Raport KPMG: Perspektywy i nastroje przedsiębiorców w Polsce

analizy

Raport KPMG: Perspektywy i nastroje przedsiębiorców w Polsce

Pandemia koronawirusa może okazać się największym wydarzeniem w XXI w. rzutującym na gospodarkę. Jej konsekwencje możemy odczuwać nawet przez najbliższe kilkanaście lat. Na tę chwilę przedsiębiorcy mierzą się z poważnymi decyzjami dotyczącymi dalszego funkcjonowania firm w nowej rzeczywistości.

Znaczna część przedsiębiorców jest zmuszona przeprowadzić działania restrukturyzacyjne na potrzeby przywrócenia płynności finansowej (tak twierdzi 42 proc. badanych firm). Jak wynika z badania KPMG ponad połowa polskich przedsiębiorstw oceniła swoją sytuację jako średnią lub złą. Kluczowym problemem wskazywanym przez respondentów jest zmniejszenie sprzedaży.

Rozważane scenariusze to: połączenie z innym podmiotem, likwidacja działalności, ogłoszenie upadłości czy też transfer funkcji biznesowych. Pierwszym krokiem w momencie podjęcia rozważań o restrukturyzacji jest analiza zalet i wad możliwości. Natomiast, efektywna restrukturyzacja musi opierać się na kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściu, obejmującym dodatkowo szereg aspektów od strony podatkowej.

Jak wygląda sytuacja w Twojej firmie? Czy plan restrukturyzacji pojawił się na horyzoncie?

Pobierz raport i sprawdź szczegółowe wyniki badania

 

Pobierz raport >>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub


analizy

Raport porusza min. tematy:

  • Sytuacji w firmach i perspektywy ich rozwoju;
  • Czynników utrudniających firmom funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości;
  • Oceny wsparcia oferowanego firmom w ramach tarcz antykryzysowych;
  • Planów dotyczących restrukturyzacji działalności.
Pobierz raport >>