Postrzeganie faktoringu wśród przedsiębiorców w Polsce

IV fala badania opinii na zlecenie Polskiego Związku Faktorów (lipiec 2021 r.)

plac budowy

Postrzeganie faktoringu wśród przedsiębiorców w Polsce

Polski Związek Faktoringu przygotował badanie, które miało na celu wskazanie poziomu zainteresowania usługami faktoringowymi oraz postrzegania usług faktoringowych wśród polskich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (wywiady telefoniczne).

Z barierami finansowymi, skutkującymi problemami z płynnością, zetknęła się blisko połowa pytanych w sondażu przedsiębiorców. Prawie 3/4 ankietowanych wspomina okres sprzed pandemii jako wolny od tego typu trudności. Z kolei 1/3 zetknęła się z zatorami płatniczymi (rok temu było ich więcej: 4 na 10). Z badania wynika, że pozycja faktoringu w opiniach przedsiębiorców jest stabilna. Blisko 40% respondentów uważa, że ta usług finansowa jest odpowiedzią na problemy z płynnością finansową w firmie. 

Pobierz raport >>

plac budowy

Najważniejsze wnioski:

  • 10% przedsiębiorców wskazuje, że ma o późnienia i problemy ze ściąganiem należności od kontrahentów, za to 6% przyznaje, że ma problemy finansowe / brak płynności finansowej.
  • Najważniejszymi czynnikami wyboru firmy faktoringowej są cena usługi oraz jakość obsługi.
  • Blisko czterech na dziesięciu prowadzących działalność gospodarczą w Polsce (38 proc.) dobrze ocenia faktoring, jako sposób na poprawę płynności finansowej. 
Pobierz raport >>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub