Czy kredyt obrotowy jest korzystniejszy od faktoringu?

Prędzej czy później każda firma będzie musiała skorzystać z jakiegoś rodzaju finansowania. Inwestycje, rozwój czy bieżąca działalność – to wszystko działania mocno kosztochłonne. Szukając najlepszego rozwiązania warto się zastanowić, czy firmie potrzebne jest koło ratunkowe czy zamachowe.

Czy kredyt obrotowy jest dla każdej firmy właściwym wyborem?

Dobór odpowiedniego sposobu finansowania zależy od wielu czynników, w tym stażu firmy czy wysokości kapitału obrotowego. Podjęcie decyzji powinna poprzedzić analiza sytuacji biznesu, jego potrzeb i potencjału rozwojowego. Jedną z najczęściej rozważanych opcji jest kredyt obrotowy, ale firmy o krótkiej historii czy w trudnej sytuacji finansowej nie mogą się o niego ubiegać. Dobrym rozwiązaniem okazuje się faktoring.

Różnice w przyznawaniu kredytu a faktoringu

Faktoring jest przyznawany na innych zasadach niż kredyt. Tu liczy się przede wszystkim potencjał rozwojowy firmy i jakość portfela klientów, nie zaś posiadany kapitał czy zdolność kredytowa. Inaczej niż w przypadku kredytu ma się też sprawa zabezpieczenia dla instytucji finansowej – nie ma potrzeby przedstawiania twardych zabezpieczeń takich jak hipoteka, zastaw majątku przedsiębiorcy czy przewłaszczenie. Dla instytucji finansowej zabezpieczeniem są same faktury przekazane do finansowania.

Koło ratunkowe, czyli kredyt obrotowy

Aby firma mogła skorzystać z kredytu obrotowego, musi najpierw dwa podstawowe warunki:

  • mieć dobrą sytuację finansową, którą potwierdzi analiza kredytowa,
  • przedstawić twarde zabezpieczenia, np. hipotekę, zastaw majątku przedsiębiorcy, przewłaszczenie czy weksel in blanco.

Kredyt zazwyczaj wykorzystywany jest na finansowanie bieżącej działalności – zapłatę dostawcom, wypłatę wynagrodzeń czy uregulowanie zobowiązań podatkowych. Minusem tego rozwiązania jest to, że de facto firma posługuje się środkami, które nie są jej (zostały pożyczone). Oznacza to, że nie tylko będzie musiała pieniądze zwrócić, ale też, że poniesie dodatkowe koszty w postaci odsetek i prowizji. Tym samym zastrzyk gotówki może okazać się kosztowną kuracją.

Koło zamachowe: faktoring dobry na wszystko

Inaczej ma się sprawa z faktoringiem. To usługa finansowa, z której może skorzystać praktycznie każda firma – i ta z krótkim stażem, i ta nieposiadająca dużego kapitału, i ta w trudnej sytuacji finansowej. Jako nadrzędzie rozwoju faktoring sprawdza się zawsze, a już szczególnie w przypadku przedsiębiorstw eksportowych. Faktor pomaga w finansowaniu bieżącej działalności, ale też weryfikuje zagranicznych kontrahentów i dochodzi od nich płatności, gdy spóźniają się z zapłatą.

Firma, która chce skorzystać z faktoringu musi spełnić jeden warunek: posiadać grono wiarygodnych odbiorców o dobrej dyscyplinie płacowej. Pozyskanego finansowania nie trzeba też oddawać, ponieważ faktor otrzymuje zapłatę od kontrahentów, których faktury wcześniej sfinansował. Oczywiści i tutaj mamy do czynienia z prowizją i odsetkami, ale sama procedura uzyskania środków jest znacznie szybsza i prostsza niż w przypadku kredytu obrotowego.

Kredyt vs. faktoring

Na koniec zamieszczamy krótkie zestawienie, podsumowujące najważniejsze cechy kredytu obrotowego i faktoringu.

 

Kredyt obrotowy

Faktoring

Dostępny dla firm w dobrej sytuacji finansowej (zweryfikowanych pozytywnie w drodze analizy kredytowej)

TAK

TAK

Dostępny dla firm o krótkiej historii działania, a także w trudnej sytuacji finansowej, zalegających z płatnościami do ZUS, US, notujących straty

NIE

TAK

Konieczność przedstawienia twardych zabezpieczeń, np. hipoteka, zastaw majątku, przewłaszczenie

TAK

NIE

Dowolny cel wydatkowania środków (związany z działalnością gospodarczą)

TAK

TAK

Wysokość finansowania rośnie wraz ze wzrostem obrotów firmy

NIE

TAK

Negatywny wpływ na bilans

TAK

NIE

Usługi dodatkowe (monitoring płatności, weryfikacja nowych kontrahentów, windykacja, doradztwo eksportowe, etc.)

NIE

TAK

 

Podziel się tym artykułem z innymi:

Czy kredyt obrotowy jest korzystniejszy od faktoringu?

 

Zobacz również nasze pozostałe teksty:

Zakaz prawa do cesji wierzytelności: hamulcowy rozwoju firmy.

Jak zapłacić mniej za paliwo?

Wzrost obrotów i liczby klientów w 2018 r.

Data publikacji 13 lutego 2019


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub