Nie taki faktoring trudny, jaki się wydaje

Rynek faktoringu w Polsce rozwija się dynamicznie i zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców. Z tego narzędzia finansowania biznesu korzysta prawie co dziesiąta firma – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index.  Według danych Polskiego Związku Faktorów rynek faktoringu w pierwszym półroczu 2018 r. osiągnął obroty w wysokości 109,5 mld zł. To aż o 27,5 proc. więcej niż przed rokiem.  Spowodowane jest to m.in. wzrostem gospodarczym Polski, który wiąże się m.in. z przyrostem zatrudnienia, rosnącymi płacami oraz pozytywnymi nastrojami wśród konsumentów. Komu dedykowany jest faktoring?

Współcześnie usługi faktoringowe są łatwiej dostępne dla przedsiębiorców niż jeszcze kilka lat temu. Firmy je oferujące dopasowały się do różnych modeli funkcjonowania organizacji, które poszukują elastycznych form finansowania. Według 15. fali badania Bibby MSP Index, aż 88,9 proc. przedstawicieli sektora MŚP zdeklarowało, że pojęcie faktoringu jest im znane. Faktoring jest sposobem na pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności. Nie jest jednak formą kredytu. Na jego siłę składa się przede wszystkim wysoka skuteczność w rozwiązywaniu codziennych problemów przedsiębiorców np. z płynnością finansową, która jest jednym z warunków pomyślnego rozwoju każdej organizacji. Faktoring dostosowuje się do potrzeb wciąż zmieniającego się rynku oraz oczekiwań przedsiębiorców. Świadomość korzyści jakie dają te usługi wzrasta – podkreśla Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Istnieje wiele rodzajów faktoringu. Podstawowym kryterium podziału jest ulokowanie ryzyka niewypłacalności dłużnika.  Faktoring pełny (z przejęciem ryzyka) jest dla firm, które rozpoczynają współpracę z nowymi kontrahentami oraz organizacji dynamicznie rozwijających swoją działalność. Decydując się na faktoring pełny przedsiębiorca pozbywa się pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika, przejmuje je faktor. Jego zabezpieczeniem jest polisa ubezpieczeniowa. Zawrzeć może ją faktor, któremu właściciel firmy powierza należności. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada już ubezpieczenie również może ono stanowić formę zabezpieczenia. 

Z kolei faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) jest korzystnym rozwiązaniem dla firm, które są w stanie ponieść ryzyko niewypłacalności odbiorców. Ta forma finansowania sprawdzi się także, jeśli dana organizacja współpracuje z już gronem stałych i sprawdzonych kontrahentów. Faktoring niepełny polega na cesji wierzytelności, czyli przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową. Jest to również rodzaj wsparcia finansowego działalności na podstawie faktur. Jednak w tym przypadku przedsiębiorca nie pozbywa się ryzyka niewypłacalności swoich klientów. Bierze on tym samym na siebie odpowiedzialność za wykup należności niemożliwych do spłaty przez kontrahentów (następuje tzw. zwrotny przelew wierzytelności).

Rodzaje faktoringu można wyodrębnić również biorąc pod uwagę miejsce działalności podmiotów biorących udział w transakcji. Wyróżniamy faktoring krajowy i faktoring eksportowy. Ten pierwszy idealnie sprawdzi się w przypadku polskich przedsiębiorców oferujących swoje towary i usługi klientom także zarejestrowanym w naszym kraju. Według danych Polskiego Związku Faktorów najpopularniejszą formą faktoringu jest właśnie faktoring krajowy pełny. Wartość jego obrotu w II kwartale br. wyniosła ponad 44,4 mld. zł., a krajowego niepełnego ponad 30,8 mld. zł. Faktoring eksportowy natomiast dedykowany jest przede wszystkim krajowym przedsiębiorcom prowadzącym działalność eksportową. Analogicznie wartość jego obrotu wyniosła ponad 10,1 mld. zł (faktoring pełny) i prawie 8 mld. zł (faktoring niepełny).

Wybór właściwej dla danej organizacji formy wsparcia finansowego jest dużym wyzwaniem. Związane jest to m.in. z tym, że na rynku dostępnych jest wiele zróżnicowanych rozwiązań. Faktoring na ich tle wyróżnia się elastycznością i indywidualnym podejściem do każdego biznesu. Przed rozpoczęciem współpracy z faktorem, warto sprawdzić dostępne oferty. Nie bez znaczenia są opinie firm, które już skorzystały z ich usług – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 23 sierpnia 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub