Bibby MSP Index - marzec 2019

Bibby MSP Index

Bibby MSP Index - marzec 2019

W marcu tego roku przeprowadziliśmy 17 falę badania Bibby MSP Index. Badanie realizujemy cyklicznie już od 8 lat, sprawdzając nastroje wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Pozyskujemy w ten sposób informację na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej firm i koniunktury gospodarczej.

 

Z najnowszej edycji badania wynika, że wśród przedsiębiorców panuje umiarkowany optymizm. Wskaźnik Bibby MSP Index utrzymuje się na poziomie powyżej 50 punktów, mimo że odnotowano jego spadek o 2,3 pkt. w stosunku do poprzedniego badania. Wiele firm obawia się zmieniających się przepisów i regulacji prawnych, a także zmniejszenia poziomu sprzedaży. Za spadek wskaźnika Bibby MSP Index odpowiada głównie sytuacja w branży transportowej jednak pogorszenie wskaźników odnotowano w przypadku pozostałych branż z wyjątkiem budownictwa.

 

 

Bibby MSP Index - XVII fala

Bibby MSP Index

Najważniejsze wnioski z badania Bibby MSP Index

  • Wskaźnik BIBBY MSP Index przyjmuje obecnie wartość 54,3 pkt., co oznacza spadek w stosunku do poprzedniej fali badania o 2,2 pkt. W porównaniu z poprzednią falą badania największy spadek odnotowano w obszarze zamówień i sprzedaży.
  • 62% firm spotyka się z problemem opóźnionych płatności. Zdaniem przedsiębiorców, zwłaszcza tych z branży handlowej, sytuacja w ostatnim czasie uległa pod tym względem pogorszeniu.
  • Przedsiębiorcy częściej spodziewają się również poprawy niż pogorszenia jeśli chodzi o: poziom zatrudnienia, sprzedaż, wydatki na inwestycje. Głównym problemem, z którym obecnie borykają się firmy jest niepewność związana z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi.
  • 93% przedsiębiorców słyszało o usługach faktoringowych. Obecnie z faktoringu korzysta 13% badanych firm.

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub