Kim jest faktorant i za co odpowiada w faktoringu?

Blog

By Bibby Financial Services

06 lut 2019

Faktorant jest, obok faktora, jedną ze stroną umowy faktoringu. Może nim zostać przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą, dostawą towarów lub świadczeniem usług, który w ramach faktoringu przekazuje firmie faktoringowej swoje krótkoterminowe wierzytelności. W zamian za to otrzymuje od faktora finansowanie i dodatkowe świadczenia.

Faktoring kierowany jest do przedsiębiorstw, którym zależy na zwiększeniu płynności finansowej. Pozwala on na bieżące finansowanie działalności i spłatę należności, a co za tym idzie – także na rozwój. Faktorant może skorzystać również z szeregu dodatkowych świadczeń, takich jak np. weryfikacja potencjalnych kontrahentów, monitoring i administrowanie płatności czy możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Podstawowe kryterium dot. faktoringu

Najważniejszym kryterium, które decyduje o możliwości korzystania przez firmę z faktoringu, jest faktorowalność transakcji. Jest ona uzależniona od szeregu czynników. Przykładowo – na faktorowalność wpływa stabilność finansowa kontrahentów faktoranta. Z faktoringu będzie mógł skorzystać przedsiębiorca posiadający rozproszony portfel stałych odbiorców B2B, z którymi umowy nie zawierają zakazu cesji wierzytelności. Faktorant musi też prowadzić sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Z faktoringu korzystać powinny firmy produkcyjne lub handlowe, które mają wysoki poziom należności i z tego tytułu mogą mieć problem z kapitałem obrotowym na bieżącą działalność. Trzeba jednak pamiętać, że w ramach faktoringu nie ma możliwości uzyskania finansowania pod kontrakty czy pod produkcję w toku.

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem również dla firm prowadzących działalność za granicą, eksportujących lub importujących produkty. Faktor ma większe możliwości radzenia sobie ze stroną prawną i techniczną dochodzenia należności na terytorium innego kraju. Może również doradzić w kwestiach związanych ze zwyczajami płatniczymi panującymi na rynkach obcych. Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z ubezpieczenia swoich należności. Faktoring pozwala przy tym budować wiarygodność finansową wobec kontrahentów. Dzięki dysponowaniu gotówką i płatnościom w terminie przedsiębiorca może negocjować u swoich dostawców rabaty za szybką płatność.

Faktorantem może być też mała firma

Wymagania małych i dużych firm względem faktoringu nie różnią się jakoś znacząco. Z przyczyn leżących po stronie dostępności do finansowania dla mniejszych firm często bardzo ważny jest aspekt wielkości linii finansowej, natomiast te większe zwracają coraz częściej uwagę na kwestie administrowania całym procesem spływu należności, jak również możliwości korzystania z faktoringu z opcją przejęcia ryzyka w ramach faktoringu pełnego.

Na polskim rynku faktorzy inwestują w nowoczesne systemy rozliczeniowe, żeby móc obsługiwać coraz mniejszych klientów, coraz bardziej rozproszone portfele oraz faktury na coraz niższe kwoty.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że mniejsze podmioty stanowią istotną część polskiego PKB, odgrywają zatem niebagatelną rolę na naszym rynku. Coraz więcej instytucji finansowych proponuje im rozwiązanie skrojone na miarę, czyli m.in. mikrofaktoring, charakteryzujący się uproszczonym podejściem do analizy finansowej.

Podziel się tym artykułem z innymi:

Zobacz również nasze pozostałe teksty:


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub