Faktoring odwrotny. Na czym polega faktoring odwrotny i komu jest potrzebny.

Faktoring odwrotny. Na czym polega faktoring odwrotny i komu jest potrzebny

Blog

By Bibby Financial Services

08 lip 2019

Faktoring nie tylko pomaga w szybszym uzyskaniu pieniędzy za sprzedane towary i usługi, ale — co równie ważne — może wesprzeć cię w zakupie surowców do produkcji. To tzw. faktoring odwrotny, w którym firma finansująca przejmuje twoje zobowiązania i opłaca dostawców. Faktoring odwrotny najbardziej użyteczny jest w branżach, gdzie dostawcy mają silną pozycję i wymagają płatności natychmiastowej lub w bardzo krótkim terminie.

Faktoring odwrotny — na czym polega?

Faktoring odwrotny (dłużny, odwrócony, zakupowy) to nic innego jak finansowanie faktur zakupowych. Polega na opłacaniu zobowiązań firmy (faktoranta) wobec dostawców. Firma faktoringowa, taka jak Bibby Financial Services nabywa od przedsiębiorcy zobowiązania pieniężne w stosunku do jego dostawców. Inaczej niż w przypadku jego klasycznego odpowiednika, faktoring odwrotny jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców. Często określany jest więc mianem faktoringu zobowiązaniowego. Jest to jego podstawowa różnica względem posiadającego wierzytelnościowy charakter klasycznego faktoringu.

Jak działa faktoring odwrotny? Często się zdarza, że kupując usługę lub produkt, nasz dostawca chce szybko otrzymać płatność, my natomiast nie posiadamy wolnych środków lub chcielibyśmy mieć więcej czasu na zapłatę. Jeśli skorzystamy z faktoringu odwrotnego, to firma finansująca terminowo opłaci nasze zobowiązanie wobec dostawcy. My zaś zyskamy możliwość uiszczenia zapłaty w dogodniejszym dla nas czasie. 

Jakie są korzyści z faktoringu odwrotnego?

Co zyskujemy na faktoringu odwrotnym? Podobnie jak klasyczny faktoring wierzytelnościowy, poprawia on płynność finansową firmy. Zapewniając systematyczną dostawę komponentów do produkcji — zwiększa bezpieczeństwo całej działalności. Przedsiębiorca zyskuje wizerunek wiarygodnego i terminowego płatnika, dzięki któremu może nie tylko regulować bieżące zobowiązania wobec dostawców, ale także aktywnie kształtować politykę zakupową. Obraz dobrego płatnika znacząco ułatwia uzyskanie rabatu u dostawców czy negocjowanie z nimi lepszych warunków handlowych. W niektórych przypadkach takie rozwiązanie może być nawet korzystniejsze dla przedsiębiorcy, zwłaszcza gdy uzyskany rabat z nawiązką pokryje koszty usługi faktoringowej.

Dla kogo faktoring odwrotny?

Ten rodzaj faktoringu polecany jest, gdy naszemu dostawcy zależy na uzyskaniu środków w możliwie najkrótszym czasie, a nam na odroczonym terminie płatności. Sprawdza się w tych branżach, gdzie dostawcy mają silną pozycję i wymagają płatności gotówką lub w bardzo krótkim terminie.

Tak jest np. w branżach: drzewnej i meblarskiej, które dodatkowo cechuje sezonowość oraz konieczność finansowania zakupów drewna przy bardzo długim cyklu produkcyjnym. Z tych powodów wiele firm meblowych chętnie korzysta zarówno z faktoringu niepełnego (z regresem), otrzymując szybką zapłatę za sprzedane produkty, jak i z faktoringu odwrotnego, którym mogą sfinansować zakupy surowców. Dostawcom płaci wtedy faktor, a klient spłaca je faktorowi później.

Faktoring odwrotny sprawdzi się w przypadku firm z różnych branż: opakowań, metali, tworzyw sztucznych, przemysłowej, produkcyjnej itd. - które mają krótkie terminy płatności i stałych dostawców. Wielu z tych ostatnich wciąż wymaga natychmiastowych płatności, gdyż utrzymują się ich niedobory spowodowane zerwaniem łańcuchów dostaw na skutek pandemii a teraz wojny w Ukrainie.

Warto wiedzieć, że faktoring odwrotny szczególnie doceniany jest przez firmy, które profesjonalnie i na dużą skalę zajmują się zarządzaniem swoimi przepływami pieniężnymi, dążąc do ich jak najlepszego dopasowania kwotowego i czasowego. Poza tym istnieje wiele branż, gdzie silnie rozbudowana jest polityka skont za wcześniejsze płatności. Faktoring odwrotny, jak żadne inne rozwiązanie, pozwala zarobić na skoncie bez konieczności angażowania swojego kapitału.

Koszty faktoringu odwrotnego

Nie jest to produkt dla każdej firmy, a jedynie dla tych, które są w dobrej sytuacji finansowej. Wynika to z faktu, że — z punktu widzenia ryzyka transakcji — faktoring odwrotny jest odpowiednikiem zaangażowania kredytowego, w ramach którego ryzyko nie rozprasza się (jak to jest w przypadku faktoringu klasycznego). Z tego powodu jest też narzędziem nieco droższym, a usługa faktoringowa może wymagać przedstawienia faktorowi twardych zabezpieczeń.

Dlatego z faktoringu odwrotnego mogą skorzystać firmy, które prowadzą działalność minimum 2 lata, nie posiadają zaległości wobec podmiotów publiczno-prawnych ani znaczącej zaległości wobec dostawców i oczywiście są wypłacalne.

Faktoring odwrotny w bilansie

W przypadku księgowania faktoringu odwrotnego taka transakcja powinna znaleźć się po stronie pasywnej w bilansie faktoranta, czyli jako zobowiązania firmy, ponieważ faktorant pozostaje cały czas dłużnikiem swoich dostawców.

Rozliczenie faktoringu odwróconego polega na zaksięgowaniu zmiany wierzyciela, które następuje wraz z wykupieniem długu przez faktora. Zapis dokonywany jest pod datą otrzymania od faktora pisemnej informacji o wykupieniu długu i wstąpieniu przez niego w prawa wierzyciela. Przeksięgowanie wierzyciela następuje zapisem:

  • Wn „Rozrachunki z dostawcami”,

  • Ma „Pozostałe rozrachunki”.

Spłata zobowiązania wobec faktora w terminie odbywa się następująco:

  • Wn „Pozostałe rozrachunki”,

  • Ma „Rachunek bieżący”.

Wynagrodzenie faktora za świadczone usługi w zakresie faktoringu odwróconego wlicza się w ciężar kosztów finansowych faktoranta, podobnie jak w przypadku księgowania faktoringu pełnego (bez regresu) i niepełnego.

Podsumowując: faktoring odwrotny otwiera dostęp do finansowania bieżących wydatków firmy, związanych z zakupem surowców. Może też pomóc w utrzymaniu płynności finansowej. Sprawdzi się zwłaszcza tam, gdzie firmy mają stałych dostawców wymagających krótkich terminów płatności. Jest też przydatny we współpracy z kontrahentami, którzy oferują rabaty za szybkie płatności.

Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub