Więcej gotówki dla firm

Więcej gotówki dla firm dzięki gwarancji BGK

W sytuacji niepewności i wyzwań wynikających z tempa inflacji, cen energii i surowców, wzrostu kosztów wynagrodzeń, zachowania ciągłości dostaw pod koniec roku, przedsiębiorcy otrzymali także pozytywną informację. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wydłużenie przez BGK programu gwarancji faktoringowych do czerwca 2022 roku. Oznacza to dla polskich firm większą dostępność i lepsze warunki finansowania w ramach faktoringu.

– Dla przedsiębiorców doświadczonych nie tylko bezpośrednio przez restrykcje pandemiczne, ale także przez zjawiska ekonomiczne będące ich następstwami, główną korzyścią z faktoringu udzielonego w ramach programu gwarancji jest poprawa płynności. W dobie galopującej inflacji istotne są również atrakcyjne warunki finansowania: wyższe limity i dłuższe okresy finansowania oraz niższe koszty. Oznacza to łatwiejszy dostęp do faktoringu, zwłaszcza dla firm w trudnej sytuacji finansowej – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services, jednej z 17 firm faktoringowych działających w programie.

Podsumowanie efektów działania gwarancji faktoringowych

Program gwarancji faktoringowych działa od września 2020 roku, wyasygnowano na niego 11,5 mld zł. Od początku pomyślany był przez Polski Związek Faktorów i BGK jako forma dodatkowego wsparcia płynności firm w okresie pandemii. Na koniec listopada 2021 roku udzielono gwarancji na łączną kwotę 3,46 mld zł, zabezpieczając 4,7 mld zł limitów faktoringowych. Łącznie do tego momentu udzielono 683 gwarancje.

 - Wykorzystanie na poziomie 30 proc. nie wydaje się duże. Z drugiej strony, widać, że rynek faktoringowy się rozpędza. Zdobyte doświadczenie powoduje, że efektywność pozyskiwania gwarancji jest coraz większa, a sam proces naprawdę mało skomplikowany dla przedsiębiorców. Na przykład w Bibby Financial Services liczba zabezpieczonych limitów wzrosła 2,5 krotnie na koniec 2021 r. w stosunku do końca 2020 r. Moim zdaniem warto jeszcze zmodyfikować niektóre warunki, aby w większym stopniu zagospodarować wyasygnowane środki i wesprzeć przedsiębiorców sprawdzonym już mechanizmem poprawiając ich sytuację finansową – dodaje Tomasz Rodak.

Gwarancja jest dodatkowym zabezpieczeniem dla firmy faktoringowej, dzięki czemu może ona zaproponować lepsze warunki finansowania dla klienta. Maksymalne zabezpieczenie wynosi 80 proc. wartości limitu faktoringowego, a wysokość gwarancji może wynieść aż 200 mln zł, co oznacza, że przedsiębiorca może otrzymać finansowanie w kwocie nawet 250 mln zł.

Jak uzyskać gwarancję?

Program gwarancji faktoringowych dostępny jest dla przedsiębiorstw działających w każdej branży, poza instytucjami finansowymi korzystającymi z faktoringu. Skorzystać mogą firmy każdej wielkości, zarówno te z segmentu MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania gwarancji jest spełnienie wymagań BGK. 

Formalności związane z przyznaniem gwarancji przedsiębiorca realizuje w jednym miejscu – u swojego faktora. Dzięki temu procedura jest szybka i bardzo prosta.

4 stycznia 2022


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub