Faktoring Online. Wygodny sposób na zarządzanie swoimi należnościami przez Internet.

Faktoring Online. Wygodny sposób na zarządzanie swoimi należnościami przez Internet.

Blog

By Bibby Financial Services

08 lip 2019

Gdy przedsiębiorcy zależy na możliwie najwygodniejszym zarządzaniu swoimi należnościami, warto mieć elektroniczny dostęp do faktur. Pozwala to zarządzać swoim biznesem z dowolnego miejsca na świecie.

Gdy przedsiębiorcy zależy na możliwie najwygodniejszym zarządzaniu swoimi należnościami, warto mieć elektroniczny dostęp do faktur. Pozwala to zarządzać swoim biznesem z dowolnego miejsca na świecie. 


Wiele osób szuka informacji o tym, czym
właściwie jest faktoring online. Gdy przedsiębiorcy zależy na możliwie najwygodniejszym zarządzaniu swoimi należnościami, warto mieć elektroniczny dostęp do faktur. Pozwala to zarządzać swoim biznesem z dowolnego miejsca na świecie. Jednak czy usprawnienia technologiczne i faktoring online są antidotum na problemy przedsiębiorstwa? Kto może skorzystać z faktoringu online? 

Faktoring Online. Zarządzanie przez internet. 

 

Sam faktoring jako usługa pozabankowego finansowania biznesu jest przedsiębiorcom dobrze znany - 93% przedsiębiorców słyszało o usługach faktoringowych (Bibby MSP Index, marzec 2019). Główną korzyścią usług faktoringowych jest według przedsiębiorców poprawa płynności finansowej. Dzieje się tak, ponieważ nawet jeśli na fakturze widnieje długi termin płatności, przedsiębiorca otrzymuje pieniądze za sprzedany produkt lub wykonaną usługę niemal natychmiast po przekazaniu dokumentów do firmy faktoringowej na koncie. Faktoring online usprawnia cały proces, ponieważ umożliwia przedsiębiorcy zgłaszanie faktur drogą elektroniczną, a następnie śledzenie płatności z dowolnego miejsca.

Co to jest faktoring i jak działa? 


Faktoring to umowa cywilnoprawna pomiędzy firmą faktoringową (faktorem) i przedsiębiorcą (faktorantem). Umowa polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności faktoranta. Co to oznacza w praktyce? Kupujemy faktury, które wystawiłeś swoim klientom, ale za które jeszcze nie zapłacili. Firmy B2B często sprzedają z odroczonym terminem płatności, zazwyczaj dając 30 albo 60 dni na zapłatę od kontrahenta. To bardzo rzadkie, aby klient płacił za usługę lub towary od razu, więc przedsiębiorca zmuszony jest czekać na zapłatę przez przynajmniej jeden lub dwa miesiące. W międzyczasie dalej trzeba opłacać rachunki, ale jak to zrobić, kiedy brakuje gotówki? Faktoring pozwala obejść ten problem. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca „odmraża” swoje faktury i dostaje pieniądze w ciągu 24 godzin od przesłania nam faktur. Ratuje w ten sposób płynność finansową swojej firmy i oszczędza czas, który musiałby poświęcić na monitorowanie wierzytelności.

Dla kogo jest faktoring online? 


Niektórzy przedsiębiorcy nie rozważają skorzystania z faktoringu, ponieważ wierzą, że jest on dedykowany dużym firmom, wiąże się z windykacją lub dużo kosztuje. To wszystko to mit! Faktoring jest bowiem usługą na tyle elastyczną, że może z niej skorzystać każda firma, niezależnie od jej rozmiaru, stażu rynkowego lub zabezpieczeń. Faktoring dostosowujemy do klienta tak, aby dbał o jego płynność finansową, możliwości rozwoju i konkurencyjność. Ponadto, współpraca z faktorem może uchronić firmę od potrzeby korzystania z usług windykacyjnych. Dzieje się tak, dzięki dokładnej analizie kontrahentów, którą przeprowadza każdy faktor przed 
udzieleniem firmie finansowania. Jeśli z jakiegoś powodu któryś z partnerów biznesowych przedsiębiorcy będzie wzbudzać wątpliwości, właściciel firmy zostanie o tym poinformowany i będzie mógł podjąć odpowiednie kroki, aby uchronić się przed ewentualnymi zatorami płatniczymi. Jeśli masz problemy z płynnością finansową i szukasz usług faktoringowych, sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Rozwój firmy. Wyjście z walki o byt

 

Gdy posiadanie firmy wiąże się dla przedsiębiorcy z codzienną walką o byt, z pewnością jest to sygnał ostrzegawczy, którego nie należy ignorować. Przedsiębiorstwo, aby się rozwijało, musi być realną konkurencją dla firm o podobnym profilu, ponieważ według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią aż 99% przedsiębiorstw w Polsce. Dowodzi to, że posiadanie własnej firmy jest sportem iście wyczynowym. Jak ważny jest rozwój firmy pokazują kolejne statystyki Bibby MSP Index – jedynie 37% przedsiębiorców potwierdza, że ich firma korzysta z innowacji. Najczęściej chodzi o:

 

  • innowacje technologiczne (jak zakup nowego oprogramowania dla firmy),
  • procesowe (jak stosowanie nowoczesnych metod produkcji),
  • oraz produktowe (np. doskonalenie produktów z oferty).

 

W dobie szerokiej gamy pożyczek pozabankowych, większość firm rzadko korzysta z dofinansowania zewnętrznego, wybierając najczęściej środki własne jako źródło finansowania. Więcej o źródłach finansowania biznesu można przeczytać tutaj: /o-nas/wiedza-i-aktualnosci/artykuly/2018/5-sposobow-finansowania-biznesu.

Co należy zrobić, aby skorzystać z faktoringu online? 

Aby skorzystać z faktoringu online, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych, skomplikowanych czynności. Zarządzanie faktoringiem online jest dostępne dla wszystkich klientów Bibby Financial Services. Dzięki tej usłudze usprawniamy codzienną komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy faktorantem a faktorem. Oferujemy też faktoring dla małych firm - mikroprzedsiębiorstwo może u nas uzyskać do 300 000 zł, bez konieczności przedstawiania twardych zabezpieczeń ani podawania celu finansowania. Faktoring online dostępny jest również dla firm z krótkim stażem rynkowym, czy prowadzących niepełną księgowość. Jedynym wymogiem jest brak zakazu cesji w umowie z kontrahentem, ale nawet jeśli taki zakaz istnieje, można z kontrahentem wynegocjować jego usunięcie.

Jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z faktoringu online? 

Klient, ubiegając się o finansowanie w Bibby Financial Services, wypełnia wniosek faktoringowy, w którym należy podać:

  • Informacje o firmie
  • Informacje o należnościach
  • Informacje o zobowiązaniach
  • Załącznik z listą odbiorców, których faktury będą zgłaszane do faktoringu

Do wniosku należy też załączyć dokumenty finansowe firmy oraz dokumenty potwierdzające wykonanie transakcji. W przeciwieństwie do kredytu, nie trzeba przedstawiać żadnego zabezpieczenia, aby zdobyć finansowanie. Wniosek jest też o wiele prostszy, więc wypełnienie go zajmuje o wiele mniej czasu i nie generuje żadnego stresu.

Czy faktoring jest dla mnie? 

Istotną zaletą faktoringu jest jego elastyczność - poszczególne rodzaje faktoringu (faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring eksportowy, faktoring dla małych firm, faktoring dla transportu) pozwalają na dobranie usługi na miarę potrzeb firmy. Konsekwencją dużej konkurencji na rynku MŚP jest konieczność inwestycji, które w dłuższej perspektywie nie są możliwe do zrealizowania wyłącznie za pomocą środków własnych. Firma, które chce się rozwijać oraz konkurować z “grubymi rybami” w branży, potrzebuje wsparcia. Dlatego faktoring jest usługą, którą poleca się firmom z dużymi marzeniami, którym nie wystarczy jedynie przetrwanie na rynku.

Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub