Konsekwencje nieopłaconych faktur szczególnie dotykają sektor MŚP.

W najbliższych miesiącach ponad 1/10 przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia płynności finansowej. Liczących na poprawę sytuacji jest o 2,2 pkt. proc. mniejszy niż rok wcześniej (17,6% wskazań) – wynika badania Bibby MSP Index. Jest to uwarunkowane tym, że sektor MŚP bryka się z problemem nieotrzymywania na czas środków za sprzedane produkty i usługi. Jakie mogą być skutki takich sytuacji – tłumaczy ekspert Bibby Financial Services.

Szczególne rodzaje faktur: nieopłacone faktury

Nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 6/10 przedstawicieli sektora MŚP. Z problemem niezapłaconej na czas faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm.

Płatności po terminie odczuwalne są najbardziej dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zmuszeni są szukać nie zawsze korzystnych dla siebie form finansowania, aby nie stracić płynności finansowej. Prawie 77% przebadanych przedstawicieli sektora MŚP stara się nie doprowadzać do sytuacji powodujących opóźnienia w płatnościach i pojawianie się zatorów. Jako główną konsekwencję nieopłaconych na czas faktur przedsiębiorstwa wskazywały pogorszenie się relacji biznesowych w swoim otoczeniu. Wiąże się to z trudnością w pozyskaniu nowych kontrahentów (ponad 62% wskazań) – mówi Jerzy Dąbrowski. Nieregulowanie należności w terminie może wiązać się także z innymi bardzo dotkliwymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy.

Konsekwencje przedsiębiorcy za nieterminowe opłacanie faktur

  1. Utrata dobrego imienia – prawie 43% wskazań–oraz swego rodzaju „napiętnowanie” poprzez ujawnienie faktu zadłużenia np. w Biurze Informacji Gospodarczej
  2. Pojawienie się wzmianki odnośnie danej organizacji na tzw. giełdzie wierzytelności
  3. Wpis do Rejestru Dłużników prowadzonego przez KRS– prawie 4% odpowiedzi – i związany z tym proces sądowy o zapłatę należności. Jego przegrana przez firmę skutkuje poniesieniem ogromnych kosztów.
  4. Wystosowanie wniosku przez partnera biznesowego do sądu gospodarczego o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Gdy firma sama nie złoży takiego wniosku, istnieje groźba pozbawienia prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na pewien okres
  5. Uniemożliwienie pozostałym podwykonawcom uregulowania swoich zobowiązań wobec własnych kontrahentów – rozpoczęcie łańcucha nieopłaconych faktur

Ujawnienie informacji o zaległościach firmy utrudnia jej prowadzenie bieżącej działalności. W takiej sytuacji firmy zostają pozbawione możliwości uzyskania np. kredytu konsumenckiego czy podpisania umowy z operatorem telefonii komórkowej. Co więcej, przez niepłacenie partnerom w terminie przedsiębiorca może doprowadzić do utraty wieloletniego partnera biznesowego. Prawie 17% respondentów wskazało tę kwestię jako jedną z głównych konsekwencji nieopłaconych faktur – wskazuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby FS.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 23 lipca 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub