Raport Coface (3 kwartał 2021 r.)

Najważniejsze wnioski z raportu

Najważniejsze wnioski

Raport Coface „Niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2021 roku” wskazuje że pandemia dalej znacząco wpływa na kondycje finansową polskich firm. Liczba upadłości i restrukturyzacji ciągle wzrasta – w pierwszych 3 kwartałach 2021 r. było ich aż 1841. Zanotowano mniej upadłości i restrukturyzacji ogłoszonych sądowo, jednak przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z pozasądowej formy restrukturyzacji, czyli uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu.

W okresie letnim sytuacja trochę się polepszyła. Restrykcje zostały poluzowane i przedsiębiorcy ponownie się otworzyli, dzięki czemu liczba niewypłacalności w ujęciu kwartał do kwartału spadła. Jest ona jednak dalej wysoka i najsilniej dotknęła branże usługowe (w tym zakwaterowanie i gastronomia).

Przeczytaj raport >>>

Raport Coface

W raporcie znajdują się informacje o:

 

  • Łącznej liczbie niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 2021 r.,
  • Rodzaju upadłości, których ogłoszono,
  • Niewypłacalności w poszczególnych branżach,
  • Rodzajach działalności, których najczęściej dotyczyły upadłości.
Przeczytaj raport >>>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub