Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski

Raport ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego (czerwiec 2020 r.)

hangar

Raport "Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski" - opracowany na początku czerwca 2020 r.

Eksperci skupieni wokół Europejskiego Kongresu Finansowego, imprezy organizowanej cyklicznie przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, opracowali krótko- i średniookresowe prognozy dla polskiej gospodarki.

Od połowy marca mierzymy się z jednym z najbardziej nieprzewidywalnych kryzysów gospodarczych. Ekonomiści sami przyznają, że w okresie administracyjnych obostrzeń i zamrożenia gospodarki trudno było o realne prognozy na przyszłość. Od początku czerwca 2020 r. stopniowo przywracane są do normalnego funkcjonowania poszczególne branże, dlatego eksperci z większą dozą prawdopodobieństwa mogą prognozować wskaźniki makroekonomiczne. Zachęcamy do sprawdzenia, jak głęboka może być recesja w Polsce, ile wyniesie inflacja, na ile pogłębi się bezrobocie i czy odbuduje się handel zagraniczny. Ciekawą lekturą może być lista czynników zagrażających rozwojowi gospodarczemu Polski.

Czy Twoja firma jest dobrze na rozwój wypadków w najbliższych miesiącach? Przekonaj się czytając dostępny poniżej raport (plik PDF).


Pobierz raport >>

port

Raport szczegółowo opisuje:

  • prognozy wybranych wskaźników makroekonomicznych na lata 2020-2022;
  • prognozy dynamiki zmian wybranych wskaźników sektora bankowego na lata 2020-2022;
  • najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie 2022 roku;
  • najważniejsze zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego w Polsce w perspektywie 2022 roku;
  • pięć najważniejszych rekomendowanych działań w polityce gospodarczej Polski do 2022 roku.

 


Pobierz raport >>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub