Bibby MSP Index - wrzesień 2018 r.

linia produkcyjna

Bibby MSP Index - wrzesień 2018 r.

Już po raz 16. mamy przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania Bibby MSP Index. Jego celem jest pozyskiwanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej organizacji, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce. Badanie to jest nam szczególnie bliskie, ponieważ jako firma faktoringowa na co dzień dostarczamy rozwiązanie zapewniające płynność finansową przedsiębiorstwom właśnie z sektora MŚP.

Bieżąca fala Bibby MSP Index potwierdza, że opóźnienia w płatnościach dotyczą prawie wszystkich przedsiębiorców. Nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 71% respondentów. Z problemem niezapłaconej faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się blisko 65% badanych firm.

Bibby MSP Index XVI fala

linia produkcyjna

Najważniejsze wnioski z badania - Bibby MSP Indeks

    • Za wzrost wskaźnika Bibby MSP Index odpowiada przede wszystkim branża handlowa. Wśród firm przemysłowych nastroje uległy pogorszeniu. Pogorszenie odnotowano również wśród firm handlowych oraz budowlanych. Głównym powodem pogorszenia nastrojów we wszystkich tych branżach są rosnące obawy o sprzedaż
    • Spośród badanych branż, wskaźnik Bibby MSP Index przyjmuje najwyższą wartość wśród firm transportowych (59,6), zaś najniższa wśród firm usługowych (54,8)
    • Oprócz obaw wynikających ze zwykłych okoliczności w związku z prowadzonym biznesem, wielu przedsiębiorców boi się również tego, jaki wpływ na ich przyszłość będą miały konsekwencje wprowadzenia mechanizmu split payment. Największe obawy dotyczą ryzyka pojawienia się zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej.

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub