Faktoring z gwarancjami BGK w Bibby Financial Services

Faktoring to kolejny produkt finansowy objęty gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach walki ze skutkami kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Do grona instytucji oferujących faktoring z gwarancjami BGK dołączyła właśnie niezależna od banków firma Bibby Financial Services.

Gwarancja portfelowa BGK obejmuje faktoring z regresem i faktoring odwrotny, w złotych lub walucie obcej. Z oferty skorzystać mogą firmy dowolnej wielkości, ze wszystkich branż, działające zarówno na rynku krajowym, jak i eksporterzy.

– Objęcie gwarancjami limitów faktoringowych udzielanych przez Bibby Financial Services pozwoli nam jeszcze stabilniej asystować polskim firmom w ich codziennym życiu w tym naprawdę dziwnym czasie, kiedy przewidywalność w obszarze źródeł finansowania jest absolutnie kluczowa. Warto podkreślić, że z punktu widzenia klientów wymogi formalne pozostają bez zmian – wyjaśnia Jerzy Dąbrowski, prezes Bibby Financial Services.

– Faktoring okazał się niezwykle użytecznym narzędziem finansowania bieżącej działalności firm już w pierwszych miesiącach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Teraz, dzięki gwarancjom BGK, bez względu na dalszy rozwój sytuacji, ma szanse stać się stałym elementem życia gospodarczego jeszcze większej liczby polskich przedsiębiorstw. Wiemy, że aktualnie kilkanaście firm faktoringowych jest zainteresowanych gwarancjami BGK. To cieszy, bo oznacza potencjalnie jeszcze większą dostępność tego typu finansowania dla przedsiębiorców.

Program gwarancji faktoringowych jest rozwiązaniem pionierskim na skalę Unii Europejskiej. Podstawowym celem tego programu pomocowego jest zapewnienie płynności finansowej.

Gwarancją mogą zostać objęte faktury wystawione po 1 marca 2020 r., przy czym od daty wystawienia do terminu zapłaty powinno upłynąć nie więcej niż 6 miesięcy.

Program jest ograniczony w czasie – na razie gwarancje dla faktorów udzielane są przez BGK do 31 grudnia 2020 r., których czas trwania wynosi do 24 miesięcy.

30 września 2020


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub