5 najważniejszych zmian w prawie dla firm korzystających z faktoringu

5 najważniejszych zmian w prawie dla firm korzystających z faktoringu

Co warto wiedzieć na początku 2020 roku?

W tym roku niektórzy korzystali z wyjątkowo długiej przerwy świąteczno-noworocznej, ale czas już najwyższy wrócić do biznesowej rzeczywistości. Wszystkim, którzy czują się zaskoczeni 2020 rokiem, przypominamy najważniejsze zmiany w prawie. Oczywiście, z punktu widzenia firm korzystających z faktoringu.

1. Biała lista podatników VAT (White list)
To jedna z najważniejszych dla przedsiębiorców zmian prawnych. Chociaż Biała lista funkcjonuje od września 2019 roku, to dopiero z początkiem 2020 r. weszły w życie sankcje za opłacenie faktury VAT na rachunek inny niż podany w wykazie. Sankcje dotyczą faktur w wysokości powyżej 15 000 zł (bez względu na liczbę wykonanych przelewów). Jeśli opłacający fakturę VAT dokona przelewu na inny rachunek bankowy kontrahenta, niż podany w wykazie (nawet wówczas gdy ten inny rachunek jest wskazany na FV), wówczas dokonujący płatności:
 

  • nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15.000 zł,
  • będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za nieodprowadzony VAT od transakcji.

Przed negatywnymi skutkami braku rachunku na Białej Liście w zakresie podatku VAT chronią przelewy typu Split Payment, dlatego należy się spodziewać zwiększonej liczby takich płatności.

Warto wiedzieć, że w związku z nowymi przepisami rację bytu traci faktoring cichy w formule rachunku powierniczego (escrow). Powodem jest brak ujawnienia takiego rachunku na Białej Liście.

Sprawdź koniecznie!
Jeśli korzystasz z faktoringu, sprawdź, czy klauzule faktoringowe, które umieszczasz na fakturach, są czytelne i wyraźnie wskazywały na to, że rachunek podany na fakturze jest rachunkiem firmy faktoringowej. Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo sformułować klauzulę faktoringową, skontaktuj się ze swoim doradcą.

Pamiętaj!
Podczas podpisywania umowy faktoringowej możesz zostać poproszony o dołączenie do umowy pliku PDF z rachunkami widocznymi na Białej liście (tzw. stan Wykazu). Dzieje się tak, ponieważ rachunki, na które wypłacane są zaliczki faktoringowe, muszą być podane na Białej liście. Nas również obowiązują nowe zasady.

2. Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym
To jedna z ustaw, które budzą największe oczekiwania małych i średnich przedsiębiorców. Przez cały 2019 rok była szeroko dyskutowana, a weszła w życie z początkiem 2020 roku. Zgodnie z nowym prawem, wszystkie MŚP, których odbiorcami są duże przedsiębiorstwa, powinny otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni od wystawienia faktury. Tyle wynosi maksymalny termin płatności w transakcjach asymetrycznych (w przypadku transakcji z podmiotami publicznymi to nawet 30 dni). Na początkowym etapie obowiązywania nowych przepisów może być wiele niepewności co do faktycznego terminu wymagalności należności z faktury VAT.

Pamiętaj!
Przekazując faktury do faktoringu zawsze otwarcie komunikuj kwestie związane z terminami płatności. Szczególnie, jeśli przenosisz faktury od innego faktora. W ten sposób faktor będzie mógł realnie ocenić, które faktury są już przeterminowane, a które nie. Ma to wpływ na koszty usługi faktoringowej i windykacji.

Warto wiedzieć!
Nowe przepisy wprowadziły także wyższe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – stopa referencyjna NBP + 10 pp (przy obecnej stopie referencyjnej 11,5%). To kolejne narzędzie dyscyplinowania spóźniających się kontrahentów.

3. Ulga na złe długi w PIT i CIT
To nowy, obowiązujący od początku 2020 roku, sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Jeśli w okresie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie nie otrzymałeś zapłaty (w całości lub nawet w części) za sprzedany towar lub wykonaną usługę, możesz obniżyć należny podatek. W jaki sposób? Masz prawo zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość tej należności lub jej części albo zwiększyć poniesioną stratę. Natomiast Twój dłużnik ma obowiązek podwyższenia przychodu do opodatkowania o niezapłacone kwoty.

Ograniczenie

Uprawnienie do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty przysługuje przedsiębiorcy, który:
 

  • wcześniej zaliczył wartość tej wierzytelności do przychodów należnych,
  • pod warunkiem, że wierzytelność do dnia złożenia zeznania podatkowego nie została uregulowana lub zbyta.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na strony Ministerstwa Rozwoju.

4. Indywidualny mikrorachunek podatkowy
Mikrorachunek podatkowy miał już swoją kampanię informacyjną, więc wspominamy o nim tylko dla porządku. Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy płacą podatki, zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Od 1 stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca wpłaca podatki PIT, CIT i VAT na swój indywidualny rachunek.

5. Nowy JPK VAT
Przygotuj się na dużą zmianę w deklaracjach VAT. Deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz VAT-27 zostaną zastąpione nowym plikiem JPK_VAT, który będzie obejmował również ewidencję VAT. Duże firmy (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro) powinny przygotować się na zamiany od 1 kwietnia 2020 roku. Pozostałe – od 1 lipca 2020 roku. Jeśli dotychczas przesyłałeś swojemu faktorowi deklarację VAT do wglądu, teraz spodziewaj się zmiany.
Szczegółowy zakres danych wykazywanych w nowym, rozszerzonym pliku JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Artykuł powstał we współpracy z adw. Bartoszem Nadra (http://www.jaskowiak-nadra.pl/).

 

15 stycznia 2020


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub