Badania BIG Info Monitor - kto się boi bankructwa?


Bankructwa w 2022 r. – badanie BIG InfoMonitor

Raport z badania BIG InfoMonitor wykazał, że co piąta firma obawia się w 2022 r. bankructwa. Upadłości lub konieczności zakończenia działalności najbardziej obawia się budownictwo (32 proc. odpowiedzi). W okresie od listopada 2020 r. do listopada 2021 r. zaległości tego sektora wobec dostawców i banków podwyższyły się o niemal 16 proc. Nieco pewniej czują się handel - o ryzyku bankructwa lub zawieszenia działalności wspomina po kolei 17 i 9 proc. ankietowanych przedsiębiorstw.

Czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy? Zdaniem 45 proc. ankietowanych przedsiębiorstw są to przede wszystkim zmiany prawno-podatkowe. Na kolejnych miejscach, prawie jedna trzecia ankietowanych podmiotów wymienia spadek popytu, a niemal 30 proc. – inflację. Firmy usługowe wspominają też kłopoty z płynnością (17 proc.)


Przeczytaj raport >>>

Bankructwa w 2022 r. – badanie BIG InfoMonitor

W raporcie znajdują się informacje o:


  • Liczbie upadłości i niewypłacalności firm w Polsce w 2021 r.
  • Które branże najbardziej obawiają się bankructwa
  • Co może przyczynić się do upadłości
  • Jak wzrosły zaległości firm w ubiegłym roku
Przeczytaj raport >>>

kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub