Pracownicy pilnie poszukiwani?

Polska zajmuje – według danych Eurostatu – 4. pozycję wśród państw o najniższej stopie bezrobocia z wynikiem 3,7%. Dla porównania średnia całej Unii Europejskiej to 6,9%. Niestety przedsiębiorcy odnotowują coraz wyższe koszty pracy. Jest to spowodowane wzrostem zatrudnienia i wynagrodzeń. Prawie 17% przedstawicieli sektora MŚP odczuło skutki wprowadzenia wyższej stawki płacy minimalnej – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index. Większość respondentów (67,1%) wskazało zwiększenie kosztów zatrudnienia pracownika jako główny efekt tej regulacji.

Do czynników makroekonomicznych decydujących o płynności finansowej zalicza się m.in. koszty pracy związane z wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych i rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników. Bez odpowiedniego zarządzania kadrami organizacje nie są w stanie stworzyć dobrze prosperującego biznesu, nawet mając wiele zamówień. Budowanie wartościowego kapitału ludzkiego może stanowić element wpływający na kształtowanie przewagi konkurencyjnej podmiotu oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Wsparcie w rozwoju biznesu zapewnia faktoring. Pomaga on przedsiębiorstwom utrzymać płynność finansową.

Niestety przedsiębiorcy mierzą się z trudnościami w pozyskaniu doświadczonych pracowników oraz nieobsadzonymi stanowiskami pracy. Dotyczy to zwłaszcza branży transportowej i handlowej. W sektorze transportowym brak jest na rynku pracy kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami. Spowodowało to zmniejszenie deklaracji zatrudniania nowych osób w kolejnych miesiącach – wskaźnik na poziomie 7,0 pkt. Podobnie poziom zatrudnienia kształtuje się w branży handlowej, co najprawdopodobniej spowodowane jest nowymi przepisami odnośnie zakazu handlu w niedzielę. Porównując wyniki badania rok do roku wskaźnik obrazujący chęć obsadzania nowych stanowisk zmalał o 0,5 pkt. Administracyjne ograniczenia czasu pracy ograniczają wzrost zatrudnienia (co akurat w przypadku Polski cierpiącej na brak pracowników nie jest rzeczą złą). Zmniejsza to jednak efektywność przedsiębiorców działających w sposób nieschematyczny, a także mogą sprzyjać wzrostowi cen. Rzeczywiście, w krótkim okresie dyskonty spożywcze są dotknięte spadkami obrotów w większym stopniu aniżeli małe firmy. Jednak w długim okresie, regulacje takie chronią nieefektywne przedsiębiorstwa. Może to być kosztowne dla konsumentów – wskazuje dr Anna Czarczyńska, niezależny ekspert Bibby Financial Services.

Problem ze znalezieniem pracowników zgłasza coraz więcej pracodawców. Jest on spowodowany w głównej mierze przez rynek nastawiony na odpowiadanie potrzeby kandydatów. Jak wynika z badania ManpowerGroup ponad połowa polskich pracodawców twierdzi, że głównym powodem, nieobsadzenia wolnych stanowisk jest brak kandydatów. Kolejne 18% wskazuje, że wyzwania HR-owe związane są ze zbyt dużymi oczekiwaniami finansowym osób aplikujących o pracę.

Nie należy również zapominać o zmianie dotyczącej minimalnego wynagrodzenia. Dla pracodawców podwyższenie płacy minimalnej wiąże się nie tylko ze wzrostem wynagrodzenia pracowników, ale także świadczeń z tym związanych. Warto jednak podkreślić, że mimo wprowadzonych przepisów przedsiębiorcy deklarują, że poziom zatrudnienia utrzyma się w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Może to wynikać z trudności w znalezieniu odpowiednich osób na dane stanowiska. Ponad połowa organizacji chce poradzić sobie z wysoką płacą minimalną redukując pozostałe koszty pracownicze – Jerzy Dąbrowski z Bibby Financial Services. Zarówno odpowiedni poziom zatrudnienia, zarządzanie kadrami oraz korzystanie z usług faktoringowych znacząco wpłynie na płynność finansową firmy. Wszystko to zapewni stabilność i rozwój przedsiębiorstwa – dodaje.

Data publikacji 30 sierpnia 2018

Podziel się tym artykułem z innymi:

 

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Data publikacji 30 sierpnia 2018


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub