Limit Faktoringowy. Wszystko, co musisz wiedzieć o limicie faktoringowym

Limit Faktoringowy. Wszystko, co musisz wiedzieć o limicie faktoringowym

Blog

By Piotr Taras

18 mar 2020

Coraz więcej przedsiębiorstw interesuje się alternatywą kredytu z banku. Szczególnie gdy mamy do czynienia z poszukiwaniem finansowania przez młodą firmę, która prowadzi działalność krócej niż 12 miesięcy, należy przygotować się na trudności z uzyskaniem kredytu w banku. Warto zatem rozważyć inne formy finansowania, na przykład faktoring. Jednak i w tym wypadku przedsiębiorca powinien przygotować się na pewne warunki. Jednym z nich jest przyznawany indywidualnie limit faktoringowy.

3 rodzaje limitu faktoringowego

Przedsiębiorca decydujący się na faktoring, musi liczyć się z tym, że w ramach usługi istnieją trzy limity faktoringowe:

  • Sublimit jest to określenie maksymalnego limitu finansowania przyznany w ramach jednego kontrahenta, można zmienić go w trakcie obowiązywania umowy faktoringowej.
  • Limit globalny jest maksymalną kwotą, którą w ramach faktoringu w ogóle może wypłacić faktor.
  • Limit koncentracji, stanowi on procentowy udział wszystkich zgłoszonych do faktoringu faktur, które w łącznym finansowym saldzie pokryje faktor.

Na jakiej podstawie przyznawany jest limit?

Limit finansowy przyznawany jest po analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, na którą składają się czynniki takie jak:

  • poziom obrotów
  • wiarygodność kontrahentów
  • stosowane terminy płatności.

Właściciel firmy, który zdecyduje się np. na faktoring pełny (bez regresu), do takiej analizy musi przekazać również dokumenty swojego kontrahenta. Dzieje się tak, ponieważ wówczas ryzyko ewentualnej niewypłacalności odbiorców przejmuje faktor. Podstawowymi informacjami znajdującymi się w umowie faktoringowej są limit globalny oraz sublimity.

Czym skutkuje źle dobrany limit?

Warto jednak mieć na uwadze, że przekroczenie limitu koncentracji może dla przedsiębiorcy oznaczać wstrzymanie finansowania ze strony faktora. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, kolejne wierzytelności należące do kontrahentów zostaną sfinansowane dopiero po zwolnieniu limitu - po uregulowaniu części należności przez kontrahenta lub zmienieniu kwoty salda. Co więcej, źle dobrany limit do umowy faktoringowej świadczy o niewykorzystanym potencjale obrotów przedsiębiorstwa. Gdy właściciel firmy ma niewłaściwie dobrany limit, może być zmuszony do ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak m.in. prowizja minimalna, którą oblicza się na podstawie różnicy między założeniem wykorzystania limitu globalnego, a jego realnym zużyciem.

Zmiana limitu faktoringowego

Faktoring to stosunkowo elastyczna forma finansowania. Warto jednak skonsultować się z firmą udzielającą faktoringu, w celu określenia perspektyw wzrostu przedsiębiorstwa. O zmianę limitu faktoringowego warto poprosić zawczasu, najlepiej już w momencie podpisywania umowy z faktorem. Na tym etapie można wnioskować o limity, które uwzględniają perspektywicznie wyższy poziom obrotów z kontrahentami.  Zmiana limitu faktoringowego w trakcie trwania umowy może wiązać się z dodatkowymi opłatami - zależy to od faktora.

Jaki faktor pomoże firmie odnieść sukces?

Z pomocą odpowiedniego faktora, przedsiębiorstwo ma szansę rozwinąć skrzydła. Możliwość wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności to dla przedsiębiorcy komfort psychiczny, a dla firmy nowe możliwości. Pieniądze na koncie niemal od razu po wykonaniu usługi pozwalają zachować optymalną płynność finansową, która umożliwia inwestowanie, a tym samym - zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Warto też dodać, że faktoring jest źródłem finansowania stosunkowo elastycznym. W Bibby Financial Services firma może skorzystać wielu jego rodzajów (faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring eksportowy, mikrofaktoring, faktoring dla transportu etc.), w zależności od indywidualnych potrzeb.

Faktoring to szansa dla firmy

Faktoring jest rozwiązaniem polecanym dla MŚP z wielu powodów. Jednym z nich są trudności w funkcjonowaniu firmy związane z odroczonymi terminami płatności, a często i przeterminowanymi fakturami, które stanowią „zamrożone” pieniądze przedsiębiorcy. Faktoring poprawia płynność finansową a uzyskana gotówka może zostać przeznaczona na bieżące płatności, np. paliwo, pensje, raty leasingowe lub rozwój działalności. Ponadto środki te nie pochodzą z “obcego kapitału” tak jak kredyt. Dlatego też faktoring nie wpływa na bilans przedsiębiorstwa - właściciel firmy może w przyszłości starać się dodatkowo o finansowanie w banku. Jednak faktoring ma pewne ograniczenia, jednym z nich jest limit faktoringowy.

 

 


kontakt

Masz pytania? Zadzwoń 800 224 229

lub