Historia faktoringu

Faktoring cieszy się dziś wśród przedsiębiorców dużym zainteresowaniem – świadczy o tym wciąż rosnący popyt na tego typu formę finansowania działalności. Jak doszło do tego, że usługa tak doskonale się rozwinęła, gdzie należy upatrywać jej początków i na których rynkach jest szczególnie popularna.

W skrócie o faktoringu

Faktoring stanowi dla przedsiębiorców sposób na uzyskanie dostępu środków finansowych należnych za wystawione kontrahentom, nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności. Dzięki współpracy z firmą faktoringową (pełniącą funkcję tzw. faktora), przedsiębiorca otrzymuje pieniądze zaraz po wystawieniu faktury – może nimi swobodnie dysponować, unikając tym samym konsekwencji wynikających z opóźnień w regulowaniu należności ze strony dłużnika.

Faktor nabywa wierzytelności przedsiębiorcy (zwanego faktorantem) i wypłaca mu do 90% kwoty widniejącej na fakturze, przejmując także obowiązek administrowania należnościami. Aby wypłacić środki pieniężne, wystarczy jedynie dostarczyć faktorowi kopię wystawionej faktury.

Z czego wynika popularność faktoringu?

Faktoring, jako forma finansowania działalności, jest dla firm źródłem wielu korzyści, co stanowi z kolei główną przyczynę ciągłego rozwoju tego rodzaju usługi. Przedsiębiorcy dostrzegają jej rolę w ograniczaniu problemów z płynnością finansową, będącą skutkiem zatorów płatniczych. To główna zaleta faktoringu – możliwość natychmiastowego dostępu do należnych pieniędzy pozwala na regulowanie bieżących zobowiązań firmy, umożliwiając jednocześnie jej dalszy rozwój.

Z faktoringu może korzystać każda firma – zarówno mała, średnia, jak i duża. Usługa jest dostępna nawet dla przedsiębiorstw, które z powodu niskiej zdolności kredytowej nie mogą otrzymać tradycyjnego kredytu bankowego. Firmy faktoringowe nie wymagają przedstawiania zabezpieczeń, gwarantują szybki dostęp do gotówki i monitorują należności. Jak się okazuje, umowa faktoringowa jest także w wielu przypadkach sposobem na zdyscyplinowanie kontrahentów w kwestii terminowego regulowania płatności.

Pochodzenie faktoringu

Rynek usług faktoringowych, których podstawowym celem jest finansowanie działalności przedsiębiorstw, rozwiązuje problemy pojawiające się na co dzień w prowadzeniu firmy – dzięki temu wciąż rośnie w siłę i zyskuje na popularności. Jednak nie od początku funkcjonował w takiej formie, w jakiej znany jest dziś.

Początki faktoringu sięgają czasów starożytnych, kiedy tzw. pośrednicy podejmowali się sprzedaży określonych towarów w imieniu bogatych zleceniodawców, nierzadko wypłacając im zaliczkę jeszcze przed dokonaniem transakcji. Usługi faktoringowe znane były Rzymianom, Fenicjanom, Grekom, a nawet Babilończykom. Faktorzy działali także w średniowieczu i później – w czasach kolonizacji Indii przez Anglików. Pełnili wtedy funkcję pośredników w handlu oraz udzielali pożyczek. Prawdziwy rozkwit faktoringu funkcjonującego do dziś miał jednak miejsce w Ameryce Północnej. To tam w XIX wieku rozwinęła się działalność przypominająca komis – przyjmowano towary od wytwórców i pośredniczono w ich sprzedaży. Stopniowo organizacje faktoringowe zaczęły finansować dostawców i przejmować na siebie ryzyko związane z wypłacalnością dłużników. Zajmowały się też ściąganiem wierzytelności, dyskontem oraz prowadzeniem księgowości.

Faktoring w Europie i w Polsce

Do Europy faktoring dotarł w połowie XX wieku, po zakończeniu II wojny światowej. Tutaj promowały go pierwsze instytucje faktoringowe oraz banki zaczynające wprowadzać go do swojej oferty. Pojawiły się też pierwsze związki faktoringowe zrzeszone w międzynarodowe grupy, które przyczyniły się do uregulowania prawa w dziedzinie faktoringu.

Historia faktoringu w Polsce rozpoczyna się natomiast po roku 1989, gdy przemiany w kraju zaowocowały wzmożoną aktywnością przedsiębiorców. Na początku usługi tego typu oferowały banki, jednak z czasem pojawiły się wyspecjalizowane w tej dziedzinie instytucje finansowe.

Data publikacji 8 lutego 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub