Konstytucja Biznesu – 5 istotnych zmian dla przedsiębiorców.

W pierwszej połowie roku weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, składających się na tak zwaną Konstytucję Biznesu. Ich celem jest przede wszystkim zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności w Polsce.

Zmiany, które wprowadziła Konstytucja Biznesu dotyczą m.in.: relacji przedsiębiorcy z urzędami oraz załatwiania spraw urzędowych, zakładania firmy czy zawieszenia działalności.

Pakiet ustaw, które kryją się pod nazwą „Konstytucja Biznesu” ma przyczynić się do wykreowania partnerskiej relacji między państwem, a przedsiębiorcami. Na ich podstawie mają zostać powołane instytucje prawne służące rozwojowi działalności gospodarczej – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Co się zmieniło? Wyjaśnia to Bibby Financial Services.

  1. Obowiązujące od 30 kwietnia br. ustawy wprowadziły m.in. stopniową rezygnację z weryfikacji numerem REGON nadawanym przez Główny Urząd Statystyczny. Obecnie podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę jest NIP.
  2. Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnie wskazanych w prawie zakazów lub ograniczeń. Co ciekawe, wszelkie niejasne przepisy będą rozstrzygane na jego korzyść.
  3. Zmiany dotyczą ponadto wprowadzenia tzw. działalności nierejestrowej. Element ten odnosi się m.in. do drobnych działań zarobkowych osób fizycznych, np. dorywczego handlu. Kiedy przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie jest ona uznawana za gospodarczą. Co za tym idzie nie trzeba rejestrować jejw CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
  4. Nowe przepisy porządkują i modyfikują ponadto formy reglamentacji działalności gospodarczej. Pozostawiają koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestrów działalności regulowanej. Likwidują natomiast zgody oraz licencje. Otrzymane przed wejściem w życie Konstytucji Biznesu koncesje, promesy koncesji, zezwolenia oraz licencje zachowują swoją ważność.
  5. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą udzielać prokury i zamieszczać informacje o prokurencie w systemie teleinformatycznym CEIDG. Przedsiębiorca nie może natomiast udzielić prokury łącznej niewłaściwej. Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego. Warto pamiętać o tym, że warunkiem jej prawidłowego funkcjonowania jest to, aby była przestrzegana zarówno przez urzędników jak i przedsiębiorców.

W jej skład wchodzą Ustawy z dnia 6 marca 2018 r.:

  • Prawo przedsiębiorców;
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  • Zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 6 lipca 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub