5 książek o faktoringu, które powinien znać każdy rozsądny przedsiębiorca i księgowy

5 książek o faktoringu, które powinien znać każdy rozsądny przedsiębiorca i księgowy

Blog

By Bibby Financial Services

20 lis 2020

Kilka tygodni temu zapytaliśmy naszych specjalistów, które książki o faktoringu wywarły na nich największy, pozytywny wpływ. Pośród wymienionych przez ekspertów Bibby Financial Serivces publikacji stale powtarzało się 5 pozycji.

Kilka tygodni temu zapytaliśmy naszych specjalistów, które książki o faktoringu wywarły na nich największy, pozytywny wpływ. Pośród wymienionych przez ekspertów Bibby Financial Serivces publikacji stale powtarzało się 5 pozycji. Postanowiliśmy je zebrać w formie listy i każdą z nich krótko opisać i przedstawić. Liczymy, że dzięki sięgnięciu po którąkolwiek z poniższych książek o faktoringu przedsiębiorcy i osoby zainteresowaniem tematyką finansów w firmie będą mogli podejmować lepsze decyzje związane z utrzymywaniem stałej płynności finansowej.

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Grzegorz Michalski

Problem płynności finansowej dotyczy wielu MŚP. Książka Grzegorza Michalskiego skrupulatnie podejmuje tę tematykę, biorąc pod uwagę specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw, które generują ponad połowę polskiego PKB. Czym grozi utrata płynności finansowej? W jaki sposób planować długoterminową strategię finansową w biznesie? Drugie wydanie publikacji zostało uzupełnione o zagadnienia, pozwalające zgłębić kwestie zarządzania finansami w firmie i jego wpływu na zamożność właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Lektura „Płynności finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach” będzie ciekawa zarówno dla podmiotów naukowych, jak i praktyków posiadających własną firmę i poszukujących wiedzy, która usprawni jej funkcjonowanie na rynku.

„Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP”, Jacek Czarnecki

Firma sprzedająca swoje wyroby lub usługi z odroczonym terminem płatności przy każdej transakcji ryzykuje zaburzenie płynności finansowej. Problemy z opóźnieniami w płatnościach oraz trudności z ich odzyskiwaniem skutecznie rozwiązuje faktoring. Gwarantuje on uwolnienie środków „zamrożonych w fakturach” poprzez uzyskanie zapłaty za wykonaną usługę przed terminem podanym na fakturze. Poprawia to płynność finansową oraz umożliwia regulowanie na czas bieżących zobowiązań.

Książka „Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP” omawia jeden z instrumentów finansowych, jakim jest faktoring. Jego specyfika zapewnia stały dostęp do kapitału oraz inne usługi, które usprawniają funkcjonowanie firmy – np. weryfikację kontrahentów, monitorowanie spłat, windykację.

„Faktoring w teorii i praktyce”, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Katarzyna Kreczmańska-Gigol podejmuje tematykę alternatywnego wobec banku źródła finansowania. To interesująca pozycja czytelnicza zwłaszcza dla start-upów i mikroprzedsiębiorstw, które z racji swojej specyfiki i krótkiego stażu rynkowego rzadko mogą liczyć na kredyty bankowe. „Faktoring w teorii i praktyce” odpowiada na podstawowe dla przedsiębiorcy pytanie – komu dedykowany jest faktoring. Publikacja obejmuje też temat ryzyka i kosztów związanych z tą usługą.

„Guide to Factoring: A Comprehensive Guide to Factoring and Assignment of Receivables”, Nidhi Bothra

Nidhi Bothra w książce “Guide to Factoring…” porusza kwestię przewagi pozafinansowego źródła finansowania nad kredytem w banku. Banki często obawiają się udzielać pożyczek małym firmom, zwłaszcza z krótkim stażem na rynku. Książkę rekomenduje się raczej przedsiębiorcom zainteresowanym szczegółowym poznaniem faktoringu. Za tym źródłem finansowania przemawia zwłaszcza możliwość regulowania swoich zobowiązań nawet przed czasem, co może skłonić partnera biznesowego do rabatu, który z kolei zapewni przedsiębiorcy możliwość wprowadzenia konkurencyjnych cen.

„Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”, Polski Związek Faktorów

Wydawana od 2011 roku publikacja jest cennym źródłem wiedzy od praktyków z branży faktoringowej. Przeprowadzają oni przedsiębiorcę przez zagadnienia dotyczące usług faktoringowych. Książka jest podzielona na trzy części: pierwsza „Faktoring w praktyce” jest zbiorem artykułów napisanych przez ekspertów, druga prezentuje faktoring w ujęciu teoretycznym, a trzecia stanowi przewodnik po polskich firmach faktoringowych. Największą zaletą opracowania są realne zdarzenia, które pozwalają na odniesienie się do faktoringu na podstawie konkretnych sytuacji.

Podsumowanie

Jak pokazują dane „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw” PARP, liczba przedsiębiorstw stale się powiększa. Jednak nie wszystkie nowe firmy są w stanie przeżyć pierwszy rok działalności. Głównym zagrożeniem są tutaj problemy z nieterminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów. Z tego powodu coraz więcej właścicieli firm decyduje się na wsparcie biznesu faktoringiem, a więc przyspieszenie odzyskiwania gotówki. Mając środki na bieżące funkcjonowanie, łatwiej tworzyć długoterminową strategię rozwoju, którą można opracować dzięki zapoznaniu się z powyższymi publikacjami.

Zobacz również:

 


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub