Faktoring skutecznie ogranicza ryzyka kredytu kupieckiego

Faktoring skutecznie ogranicza ryzyka kredytu kupieckiego

Blog

By Jerzy Dąbrowski

04 sie 2019

Przedsiębiorcy nabywający towary lub usługi, zwłaszcza z sektora MŚP, często nie mają odpowiednich środków finansowych, by od razu uregulować należności. Dogodnym rozwiązaniem jest kredyt kupiecki, polegający na odroczeniu terminu płatności. Czy kredyty kupieckie mogą być jednak zagrożeniem dla płynności finansowej firmy? Jak może w tym kontekście pomóc faktoring?

Kredyt kupiecki to swego rodzaju umowa pomiędzy sprzedawcą a kupującym, polegająca na wyrażeniu zgody na otrzymanie zapłaty po terminie dostawy produktu lub usługi. Wszystkie warunki kredytu, takie jak m.in. kwota czy termin spłaty, potwierdzane w umowie. Znamienne jest to, że kredyt kupiecki nie wymaga szczególnej formy prawnej. Może mieć formę kredytu odbiorcy w formie zaliczki lub kredytu dostawcy. 

Kredyt kupiecki od strony nabywcy – szansa na rozwój 

Kredyt kupiecki – czyli inaczej kredyt towarowy lub handlowy – przydatny jest przede wszystkim dla nabywcy produktów czy usług. Często odbiorca, zwłaszcza gdy prowadzi małe lub średnie przedsiębiorstwo, nie dysponuje wystarczającym kapitałem, by od razu spłacić swoje zobowiązania względem dostawcy. Przymus natychmiastowego regulowania należności mógłby spowodować powstanie zatorów płatniczych. Kredyt kupiecki wydłuża okres spłaty należności. Pomaga tym samym firmie ustrzec się przed utratą płynności finansowej

Dużym atutem kredytu kupieckiego jest fakt, że jest on darmowy. Dodatkowo, niektórzy dostawcy za wcześniejszą spłatę oferują rabaty na kolejne zakupy.

Czy kredyty kupieckie mogą być zagrożeniem dla płynności finansowej sprzedawcy?

Z punktu widzenia sprzedawcy kredyt towarowy ma swoje dobre i złe strony. Pozytywnym jego aspektem jest niewątpliwie zwiększenie konkurencyjności oferty. Długie terminy płatności są bowiem atutem i nieraz decydują o podjęciu przez kontrahentów współpracy. Kredyt kupiecki stanowi więc pewnego rodzaju kartę przetargową w walce o klienta.  

Kredyt kupiecki wiąże się jednak także z dużym ryzykiem, które musi podjąć sprzedawca. Ten, decydując się na odroczenie spłaty za fakturę, z jednej strony zwiększa konkurencyjność swojej oferty, z drugiej stawia na szali własną płynność finansową. Może przecież zdarzyć się najgorsze – kontrahent okaże się niewypłacalny. Tymczasem towar lub usługa zostały sprzedane bezpowrotnie…

Dlatego zazwyczaj kredytu kupieckiego udziela się sprawdzonym kontrahentom, do których ma się pełne zaufanie, na podstawie długotrwałej współpracy. Innych odbiorców trzeba natomiast zweryfikować, zwłaszcza pod kątem wiarygodności kredytowej. Sprzedawca sprawdza też rozpoznawalność marki i analizuje przebieg dotychczasowej współpracy.

Jak może pomóc faktoring?

Najczęściej stosowanym okresem odroczenia spłaty jest 30 dni. Jednak nierzadko bywa, że termin ten wydłuża się, nawet do 120 dni. Dyscyplina płatnicza sektora przedsiębiorstw jest niestety coraz gorsza. Firmy długo czekają na zapłatę za wystawioną fakturę, ale też same długo spłacają swoje zobowiązania. Według badania dotyczącego płatności przeprowadzonego przez Coface zaledwie 1,4% firm nie doświadcza problemów z zaległościami w płatnościach. Choć skróciła się średnia długość opóźnienia (w tym roku wyniosła ona 59,9 dni, czyli prawie o 3 dni której niż rok wcześniej), to jednak wzrasta udział długich przeterminowań. Zaległości z 3-miesięcznym opóźnieniem zgłosiło aż 38% przedsiębiorców. Ze względu na długi czas oczekiwania na spłatę wystawionych faktur firmy muszą wprowadzać działania mające na celu odzyskanie należności.

Faktoring – bezpieczne uzupełnienie kredytu kupieckiego

Gdy kontrahenci opóźniają się z zapłatą, na pomoc przychodzi faktor. Zapewnia on sprzedawcy szybki dostęp do gotówki bez konieczności rezygnacji z kredytu kupieckiego. Dobrze sprawdza się on zresztą również wtedy, gdy wszystkie odroczone płatności płacone są w terminie, ale liczba udzielonych kredytów kupieckich nadwyręża płynność finansową faktoranta. Jest on więc idealnym uzupełnieniem kredytu kupieckiego.

Zapamiętaj!

1. Kredyt kupiecki jest dogodnym rozwiązaniem zwłaszcza dla kontrahentów – pozwala na wydłużenie terminy płatności.
2. Kredyt kupiecki zwiększa konkurencyjność firmy.
3. Kredyt kupiecki może być zagrożeniem dla płynności finansowej przedsiębiorcy, dlatego warto połączyć go z faktoringiem.


Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub