Restrukturyzacje w Polsce. Raport roczny za 2018 r.


żurawie

Restrukturyzacje w Polsce. Raport roczny za 2018 r.

Próba podsumowania trzech lat funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego musi wypadać na korzyść nowej ustawy. 263 zawartych w tych trzech latach układów to wielokrotnie więcej niż podczas wszystkich poprzednich lat obowiązywania prawa upadłościowego i naprawczego. Efektywność nowych rozwiązań w dużym stopniu pomaga zrekompensować niewydolność sądów spowodowaną upadłościami konsumenckimi. Rynek powoli przyswaja sobie nowe rozwiązania i w efekcie przeciętne postępowanie restrukturyzacyjne zaczyna się na dużo wcześniejszym wstępie kłopotów dłużnika. Dalsze postępy w restrukturyzacji zależeć będą od sprawności sądów i uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych – czyli cyfryzacji postępowań restrukturyzacyjnych.

Raport SpotData i Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. źródło spotdata.pl

Pobierz

żurawie

Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na umowę faktoringu

Z prawnego punktu widzenia faktoring polega na nabyciu przez faktora określonych wierzytelności przysługujących przedsiębiorcy-faktorantowi (z tytułu prowadzonej działalności), w zamian za określoną kwotę odpowiadającą wierzytelności (pomniejszoną o prowizję faktora). Umowa faktoringu jest klasyfikowana jako nienazwana umowa handlowa o charakterze konsensualnym, wzajemnym i odpłatnym. Struktura faktoringu z reguły opiera się na umowie ramowej (postanowienia ogólne) oraz wielu umowach szczegółowych (konkretyzuje prawa i obowiązki stron w zakresie konkretnej wierzytelności).


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub