Faktoring – narzędzie do poprawy płynności finansowej

Prawie 80% ankietowanych podczas 14. fali badania Bibby MSP Index uważa, że faktoring poprawia ich płynność finansową. Aż 70% respondentów ceni tę usługę finansowania za skracanie czasu oczekiwania na należności z wystawionych faktur. Badani postrzegają faktoring, jako narzędzie ograniczające ryzyko udzielenia kredytów handlowych odbiorcom firmy, które dyscyplinuje dłużników, zmniejsza pracochłonność obsługi należności oraz zapotrzebowanie na źródła finansowania bez wzrostu zadłużenia. Skrócenie czasu oczekiwania na środki z wystawionych faktur umożliwia przedsiębiorcom sprawne funkcjonowanie biznesu i ułatwia regulowanie własnych zobowiązań w terminie. Dlatego właściciele firm coraz chętniej sięgają po finansowanie w postaci faktoringu.

Płynność finansowa jest ważna w przedsiębiorstwach we wszystkich branżach na rynku, ponieważ zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. Ważne są działania prewencyjne, takie jak sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, ale również aktywne wychodzenie z tego typu kryzysów przy wsparciu partnera finansowego, jakim jest firma faktoringowa. Jednym z narzędzi umożliwiających organizacjom regularny przepływ należności jest faktoring. Według Bibby MSP Index prawie co 10 firma wskazuje faktoring jako sposób na zabezpieczenie się przed niewypłacalnymi kontrahentami.

Zmiana oczekiwań przedsiębiorców

Analizując wyniki 13. i 14. fali badania Bibby MSP Index widzimy zmieniające się potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców wobec firm faktoringowych. W 13. fali badania przedsiębiorcy cenili faktoring za jakość obsługi (prawie 56%), szybkość reakcji na zlecenie (prawie 54%) oraz łatwość kontaktu z przedstawicielami firmy (ponad 23%). Najważniejszą wartością dla respondentów 14. fali badania, wskazaną przez ponad 60% przedsiębiorców, jest szybkość reakcji na zlecenie oraz jakość obsługi wskazana przez 1/4 przedsiębiorców. Klienci korzystający z tej usługi finansowania cenią również łatwość kontaktu z przedstawicielem firmy (ponad 36%) oraz dodatkowe doradztwo (ponad 11%). Zmieniające się potrzeby konsumentów, wymagają modyfikacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a co za tym idzie również firm faktoringowych, które muszą dopasować zakres świadczeń do potrzeb polskiego biznesu.

Prawie 8% respondentów badania Bibby MSP Index, którzy do tej pory nie korzystali z faktoringu, deklaruje, że ma w planach podjęcie współpracy z firmą faktoringową w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 4 grudnia 2017


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub