Badanie płatności w Polsce w 2019 r.

raport

Wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie wyeliminowało opóźnień płatniczych.

Rok 2018 był okresem solidnego ożywienia gospodarczego. Odnotowano przyspieszenie wzrostu PKB do 5,1%, czyli najszybszego tempa od 2011 r. W rezultacie otoczenie makroekonomiczne było sprzyjające dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwom w Polsce nadal będzie sprzyjać korzystna sytuacja gospodarcza. Pomimo oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2019 roku do 3,7% (zgodnie z prognozą Coface), większość przedsiębiorstw spodziewa się wzrostu rentowności.

Stałym zjawiskiem pozostają opóźnienia w płatnościach za faktury. Polska gospodarka przyspieszyła w 2018 r., a opóźnienia płatności zmniejszyły się, jednak w niewielkim stopniu.

Źródło: www.coface.pl

Pobierz raport

raport

Główne wnioski z raportu

  • 99% firm w Polsce doświadcza opóźnień płatności
  • opóźnienia płatnicze zmniejszyły się o prawie 3 dni na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy: z 62,5 do 59,9 dni
  • najdłuższe opóźnienia płatnicze występują w budownictwie i transporcie
  • 52% firm oczekuje poprawy rentowności w ciągu najbliższych 6 miesięcy
  • większość firm oczekuje skrócenia opóźnień płatności z wyjątkiem branży farmaceutycznej, a zwłaszcza budowlanej i transportowej

Firma COFACE, specjalizująca się w ubezpieczaniu należności, jest – podobnie jak Bibby Financial Services – członkiem Polskiego Związku Faktoringu.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub