Niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2020 roku

Roczny raport upadłościowy Coface (styczeń 2021 r.)

korytarz

Roczny raport upadłościowy Coface

Niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2020 roku

Tegoroczny raport Coface wymagał innego spojrzenia niż zazwyczaj ze względu na pandemię. W 2020 roku, mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych, wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji potwierdzanych na stronie sądowej nie był tak duży jak oczekiwano. Wszystko za sprawą programów pomocowych ze strony państwa oraz regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tarcz antykryzysowych. Dodatkowo do zredukowania tej liczby przyczyniła się ograniczona praca sądów.

Niemniej jednak, nastąpił wzrost przypadków niewypłacalności. Eksperci twierdzą, że powodem jest liczba nowych, uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu wprowadzonych ustawą covidową z 19 czerwca, które pojawiły się w drugiej połowie 2020 r. Taka forma postępowania restrukturyzacyjnego jest publikowana wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co oznacza, że nie jest rejestrowana przez sąd. Raport uwzględnia te dane, dzięki czemu ocena sytuacji jest znacznie bardziej rzetelna i rzuca światło na realną sytuację na rynku. Zobacz również raport z 2019 roku.

 

Przeczytaj raport >>

w biurze

W raporcie znajdują się informacje o:

  • Łącznej liczbie niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 2020 r.,
  • Rodzaju upadłości, których ogłoszono,
  • Niewypłacalności w poszczególnych branżach,
  • Rodzajach działalności, których najczęściej dotyczyły upadłości.
Przeczytaj raport >>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub