5 sposobów na płynność finansową

Kolejne fale badania Bibby MSP Index potwierdzają, że opóźnienia w płatnościach dotyczą większości przedsiębiorców. Kontrahenci ignorujący termin płatności widniejący na fakturze to codzienność, o której w 2018 roku wspominało ponad 70 proc. respondentów. Jak zatem dbać o płynność finansową firmy?

Płynność finansowa to zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań, zarówno wobec partnerów biznesowych, własnych pracowników, jak i urzędów państwowych. Firma, która utraciła płynność finansową, będzie zalegać z regulowaniem płatności, co może powodować przykre konsekwencje, np. w postaci naliczania odsetek ustawowych, zgłoszenia do Krajowego Rejestru Długów, czy utraty zdolności kredytowej.

Na co należy zwracać uwagę, o co dbać, żeby firma miała płynność finansową? Oto 5 sposobów:

1. Dyscyplina i restrykcyjne podejście w kontaktach z kontrahentami
Regularny spływ należności od kontrahentów to jeden z filarów płynności finansowej. Dlatego po pierwsze należy negocjować z klientami najkrótsze możliwe terminy płatności. Niezależnie od terminu wpisanego na fakturze, każdy z przedsiębiorców powinien systematycznie monitorować płatności od klientów. Tym, którzy się spóźniają, należy wysyłać przypomnienia mailowe lub smsowe, a w trudniejszych przypadkach odbywać rozmowy telefoniczne. Taką samą praktykę należy stosować zarówno dla nowych klientów, jak i dla tych, z którymi łączą firmę już wieloletnie kontakty handlowe.

2. Planowanie wpływów i wydatków w firmie
Planowanie to drugi z filarów płynności finansowej. Wiąże się z przewidywaniem w krótkim okresie wpływów i kosztów, identyfikowaniem zagrożeń i reagowaniem zanim w firmie zacznie brakować gotówki. Lepiej jest mieć mniejszy zysk niż brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań i utracić płynność finansową.

3. Faktoring
Faktoring jest to kompleksowa usługa, pozwalająca na uzyskanie należności w terminie krótszym niż przewidziano w warunkach uzgodnionych z kontrahentem. Przydaje się wszystkim tym firmom, które współpracują z silniejszymi negocjacyjnie klientami i zmuszone są zgadzać się na 90 czy nawet 120 dniowe terminy płatności. – Pieniądze zamrożone w fakturach to dla firmy hamulec rozwoju, bo nie da się nimi zapłacić za surowce, uregulować raty leasingowej czy podatku VAT – wyjaśnia Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – Faktoring uwalnia te środki i działa jak motor napędowy dla firmy. Współpraca z firmą faktoringową przynosi także dodatkowe korzyści: przedsiębiorca nie musi sam zajmować się administrowaniem i monitorowaniem spłat, zrobią to za niego eksperci, nasi pracownicy.

Jeśli firma ma długotrwałe problemy z płynnością finansową, może to oznaczać utratę zdolności do generowania zysku. Konieczne wówczas może okazać się przeprowadzenie restrukturyzacji operacyjnej, polegającej na podniesieniu produktywności aktywów.

– W takiej sytuacji rozwiązaniem jest faktoring restrukturyzacyjny, łączący elementy finansowania i działań restrukturyzacyjnych, a także ścisłą kontrolę spłat należności od kontrahentów – dodaje Jerzy Dąbrowski. – Firma faktoringowa może przygotować ratalny plan spłat zaległości wobec urzędów państwowych. Spłaty zaległych podatków i świadczeń regulowane są bezpośrednio z zaliczek z wystawionych faktur. Pomniejszona kwota przekazywana jest na konto firmy, działalność może być rozwijana bez czającego się widma zajęć komorniczych. Analizujemy również sytuację odbiorców restrukturyzowanego klienta. Gdy nie ma szans na szybkie pozyskanie płatności, dostępna jest jeszcze opcja wykupu czy sfinansowania należności.

4. Windykacja przez profesjonalną firmę lub we współpracy z faktorem
Zdarzają się sytuacje, gdy podejmowany na bieżąco monitoring płatności od klientów nie przynosi efektów. Przeterminowana należność staje się długiem. Cierpliwość przedsiębiorcy się wyczerpuje i opóźnioną fakturę kieruje do windykacji. Jeśli w strukturach firmy nie ma działu windykacyjnego, warto rozważyć współpracę z wyspecjalizowaną firmą lub skorzystać z dodatkowych usług w ramach umowy faktoringowej.

Najpierw firma faktoringowa podejmuje negocjacje z opóźniającym się płatnikiem. Jeśli działania te nie dają efektu w określonym terminie, wówczas przystępuje się do windykacji sądowej, która ma doprowadzić do egzekucji długu. W grę wchodzą również działania komornicze.

5. Finansowanie zewnętrzne
Na rynku wiele jest przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje firmy powoli, z obawą podchodząc do większych inwestycji. Tymczasem w sytuacji niewystarczających środków własnych warto rozważyć skorzystanie z finansowania zewnętrznego. Kredyt obrotowy pomoże np. w zakupie dodatkowych surowców i w zwiększeniu produkcji. Wykorzystany w odpowiednim momencie, skokowo poprawi przychody firmy i wzniesie ją na wyższy poziom. Trzeba jednak pamiętać, że każdy kredyt trzeba będzie kiedyś spłacić. Jest to zatem rozwiązanie tylko dla przedsiębiorcówmiędz, którzy potrafią dobrze planować.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Szymańska
Futurama communication intelligence ul. Rozbrat 44a 00-419 Warszawa
+48 510 491 298
magdalena.szymanska@futurama.ci

O Bibby Financial Services:

Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej grupy firm.

Bibby Financial Services od ponad 30 lat dostarcza przedsiębiorcom różne narzędzia finansowe, wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój. W Polsce firma funkcjonuje od 2002 roku. Pracuje w trzech oddziałach

w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest niezależna od banków. Należy do Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów International Factors Group. Więcej na www.bibbyfinancialservices.pl

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

12 marca 2019


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub