Bezpieczny sposób na pokrycie wydatków inwestycyjnych na przykładzie firmy produkcyjnej

Bezpieczny sposób na pokrycie wydatków inwestycyjnych na przykładzie firmy produkcyjnej

Blog

By Bibby Financial Services

07 paź 2019

Kolejne kontrakty, unowocześnianie produktu, zakup nowych maszyn, inwestycje w marketing… To wszystko świadczy o rozwoju firmy i powinno być dla przedsiębiorcy powodem do dumy. Często jednak staje się źródłem zmartwień o pieniądze. Przekonaj się, że faktoring w produkcji może być tym właśnie poszukiwanym przez Ciebie bezpiecznym sposobem na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Zapewne słyszałeś, że faktoring to najlepsze narzędzie do walki z zatorami płatniczymi. Jeśli sprzedajesz swoje wyroby lub usługi z odroczonym terminem płatności, wiesz, co to znaczy czekać na pieniądze 30 dni, a jeśli działasz w branżach sezonowych, musisz się przyzwyczaić do 90 dniowych czy nawet 120 dniowych terminów płatności. Dodajmy do tego jeszcze powszechne opóźnienia i mamy gotowy przepis na problemy z płynnością finansową. A tymczasem dzięki faktoringowi możesz dysponować pieniędzmi w ciągu 24 godzin od przekazania faktur sprzedażowych do firmy faktoringowej.

Biznes się kręci, ale pieniędzy brakuje

„Biznes się kręci, mam mnóstwo zamówień… ale brakuje mi pieniędzy, aby je zrealizować” – takie zdanie wypowiada codziennie wielu polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich. Mają dobry produkt, który sprzedaje się także za granicą, chcą się rozwijać, podpisują kolejne kontrakty. Niestety, z powodu długich terminów płatności ze strony kontrahentów, a także powszechnych opóźnień, ciągle brakuje im środków na bieżące wydatki: opłaty do ZUS i US, pensje dla pracowników, a także zakup surowców. Nie mówiąc już o sfinansowaniu większej inwestycji.

Gdy brakuje środków na zakup surowców do dalszej produkcji, zazwyczaj pojawia się myśl o banku. Kredyt obrotowy jest najbardziej intuicyjnym sposobem finansowania bieżącej działalności. Jest też produktem stosunkowo najtańszym. Jednak nie każda firma może z niego skorzystać. W przypadku firmy, która nie posiada majątku trwałego, wymaganego przez banki jako zabezpieczenie, a środki produkcji (maszyny, linie produkcyjne, sprzęt IT, czy flotę pojazdów) ma w leasingu, odpowiedź będzie raczej negatywna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą firmy faktoringowe.

Po pieniądze nie tylko do banku

Firmy faktoringowe stosują inny model oceny ryzyka niż banki: w przeciwieństwie do tradycyjnego kredytu zabezpieczeniem są wystawione faktury, a nie hipoteka. Firma, która chce skorzystać z faktoringu, nie musi posiadać istotnego majątku czy też innych twardych zabezpieczeń.

W przypadku kredytu, wysokość finansowania zależy od możliwości przedstawienia zabezpieczeń, zaś w przypadku faktoringu w produkcji - od wysokości sprzedaży. Faktor bada biznes prowadzony przez przedsiębiorstwo: odbiorców, wielkość sprzedaży i plany jej rozwoju, a następnie na tej podstawie podejmowana jest decyzja o finansowaniu.

Faktoring nie wpływa na bilans przedsiębiorstwa – to nie jest „obcy kapitał” dodatkowo zaangażowany w biznes, tylko własne środki. Faktoring księguje się pozabilansowo, dzięki czemu wskaźnik kapitału obcego do kapitału własnego się poprawia, a więc jeśli firma będzie się starała o kolejne finansowanie w banku, wówczas będzie miała lepszą pozycję kapitałową. Praktyka potwierdza, że firma może się jednocześnie finansować i z kredytu bankowego i przez faktoring.

Nie tylko dla firm z problemami

Faktoring często postrzegany jest przez firmy jako „finansowa ostatnia deska ratunku”. Jest to obraz prawdziwy, ale tylko fragmentaryczny. Faktoring bowiem doskonale sprawdza się również jako wsparcie dla firm w dobrej kondycji, dynamicznie się rozwijających, a nawet dla takich, które korzystają z kredytów bankowych, chcą jednak poprawić strukturę kapitałową i zdywersyfikować źródła finansowania. Dzięki „odmrożeniu” pieniędzy z faktur firmy mogą zawierać kontrakty z kolejnymi kontrahentami, kupować surowce do nowej produkcji, czy angażować się w nowe obszary działalności.

Faktoring w produkcji – to nic skomplikowanego!

Faktor nie sprawdza klienta w BIK, jedynie przeprowadza weryfikację w KRD. Warto podkreślić, że wpis do KRD nie przekreśla możliwości otrzymania faktoringu – wiele zależy o tego, jaka zaległość jest przedmiotem wpisu (spór, reklamacja) i jaką część obrotów stanowi.

Odnowienie faktoringu następuje samoistnie, bez dodatkowych formalności. Podwyższenia limitu finansowania są możliwe zależnie od sytuacji przedsiębiorstwa, bieżącego poziomu sprzedaży, nowych kontraktów, itp. - nie ma konieczności oczekiwania na jakiś konkretny termin. Wszystko to sprawia, że faktoring w produkcji jest odpowiednio elastycznym narzędziem finansowania działalności bieżącej, jak również większych inwestycji.

Faktoring jest drogi – to mit!

Porównując koszty finansowania działalności bieżącej za pomocą faktoringu i kredytu, firmy powinny pamiętać o usługach dodatkowych oferowanych przez firmy faktoringowe, zwłaszcza te niezależne od instytucji bankowych. Pierwsza to usługa monitoringu kontrahenta, zwana także białym wywiadem gospodarczym, co oznacza, że kontrahent nie jest w jakikolwiek sposób niepokojony tego typu działaniami.

Druga grupa usług dodatkowych dotyczy sytuacji, kiedy odbiorca nie reguluje płatności na czas, ale obie strony nadal chcą ze sobą współpracować. Wówczas podejmuje się rozmowy, mediacje, mające na celu ustalenie realnego planu restrukturyzacji powstałego zadłużenia np. wydłużenie terminu płatności faktur lub rozłożenie ich na raty.

Trzecia grupa to działania związane z postępowaniem windykacyjnym. Podpisując umowę faktoringu, firmy na ogół nie chcą myśleć, że któryś z ich klientów okaże się nieuczciwy i nie będzie chciał zapłacić należności. Warto jednak mieć pewność, że w takiej sytuacji windykacja znajdzie się w rękach profesjonalistów. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na usługi dodatkowe dlatego, że nie posiadają własnych zespołów windykacyjnych, a to, co robią ich pracownicy księgowości, już nie wystarcza do odzyskiwania wszystkich należności. Usługi monitoringu, mediacji i negocjacji, czy windykacji są dostępne dla każdego przedsiębiorcy. To działania, które warto zlecić profesjonalistom.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub