Jaki koszt w banku, a jaki w niezależnej firmie faktoringowej?

Blog

By Bibby Financial Services

03 kwi 2018

Najtańszy faktoring jest w banku, najdroższy w firmie windykacyjnej. Ale cena to nie wszystko. Liczą się też dodatkowe usługi.

Faktoring jest całkiem popularnym sposobem na finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Nie powinno to tak bardzo dziwić. Rzeczywiście jest dobrym wyjściem z sytuacji, kiedy potrzebujemy środków na bieżące funkcjonowanie firmy. Czy koszt takiej usługi jest wszędzie taki sam? Czym może się różnić oraz z czego wynikają takie różnice? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w poniższym artykule.

Na początek jednak krótkie przypomnienie, czym jest faktoring? W dużym skrócie chodzi o to, że firma faktoringowa wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności, czyli faktury z odroczonym termin płatności. W konsekwencji przedsiębiorca dostaje od razu dużą część należnej mu gotówki, na jaką normalnie musiałby czekać do końca terminu spłaty. Resztę należności firma świadcząca usługę faktoringu wypłaca, kiedy odbiorca towaru czy też usług spłaci całą należność. Od razu widać tutaj potwierdzenie, że faktoring jest dobrym sposobem na finansowanie bieżącej działalności firmy. Właściciel przedsiębiorstwa nie musi czekać do końca terminu spłaty na należną gotówkę. A zatem, kto oferuje taką usługę i z czym się ona wiąże?

Kto oferuje usługi faktoringowe?

Faktoring to nie kredyt. Podstawowym zabezpieczeniem tego rodzaju finansowania są wystawione faktury. Nie trzeba innych, twardych zabezpieczeń. Dlatego instytucje oferujące faktoring stosują różne sposoby oceny ryzyka finansowania i inaczej profilują zakres oferowanej usługi.

Efektem tego jest również duże zróżnicowanie cen faktoringu - mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services.

Warto się zorientować, jakie ceny oferują poszczególne instytucje i z czego to wynika. Jednak trzeba pamiętać, że cena to nie wszystko. Najtańsza oferta nie zawsze spełni oczekiwania klienta, ze względu na ograniczoną elastyczność i inne aspekty wpływające na płynność bieżącej obsługi. I analogicznie, rozbudowana oferta działań faktora może nie przystawać do rzeczywistych potrzeb klienta.

Najtańszy faktoring jest w banku

Na cenę faktoringu składają się dwa podstawowe elementy: prowizja operacyjna, czyli koszt obsługi i zarządzania ryzykiem oraz odsetki. Są one uzależnione od udzielonej kwoty finansowania oraz okresu finansowania. Tym samym inny jest koszt faktury finansowanej przez miesiąc, a inny, gdy termin płatności to 2 miesiące - twierdzi Krzysztof Kuniewicz.

Różne grupy faktorów inaczej wyceniają tę usługę. Najtaniej można ją dostać u faktorów bankowych. Szczególnie w zakresie odsetek banki są w stanie zaoferować najniższe stawki. Mają najtańszy dostęp do kapitału - mówi Dawid Naglik, dyrektor Departamentu Faktoringu w Banku BPH.

Dodatkowo koszt faktoringu zwykle jest zaniżony, gdyż często banki przenoszą jego część na inne usługi, z których korzysta klient. Jednak niższy koszt jest tutaj okupiony niższą dostępnością. Banki stosują bowiem własne modele oceny ryzyka transakcji i finansowania oparte na zdolności kredytowej. Mogą zaoferować usługę, porównywalną z kredytem obrotowym, ale rzadko zaakceptują większe ryzyko niż to akceptowane w przypadku zwykłego kredytu. Efektywny łączny koszt faktoringu dla faktury jednomiesięcznej kształtuje się na poziomie nawet 0,5-0,8 proc. wartości faktury i są to w zasadzie prawie same odsetki od kwoty finansowania - twierdzi Krzysztof Kuniewicz.

Nikłe szanse na faktoring w banku mają młode firmy,  z przejściową stratą na działalności albo zaległościami w urzędach państwowych. Nawet jeśli takiej firmie uda się pozyskać faktoring w banku, sama będzie musiała zadbać o spływ należności. Będzie musiała także ponieść ryzyko za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Faktoring bankowy to usługa dla firm o relatywnie dobrej kondycji finansowej, posiadających własny monitoring i ściąganie należności - mówi Kuniewicz.

Czyli dla dużych firm. Banki oraz bankowe firmy faktoringowe raczej skupiają się na obsłudze większych podmiotów. Takich, które generują regularne faktury w stosunku do grupy co najmniej kilku odbiorców - potwierdza Michał Kinkel, prezes AOW Faktoring.

Szczegóły faktoringu bankowego

Usługa faktoringu jest świadczona przez wiele firm i instytucji bankowych. Jednak jeśli chodzi o faktoring koszt obsługi, może być bardzo różny tak jak zakres samej usługi. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, skąd biorą się takie różnice oraz wybrać najlepszą ofertę właśnie dla swojej firmy. Oferta faktoringu, jaką proponują banki, jest tańsza, jednak okazuje się, że jest trudniej dostępna. Z tego powodu nie wszystkie firmy będą miały możliwość z takiej usługi skorzystać. Banki bowiem przy nawiązywaniu współpracy z daną firmą stosują taką ocenę ryzyka jak w przypadku zaciągania kredytów bankowych. Dlatego małe szanse na skorzystanie z takiej usługi mają firmy działające na rynku od niedawna. Mające odnotowane przejściowe problemy finansowe z wypłacalnością albo choćby takie, które mają jakieś zaległości podatkowe. Faktoring bankowy częściej jest dla dużych firm z dobrą pozycją na rynku. Takich, które odnotowują regularny wpływ większej ilości faktur od stałych dostawców.

Przy okazji faktoringu bankowego trzeba także wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. A mianowicie, często banki nie zajmują się także ściąganiem należności, a raczej leży to w gestii faktoranta. Stąd wniosek, że firma, jaka zdecyduje się na faktoring bankowy, powinna posiadać własne środki i struktury na ściągnięcie zaległych należności. Zatem to sam faktorant ponosi tutaj ewentualne ryzyko niewypłacalności. Co zatem może okazać się tutaj dobrą alternatywą? Na pewno warto przyjrzeć się bliżej usługom firm faktoringowych, takich jak Bibby Financial Services. Tutaj bowiem ocena ryzyka jest już bardziej przystępna niż ma to miejsce w bankach. Dlatego na przykład większe szanse mają tu firmy, które nie mają zdolności kredytowej. Może to być również szansą dla mniejszych firm, jakie na pewno mają mniejsze ilości faktur, niż w przypadku wielkich przedsiębiorstw.

Obsługa należności w cenie faktoringu

Małe firmy mogą szukać szczęścia w niezależnych firmach faktoringowych. Coraz silniej nastawiają się one na mniejsze podmioty i dostosowują do nich swoją ofertę. Stosują one zwykle inne, bardziej liberalne metody oceny ryzyka finansowania firmy. Skupiają się na ocenie jakości należności i późniejszym ich monitoringu. Dzięki temu mogą finansować firmy o ograniczonej zdolności kredytowej albo bez takiej zdolności. Głównym zabezpieczeniem tutaj są również wierzytelności, więc w cenie faktoringu niezależni od banków faktorzy muszą pokryć koszty obsługi należności. Stąd jest ona wyższa. W porównaniu z cenami faktorów bankowych koszt finansowania faktury powinien się zamknąć w przedziale 1-2 proc. wartości faktury za 1 miesiąc okresu płatności - twierdzi Krzysztof Kuniewicz.

Zaznacza, że w tej cenie zawarta jest scedowana na faktora znacząca część pracy administracyjnej związanej z monitoringiem spłat należności. Faktor dba o terminowość płatności, monitoruje przepływy, ściąga należności i kontroluje sytuację finansową odbiorców. Stosunkowo wysoką cenę faktoringu w porównaniu ze wszystkimi innymi instytucjami mają firmy windykacyjne, które oferują faktoring. W zamian, jako podmioty doświadczone w ściąganiu należności, mogą przyjąć również klientów o większym ryzyku. Ważne, co w środku. Jednak cena to niejedyna różnica ofert faktoringowych.

Ważne, co w środku oferty

Jednak cena to niejedyna różnica ofert faktoringowych. Warto również zwrócić uwagę na oferowany limit finansowania, limity finansowania poszczególnych odbiorców danego klienta albo limity koncentracji na poszczególnych odbiorcach. Istotny może być procent zaliczki wpłacanej na poczet faktur oraz sposób naliczania odsetek w przypadku opóźnienia w spłacie faktur. Tak samo jak sposób postępowania faktora, kiedy płatność odbiorcy się opóźnia. Ważne są także wszystkie elementy współpracy z faktorem. Jeśli przedsiębiorca skoncentruje się tylko na cenie, może się okazać, że usługa jest dla niego nieosiągalna. W efekcie koszt pozyskania kapitału będzie wyższy, niż wynika z przeprowadzonej kalkulacji – tłumaczy Grzegorz Pardela, dyrektor finansowy Pragma Faktoring.

Podaje przykład przedsiębiorcy, który świadczy usługę transportową. Potwierdzenie wykonanej usługi trafia do niego po 21 dniach. A firma faktoringowa życzy sobie dosłania kopii tego dokumentu w ciągu 7 dni od daty uruchomienia funduszy i przedstawienia faktury. O ile pierwsze uruchomienie pieniędzy się powiedzie, następne może zostać wstrzymane z powodu braku dokumentów źródłowych. Przedsiębiorca poniesie koszt wykupu faktur z pierwszego i drugiego zgłoszenia, ale kolejnego finansowania już może nie otrzymać. Tym samym koszt pozyskanego kapitału będzie zdecydowanie wyższy, niż zakładał w pierwotnej kalkulacji.

Warto przyjrzeć się co dostajemy wraz z większym kosztem obsługi faktoringu, bo może się okazać, że korzyści przerosną ewentualne koszty. Przykładem może być oferowana obsługa należności. Czyli to firma faktoringowa przejmuje wiele kwestii administracyjnych na siebie, nie mówiąc już o monitorowaniu spłaty należności. Przeniesienie tych zadań na firmę faktoringową będzie tańsze niż utworzenie działu zarządzania należnościami. Dlatego trzeba się dokładnie zastanowić się nad wyborem, by nie okazało się, że wybierzemy tańszą usługę niedopasowaną do potrzeb.

Podziel się tym artykułem z innymi:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub