Jak sprawdzić przyszłego klienta?

Każdy z nas ma pewnie znajomego, który nie lubi oddawać pożyczonych mu pieniędzy. Obiecał, że za tydzień zrobi nam przelew, ale już od miesiąca nie odpisuje na nasze wiadomości. Przedsiębiorcy na co dzień zmagają się z podobnym problemem, lecz w o wiele większej skali. Lwia część ich przychodów jest zamrożona w niezapłaconych lub odroczonych fakturach. Ich kontrahenci nie spłacają swoich zobowiązań lub robią to ze znacznym opóźnieniem - a przecież bez pieniędzy długo firma nie pociągnie. Jak temu problemowi zaradzić?

Skala problemu

7 na 10 polskich przedsiębiorców zmaga się z opóźnieniami w spłacie faktur przez swoich klientów. Każdy z nich na pewno słyszał już wszystkie możliwe wymówki: księgowa jest na urlopie, płatność jest już w drodze, nie otrzymaliśmy państwa faktury, lub padł nam system. Aby zapobiegać tego typu wymówkom warto sprawdzić wiarygodność kredytową kontrahenta zanim wejdzie się z nim we współpracę. Wielu przedsiębiorców tego nie robi bo czują się z tym niezręcznie, lub obawiają utraty kontraktu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, jest to jednak wielce niebezpieczne. 

 •  Czas oczekiwania na zapłatę w sektorze B2B wydłużył się o 36 dni, a w sektorze publicznym aż o 54 dni (w porównaniu do 2019 roku).
 •  W 2020 roku liczba firm zagrożonych niewypłacalnością (będących w upadłości lub restrukturyzacji) wzrosła o 32% w stosunku do roku 2019.
 • 64% przedsiębiorców w naszym kraju uważa, że w ciągu następnych 12 miesięcy wzrośnie ryzyko występowania opóźnień w płatnościach lub braku płatności ze strony klientów. 

(European Payment Report 2020 INTRUM, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej)

Co powinniśmy o kliencie wiedzieć

Warto sprawdzać swojego klienta nie tylko przed nawiązaniem współpracy, ale także w regularnych odstępach czasu po podpisaniu kontraktu. Nasze otoczenie ciągle się zmienia i to, że klient był w stanie płacić wszystkie faktury na czas 2 lata temu, wcale nie oznacza, że nie stoi obecnie na skraju bankructwa. Powinniśmy o swoim kliencie wiedzieć następujące rzeczy:

 1. Czy firma istnieje? Czy jej adres jest potwierdzony?
 2. Czy osoby, które reprezentują firmę są zgodne z wpisem do KRS? Czy firma jest zarejestrowana bądź czy została wykreślona z Białej Listy VAT?
 3. Czy firma jest wypłacalna, czy nie ma o niej żadnych negatywnych informacji w postaci np. zadłużenia? Czy nie jest w postępowaniu upadłościowym bądź likwidacji? Czy figuruje na giełdach wierzytelności? Czy firma wpisana do CEIDG nie ma zakazu prowadzenia działalności
 4. Czy firma nie jest zaangażowana w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu?

Weryfikacja tego typu informacji jest dobrym sposobem na wstępne poznanie potencjalnego klienta. Możemy dzięki niej uniknąć długów nieściągalnych, lub spóźnionych. Zwiększy naszą płynność finansową i pozwoli na stabilny rozwój. Sprawdzanie klientów nie powinno być widziane jako coś niestosownego lub ryzykownego – świadczy to jedynie o zdroworozsądkowym podejściu do biznesu. Jak to wygląda w praktyce?

Jak klienta zweryfikować

Wiemy, że pełne i dokładne zweryfikowanie potencjalnego kontrahenta może być trudne, bez dostępu do odpowiednich danych. Sprawdzenie go w KRS lub CEIDG pokaże nam jedynie podstawowe dane na temat działalności. Jest to dobry początek, ale nie zabezpiecza nas w pełni oraz nie gwarantuje terminowych spłat należności. Dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych – są to organizacje zajmujące się zbieraniem i analizą informacji na temat badanych przedsiębiorstw. Dzięki nim sprawdzimy potencjalnego klienta o wiele szybciej, niż zrobilibyśmy to sami, oraz zyskamy dostęp do większej ilości danych.

Wywiadownie gospodarcze, takie jak na przykład CRIF, pozwalają przedsiębiorcom zweryfikować następujące informacje, przed rozpoczęciem współpracy z nowym klientem:

 • Podstawowe dane przedsiębiorstwa – nazwa, adres, dane rejestrowe
 • Wskaźnik ryzyka, ocena wypłacalności, limit kredytowy
 • Firmografia – kod branżowy, liczba pracowników
 • Informacje finansowe – wysokość obrotu, bilans i wskaźniki potrzebne do oceny zdolności finansowej
 • Zadłużenia, wypłacalność, upadłości i inne negatywne wydarzenia w historii firmy
 • Zmiany, które nastąpiły w przeszłości w zakresie zarządzania firmą
 • I wiele innych

Dzięki analizie przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą możemy uniknąć klientów którzy nie będą nam płacili na czas, lub nie zapłacą w ogóle. Narzędzia te są proste w użyciu, więc pozwalają także zaoszczędzić dużo czasu na samodzielnym wyszukiwaniu informacji. Oferują większą stabilność w rozwoju, dzięki zwiększonej płynności finansowej. Zanim więc podpiszesz kontrakt z następnym klientem, zastanów się, czy nie warto go zweryfikować.

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziem do weryfikacji zagranicznych kontrahentów SkyMinder!

Nagranie z webinaru znajdą Państwo tutaj!

 

18 października 2021


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub