Tysiące faktur, setki kontrahentów to już nie problem

Innowacyjna forma finansowania dla firm z dużym portfelem kontrahentów

Przełomowy faktoring dla dużych portfeli odbiorców

Duży portfel odbiorców, liczący nawet tysiące firm, szczególnie rotujących, był do niedawna przeszkodą w uruchomieniu faktoringu. Sytuacja zmieniła się za sprawą automatycznego systemu przekazywania faktur, przyznawania limitów i zmodyfikowanego podejścia do ryzyka. Wdrożone właśnie przez Bibby Financial Services rozwiązanie jest idealne wprost dla hurtowni czy firm spedycyjnych. Taki zautomatyzowany faktoring otrzymał nazwę faktoringu masowego.

Firmy spedycyjne, czy więksi dystrybutorzy, współpracują z setkami kontrahentów i wystawiają tysiące faktur miesięcznie, często na stosunkowo niskie kwoty, po kilkaset złotych. Przekazywanie i obsługa takiej masy faktur w tradycyjny sposób byłoby wielkim obciążeniem dla pracowników, po obu stronach. Rotacja odbiorców dodatkowo utrudnia ocenę ryzyka. To wszystko powoduje, że tradycyjny faktoring nie znajduje zastosowania ani w przypadku dużych hurtowni, ani w spedycji. A przecież firmy te także cierpią z powodu odroczonych płatności. Dlatego, we współpracy z naszymi klientami, stworzyliśmy nowe rozwiązanie: faktoring masowy – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor Działu Innowacji BibbyLab, w firmie faktoringowej Bibby Financial Services.

Bibby Financial Services uruchomiło faktoring masowy z myślą o firmach generujących ponad 10 mln zł obrotów rocznie. Jest to innowacyjne na rynku finansowym rozwiązanie opierające się na automatycznej analizie dużej ilości danych. Przekazywanie faktur odbywa się wprost z systemu księgowego firmy, jednym plikiem, do systemu informatycznego faktora. Usługa ma charakter bezdokumentowy, nie są potrzebne kopie faktur ani dokumenty WZ. Zautomatyzowany został także proces zawiadamiania o cesji wierzytelności na rzecz firmy faktoringowej. Jest to więc faktoring jawny. Ewidencję rozliczeń i rozksięgowanie środków prowadzi korzystająca z faktoringu masowego firma, podobnie jak monitoring spłat i ewentualną windykację – pozwala jej to mieć pod stałą kontrolą swoją sytuację finansową.

Minimalny limit finansowania dostępny w ramach faktoringu masowego to 1 mln zł. Możliwe jest również finansowanie kontrahentów niepowtarzalnych (pojedyncze transakcje).

Z satysfakcją mogę powiedzieć, że ten produkt został od podstaw zaprojektowany i wdrożony wspólnie z klientami Bibby Financial Services. Wiemy, że dzięki swojej prostocie i szybkości procesowania odpowiada na potrzeby szerszej grupy na rynku, dlatego oferujemy go zarówno we własnej sieci sprzedaży, jak i przez pośredników – podsumowuje Joanna Gilarowska, zastępca dyrektora Działu Innowacji BibbLab.

29 czerwca 2020


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub