Czy warto korzystać z faktoringu?

Blog

By Bibby Financial Services

12 maj 2017

Rynek usług finansowych obfituje w wiele różnego rodzaju instrumentów. Ich wysoka liczba skutkuje nierzadko dylematami przedsiębiorców, zastanawiających się nad zasadnością skorzystania z niektórych z nich. Za przykład może posłużyć usługa faktoringu. Mimo wielu lat obecności na rynku polskim i międzynarodowym, wiele firm nadal obawia się tego instrumentu finansowego. Czy słusznie? I czy warto korzystać z faktoringu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Zalety korzystania z faktoringu

Tak jak w przypadku wszelkich instrumentów finansowych, główną obawą przedsiębiorców jest to, czy faktoring nie wygeneruje zbyt dużych kosztów, niewspółmiernych względem rzeczywiście osiągniętych korzyści. Pragniemy więc uspokoić osoby zaniepokojone i wahające się – faktoring jest formą finansowania działalności, która gwarantuje wiele korzystnych rozwiązań znacznie przeważających nad ewentualnymi wadami, której w związku z tym nie trzeba się obawiać.

Wzrost płynności i elastyczności finansowej

Przede wszystkim usługa ta daje możliwość regulowania zobowiązań, nie obciążając przy tym firmy dodatkowymi należnościami. Zwiększa więc znacząco elastyczność finansową bieżącej działalności przedsiębiorstwa, dostosowując finansowanie do sprzedaży realizowanej, a także sprawia, że w ocenie banków zdolność inwestycyjna, gwarancyjna czy kredytowa firmy jest po prostu większa. Nie naraża również właściciela firmy na opłaty dodatkowe, np. wynikające z niewykorzystanego kredytu obrotowego. Często zresztą sama może zastąpić kredyt obrotowy.

Faktoring daje również możliwość znacznej poprawy płynności finansowej tych firm, które mają na rynku słabszą pozycję, a tym samym są narażone na ujemne efekty zatorów płatniczych. Dzięki akceptacji przedłużonych terminów płatności dla niektórych z kontrahentów, mają wpływ na kreowanie polityki sprzedażowej, przenosząc przy tym niekiedy część kosztów finansowania na owych kontrahentów. Wydłużone terminy zapłaty wiążą się z utrzymaniem płynności finansowej oraz terminowej regulacji zobowiązań.

Coraz częściej faktoring stosowany jest jako swego rodzaju metoda windykacji należności od dłużników i kontrahentów zwlekających z terminowymi płatnościami za faktury. To również dobra alternatywa dla kredytu w przypadku firm, które z różnych powodów mają ograniczony dostęp do owych pożyczek. Głównym zabezpieczeniem w usłudze faktoringu jest portfel odbiorców (a nie majątek trwały, tak jak w przypadku kredytu), dzięki czemu zmniejsza się zarówno ryzyko, jak i koszty finansowania. Usługa ta jest więc łatwiej dostępna, niż umowa kredytowa.

Faktoring to również świetna metoda finansowania w sytuacji, kiedy dana firma rozpoczyna współpracę z nowym kontrahentem i nie zna jeszcze jego zdolności do regulowania zobowiązań w ustalonym terminie czy też nie poznała jeszcze jego rynkowej pozycji. Usługa ta to także znakomity i, co ważne, skuteczny sposób na zdyscyplinowanie dłużników zwlekających z płatnościami w ustalonym czasie.

Korzystać czy nie korzystać?

Jak więc można zauważyć, korzyści wynikających z faktoringu jest niemało. Wpływają one pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów i zwiększają znacząco konkurencyjność przedsiębiorstwa. Czy jest więc coś, czego należy się w faktoringu obawiać? Jedyną kwestią, nad którą warto się zawsze dokładniej zastanowić, jest wybór odpowiedniej firmy faktoringowej, konkretnego produktu oraz oferty cenowej, która jest dostosowana do specyfiki oraz możliwości danego przedsiębiorstwa. Dlatego decydując się na współpracę z faktorem, należy szczegółowo przejrzeć ofertę i co najważniejsze, dostosować ją do możliwości własnej firmy. Warto przy tym zwrócić uwagę m.in. na kwestię otrzymywanych od usługodawcy raportów (częstotliwość otrzymywania, jak bardzo są rozbudowane itp.), na sprawę wglądu do rozrachunków w systemie komputerowym faktora, czy też opłat prowizyjnych. Usługa idealnie dopasowana do firmy pozwoli bez przeszkód cieszyć się jedynie z zalet faktoringu.


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub